Lifestyle

Prečo by sme nemali zanevrieť na čítanie kníh?

  • 14 novembra, 2022
  • 4 min read
Prečo by sme nemali zanevrieť na čítanie kníh?

Podcasty, audioknihy či filmy- alternatívy, ktoré vytláčajú z našich životov knihy. Neustále niečo čítame. Denne preletíme nekonečné množstvo textu. Súkromné správy, rôzne titulky bulvárnych či spravodajských médií, odborných týždenníkov, ale aj články z oblasti publicistiky. Čítame tak veľa a zároveň tak málo, že nám nezostáva čas na poctivú literatúru.

Prvé známe knihy napísali v Ríme okolo roku 23 pred Kristom. Odvtedy sa čítanie stalo súčasťou ľudského života. Iba s perom a papierom môže autor priniesť radosť, zábavu, smiech či zármutok tisícom ľudí. Najväčšiu popularitu si knihy vyslúžili v 20. rokoch 20. storočia. Gramotnosť sa stala hlavným cieľom vzdelávania. Voľnočasové čítanie prudko vzrástlo naprieč svetom.

Čítanie vyžaduje koncentráciu

Potom nastal rok 2020 a čítanie upadlo do nemilosti. Digitalizácia spôsobila, že väčšina z nás uprednostňuje sociálne siete pred literatúrou. Knihy zapadajú prachom a naša koncentrácia tiež. Zdá sa, že sledovanie niekoľkosekundových videí nám prináša väčší pôžitok, a to bez zapájania kognitívnych schopností.

Čítanie kníh je pre náš mozog efektívnejší ako trávenie času na sociálnych sieťach. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Všetko si vyberá svoju daň. Podľa filozofa Stevena Pinkera nás sociálne médiá robia hlúpejšími. Boli sme toho svedkami aj počas pandémie, ktorá bola pomyselnou liahňou pre dezinformácie a hoaxy. Zabudli sme kriticky myslieť a rozhodli sme sa veriť tomu, čo vidíme. Práve knihy nás učia premýšľať a analyzovať. Štúdiami sa potvrdilo, že čítanie tlačených materiálov povzbudzuje mozog, aby pracoval tvrdšie a lepšie v porovnaní s čítaním na sociálnych médiách.

INZERCIA

Literatúra rozširuje myseľ

Zistilo sa, že čítanie beletrie zlepšuje schopnosť vcítiť sa do druhých (empatia). Čítaním sa učíme pochopiť, ako myslia druhí ľudia. Okrem toho je mimoriadne prospešné pre naše duševné zdravie. Zážitok z ponorenia sa do deja môže zlepšiť náš pocit pohody. Odborníci sa domnievajú, že knihy nám môžu slúžiť aj ako únik pred realitou.  Nie nadarmo sa vo väzniciach nachádzajú knižnice, v ktorých ľudia trávia všetok svoj čas.

Dobrý príbeh sa v nás drží určitý čas po dočítaní knihy, rovnako aj  zdravotné benefity z čítania pretrvávajú dlho potom, čo knihu odložíme. Výskumníci dokonca zistili, že dospelí, ktorí pravidelne čítajú knihy mali o 20 percent zníženú úmrtnosť v porovnaní s tými, ktorí nečítali.

INZERCIA

Počuli ste už o Biblioterapii?

Ide o dostupnú liečbu duševného zdravia. Lekári často využívajú biblioterapiu -knihy- na podporu duševného zdravia pri pacientoch, ktorí čelia rôznym problémom, napríklad úzkosť, depresia alebo smútok. Biblioterapia zvyčajne zahŕňa zážitok z čítania. Nasleduje diskusia s terapeutom.

Biblioterapia by mohla byť lacná a dostupná metóda na zlepšenie duševného zdravia ľudí. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

V súčasnosti sa štúdiami zistilo, že spoločné zážitky z čítania pomohli zmierniť depresívne symptómy u pacientov po operácii, znížili kognitívne a emocionálne symptómy u pacientov s demenciou, zlepšili kognitívne a psychologické funkcie u pacientov s psychózou.

Inzercia

Čítanie kníh posilňuje náš mozog. Už sme písali o schopnosti kritického myslenia, ktoré je v súčasnosti mimoriadne dôležité. Okrem toho neustále trénujeme svoju myseľ a pripravujeme na nové a nezvyčajné situácie.  Čítanie je pre myseľ to, čo cvičenie pre telo.“ — Richard Steele. Čítanie nám pomáha osvojiť si nové perspektívy – sme empatickejší. Tiež nám pomáha udržať si zdravé telo a myseľ – znižuje stres, depresívne stavy, znižuje riziko demencie. Dokonca nás čítanie dostáva do stavu meditácie.

Knihy, ktoré by ste mali prečítať než umriete

  • 1984- George Orwell
  • Malý princ- Antoine de Saint-Exupéry
  • Veľký Gatsby- F. Scott Fitzgerald
  • Kto chytá v žite- J.D. Salinger
  • Zločin a trest- Fjodor Michajlovič Dostojevkskij

 

About Author

Lola Varini

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings