Iné Kultúra Lifestyle Ľudia Na zamyslenie Svet

Pivný priemysel bol kedysi hlavnou dominantou žien

  • 8 decembra, 2021
  • 5 min read
Pivný priemysel bol kedysi hlavnou dominantou žien

Prvé „pivovarníčky“ boli ženy

Až do roku 1500 bolo varenie piva primárne ženskou parketou. Trvalo to však iba dovtedy,  pokým ich z viacerých dôvodov nezačali očierňovať–predovšetkým z čarodejníctva. Je pravdepodobné, že napríklad taký špicatý klobúk či metla sa prvýkrát začali spájať práve s pivovarníkmi. Ľudia pijú pivo, obľúbený nápoj z chmeľu už takmer 7000 rokov, pričom pôvodnými sládkami boli ženy. Starí Vikingovia alebo Egypťania – ženy varili pivo na rôzne náboženské obrady, ale aj z dôvodu, že tento praktický nápoj bol bohatý na kalórie. Istá mníška menom Hildegarda von Bingen (žila v dnešnom Nemecku) dokonca v 12. storočí písala o chmeli ako o ingrediencii, ktorú pridávala do svojho receptu na pivo.

Pivo varili napríklad už starí Vikingovia či Egypťania. Zdroj:pexels.com

 

Obľúbené bolo už v dobe kamennej

Od doby kamennej až do 18. storočia bolo pivo základom domácností väčšiny rodín v Anglicku a tiež v ďalších častiach Európy. Išlo o lacný spôsob konzumácie a konzervovania obilnín. Pre robotnícku triedu nápoj predstavoval dôležitý zdroj živín plný sacharidov a bielkovín. No a keďže pivo bolo v domácnostiach také bežné – dalo by sa povedať, že súčasť stravy priemerného človeka, kvasenie brali ženy ako ich každodennú úlohu. Tie podnikavejšie túto zručnosť využili a vzali pivo predávať na trh. Vdovy či slobodné ženy si znalosťami v kvasení privyrábali peniaze navyše, zatiaľ čo vydaté spolupracovali s manželmi a riadili svoj vlastný biznis.

 

INZERCIA

Neboli to žiadne čarodejnice, ale iba „sládkovia“  

Ak by ste sa pomocou stroja času vrátili napríklad do stredoveku alebo renesancie a prešli sa na tradičný trh, naskytol by sa vám veľavravný pohľad. Ženy v špicatých klobúkoch stojace pred veľkými kotlami. No neboli to žiadne čarodejnice, ale vtedajší sládkovia. Špicaté klobúky nosievali z praktických dôvodov – aby ich zákazníci zazreli na preplnenom trhovisku. Svoje pivo tam prepravovali v spomínaných veľkých kotloch. Aj mačky ako „démoni“ majú svoje racionálne vysvetlenie. Využívali ich najmä obchodníci, ktorí predávali pivo z predajní na odlákanie myší od obilia. Špicatý klobúk a kotlík tak môžu byť odvodené od žien vykonávajúcich túto profesiu.

Práve v čase, keď sa ženy začali udomácňovať na pivných trhoch v Írsku, Anglicku i ďalších častiach Európy – začala reformácia. Fundamentalistické náboženské hnutie zo začiatku 16. storočia prinieslo prísne rodové normy a jeho cieľom bolo skoncovať s čarodejníctvom. Mužom sa tak naskytla dokonalá príležitosť na zbavenie sa konkurencie pri ich obchodovaní s pivom. Obvinili pivovarníčky, že sú bosorky a namiesto kvalitného piva v kotlíkoch pripravujú kadejaké magické elixíry. Fámy sa bohužiaľ ujali a pre ženy bolo čoraz nebezpečnejšie predávať pivo, aby ich náhodou neoznačili za čarodejnice. Nešlo len o druh spoločenskej potupy, no mali právo ich stíhať či odsúdiť na trest smrti.

INZERCIA
Kotlík, v ktorom sa kedysi pripravovalo pivo sa stal súčasťou ikonografie spojenej s čarodejnicami. Zdroj:sk.pinterest.com

 

Niektorí (muži) fámam neverili, avšak ako sládkov ich nechceli

Niektorí muži naozaj neverili, že ženy sládky sú čarodejnice. Boli ale presvedčení, že ich manželky by nemali tráviť čas pri výrobe piva. Vyžadovalo si to veľa času a odhodlania – hodiny prípravy samotného piva, upratovanie a napokon dvíhanie či prenášanie ťažkých zväzov raže/obilia. Podľa nich mali namiesto toho tráviť svoj čas doma výchovou detí. V roku 1500 im v niektorých anglických mestách skutočne zakázali nápoj predávať, a odôvodnili to tým, že z nich nechceli mať zničené staré ženské.

Inzercia
Egyptská žena varí pivo počas toho ako ju chlapec pozorne sleduje. Zdroj:sk.pinterest.com

 

 Zostalo mužským prvenstvom 

Ikonografia bosoriek v klobúkoch pretrvala – rovnako aj mužské prvenstvo v pivnom priemysle. Najlepšie pivné spoločnosti na svete vedú muži, a to na pozíciách generálnych riaditeľov, to platí aj pre členov predstavenstva. Až na zopár výnimiek je pivo uvádzané ako nápoj pre mužov. Je tomu tak aj v menších remeselných pivovaroch. Štúdia na Stanfordskej univerzite totiž prišla so zistením, že zatiaľ čo 17 % remeselných pivovarov má generálnu riaditeľku, iba 4% týchto závodov zamestnávajú na pozícii sládka ženu. Ide konkrétne o supervízorku dohliadajúcu na celý proces varenia.

História nám však dokazuje, že by to takto vôbec nemuselo byť a miesto v pivnom priemysle patrí i ženám.

 

Zdroje: www.smithsonianmag.com, braciatrix.com, www.history.com

About Author

Juliana Nemcikova

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings