Enviro a eko

Poľnohospodárska revolúcia v Afrike: Môžeme sa inšpirovať?

  • 29 októbra, 2022
  • 5 min read
Poľnohospodárska revolúcia v Afrike: Môžeme sa inšpirovať?

Hospodárska kríza vrcholí. Aké riešenia použiť, aby bolo pestovanie pre farmárov udržateľnejšie a ziskovejšie?

Organizácie sa snažia predísť najhorším scenárom

„Svet je pokryvený, farmári strácajú schopnosť farmárčiť,“ povedal vedúci vedecký pracovník ICARDA, Dr. Filippo Bassi. Pod skratkou sa skrýva Medzinárodné centrum pre poľnohospodársky výskum v suchých oblastiach. Organizácia viac ako štyri desaťročia vykonáva výskum s cieľom poskytnúť inovatívne, vedecky založené poľnohospodárske riešenia. Na prvom mieste je zlepšenie podmienok vidieckych komunít v suchých oblastiach.

Vláda, inštitúcie či odborníci v oblasti poľnohospodárstva poskytujú celú škálu podpory, ktorú poľnohospodári potrebujú, aby prosperovali. zdroj: unsplash.com

Vďaka partnerstvu s CGIAR dokáže inštitúcia plniť svoj účel v rámci potravinovej bezpečnosti. Síce sa sídlo ICARDA nachádza v Libanone, riešenia založené na vedecky overenej praxi sa okrem Stredného východu uplatňujú aj v Ázii a Afrike.

Pokojne sa môže stať, že  poľnohospodárska kríza zasiahne niektoré z najsuchších krajín na svete. Vtedy sa vedci a farmári obrátia na rozvíjajúce sa výskumné centrum v Maroku, aby doplnili zásoby svojej úrody.

Trezor, ktorý neskrýva peniaze

Hlavné mesto Maroka, Rabat, je v súčasnosti aj hlavným centrom skladovania a výskumu ICARDA. Vedenie inštitúcie tak rozhodlo po tom, čo jeho predchádzajúce centrum v Aleppe (Sýria) obsadila v septembri 2015 islamistická povstalecká skupina.

Úsilie Maroka o ochranu obilia a strukovín je len jednou časťou jeho mnohostranného prístupu k inováciám v poľnohospodárstve. zdroj: unsplash.com

Stredisko uchováva desiatky tisíc zŕn od pšenice a jačmeňa, po šošovicu a cícer. Všetky zásoby starostlivo uskladňujú v podzemnom trezore pri teplotách blízkych bodu mrazu. Na tomto mieste sa semiačka nielen schovávajú, ale experti ich biologicky rozvíjajú natoľko, aby sa stali odolnejšími voči chorobám a globálnemu otepľovaniu.

Nové génové banky sa používajú na uchovávanie vzoriek po dobu až 100 rokov vo veľkých chladiarňach. Dopĺňajú ich laboratóriá určené na výskum plodín v kontrolovanom prostredí. Dobrou správou je, že akékoľvek výskumné práce na nových odrodách plodín nezostanú uviaznuté v laboratóriu na neurčito.

„Pokiaľ ide o objavovanie vlastností, génové banky budú úzko spolupracovať so šľachtiteľmi, ktorí prinesú nové odrody na polia farmárov,“ hovorí Dr. Sonja Vermeulen, globálna riaditeľka genetických inovácií v CGIAR.

Vzdelávanie farmárov

Nie je to len dobre situovaný sklad, ktorý pomáha severnej Afrike s prípravou na horšie časy. Popredný svetový poskytovateľ poľnohospodárskej pomociOCP AFRICA – vznikol v roku 2016 s cieľom prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju afrického poľnohospodárstva. Vyvíjajú hnojivá prispôsobené miestnym podmienkam a potrebám úrody a spolupracujú s partnermi z rôznych afrických vlád či neziskových organizácií.

Medzi najúspešnejšie projekty OCP AFRICA patria „OCP School Lab“ a „Agribooster“. Školské laboratórium (School Lab) pozostáva z mobilnej školy a laboratória, ktoré sa snaží podporovať farmárov prostredníctvom poskytovania pôdnych analýz a odporúčaní pre aplikáciu hnojív. Vďaka meraniam zisťujú, čo vyhovuje africkej pôde a plodínám. Školenia určené špeciálne pre farmárov zvyšujú povedomie o správnych poľnohospodárskych postupoch a oboznamujú ich s novými technológiami.

Množstvo vypestovaných produktov slúži nielen pre osobnú potrebu, ale aj ako zdroj príjmu. zdroj: unsplash.com

Agribooster je model komplexného rozvoja, ktorého cieľom je podporovať africký poľnohospodársky hodnotový reťazec. Pomáha zvyšovať výnosy a produktivitu, pričom zabezpečuje informácie o správnom hnojive a zdrojoch. Program poskytol v roku 2020 vylepšené, prispôsobené hnojivá, vďaka čomu zlepšil situáciu ghanských farmárov počas krízy spojenej s COVID-19.

Cieľom projektu je tiež podporiť 430 000 lokálnych farmárov vrátane 104 000 žien a uľahčiť im prístup ku kvalitným a cenovo dostupným poľnohospodárskym výrobkom. Vďaka správnemu vzdelaniu teda dokážu prezentovať rovnako dobré produkty. Zmysluplné ciele sa tak počas najbližších rokov môžu odzrkadliť na pozitívnom rozvoji poľnohospodárstva a fungovaní miestnej ekonomiky.

Zdroje: www.growfurther.org, www.ocpafrica.com

Zdroj titulnej fotografie: www.pexels.com

About Author

Tímea Prišticová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings