Ľudia Veda a technika

Phineas Gage zázračne prežil fatálny úraz. Jeho osobnosť sa však zmenila

  • 5 februára, 2022
  • 5 min read
Phineas Gage zázračne prežil fatálny úraz. Jeho osobnosť sa však zmenila

Úraz na pracovisku

Phineas Gage mal dvadsaťpäť rokov, keď pracoval ako vedúci majster počas budovania železnice neďaleko Cavendishu (štát Vermont). Medzi Gageove povinnosti patrilo odpaľovať skaly, aby sa vytvorilo podlažie. Úlohou bolo umiestniť výbušnú nálož hlboko do skaly vyvŕtaním diery. Otvor sa potom naplnil strelným prachom a zapálila sa poistka. Na vrch sa pridal piesok, aby sa zabránilo kontaktu s výbušninou. Pušný prach sa vo vybraných otvoroch následne zaisťoval železnou tyčou.

Manuálna práca sa po chvíli stala automatickou činnosťou. Popoludní 13. septembra 1848 Gage opakoval všetky kroky, no zrejme sa pozabudol a pušný prach tyčou utlmil ešte pred pridaním piesku. V momente ako tyč prišla do kontaktu so skalou, výbušnina reagovala. Približne šesťkilová a meter dlhá tyč vystrelila, prerazila mladíkovu hlavu a dopadla takmer dvadsaťpäť metrov za ním.

Phineas Gage
Už na pohľad muselo zranenie vyzerať ako z hororu. zdroj: pinterest.com

Sila výbuchu hodila Phineasa na chrbát a chvíľu ležal v kŕči. Železná tyč prenikla do jeho ľavého líca, prešla okom a zasiahla aj mozog. V priebehu niekoľkých minút sa však Gageovi podarilo vstať, dokonca komunikoval a s pomocou ho prepravili do najbližšej nemocnice.

Iný než predtým

Zraneného mladíka sa ujal doktor John Martyn Harlow. Jeho prvým cieľom bolo zastaviť masívne krvácanie spôsobené železnou tyčou a odstrániť úlomky kostí, ktoré zostali v rane. Okrem toho Harlow uľahčil drenáž rany zdvihnutím Gageovej hlavy. O pár dní si všimol, že Gage rozprával s určitými problémami, no vedel pomenovať svojich priateľov a krvácanie prestalo. V týždňoch nasledujúcich po nehode bolo hlavným cieľom liečiť infekciu, ktorá sa vyvinula v poranenej oblasti. Gage potom strávil niekoľko dní stave medzi kómou a bdením, z postele dokázal vstať až 7. októbra.

Do 11. októbra Harlow tvrdil, že sa Gageovo intelektuálne fungovanie začalo zlepšovať, rozpoznal koľko času uplynulo od nehody a dokázal nehodu jasne opísať. Hrôzostrašný úraz mu zanechal na tvári jazvu, no zotavil sa a mohol sa vrátiť do práce. Aspoň spočiatku to tak vyzeralo, no po čase oňho zamestnávatelia stratili záujem. Jeho priatelia a známi tvrdili, že už to nie je rovnaký Phineas Gage akého poznali predtým.

Doktor Harlow sa teda ujal pozorovania navonok vyliečeného muža a o zmenách v jeho správaní napísal lekársku správu. Podľa rozhovorov s blízkymi Phineas síce nemal prestížnu akademickú minulosť, no bol bystrý, energický a vytrvalý pri realizácií svojich plánov. V tomto ohľade sa po nehode jeho myseľ radikálne zmenila. „Detské intelektuálne schopnosti a prejavy sa striedajú so zvieracími vášňami silného muža.“

Jeho nešťastie pomohlo vede

Gage potreboval získať peniaze, preto istý čas cestoval po Európe a údajne sa s dlhou železnou tyčou objavil aj v Barnumovom americkom múzeu ako kuriózny prípad. Krátko pracoval v stajni v New Hampshire, potom v Čile sedem rokov riadil dostavník. Nakoniec sa presťahoval do San Francisca, aby žil so svojou matkou, pretože jeho zdravie sa zhoršovalo a po sérii epileptických záchvatov zomrel vo veku 36 rokov.

Phineas Gage
Jeho lebka a železná tyč sú vystavené vo Warrenovom anatomickom múzeu Harvardskej lekárskej školy v Cambridge (štát Massachusetts). zdroj: pinterest.com

Predpokladalo sa, že poškodenie ľavej prednej časti mozgu spôsobilo výrazné zmeny v jeho osobnosti. Až v roku 1994 sa vďaka počítačovým animáciám podarilo zrekonštruovať miesta, ktorými železná tyč prešla. Hypoteticky mohol Phineas Gage stratiť 11% bielej a 4% sivej mozgovej hmoty. V bielej hmote sa nachádzajú spojenia motorických a zmyslových funkcií, sivá je nevyhnutná pre udržiavanie pozornosti pri učení, pamätanie a myslenie.

Inzercia

Dovtedy panoval názor o trvalých následkoch spôsobených mozgovými léziami. Ukázalo sa však, že Gage sa pozoruhodne zotavil a napriek zraneniu prežil relatívne normálny život. Keďže jazdil na dostavníku, pri roznášaní pošty si musel pamätať rôzne rasy a mal svoju rutinu. Poškodenie predného laloku sa mohlo do istej miery opraviť a obnovili sa stratené funkcie. Schopnosť mozgu meniť sa týmto spôsobom sa nazýva plasticita mozgu. Gageov prípad sa tak stal jedným z prvých dôkazov naznačujúcich vzťah predného laloku s vývojom osobnosti a celkovo pomohol k zisteniu o špecifických funkciách jednotlivých častí mozgu.

Zdroje: www.britannica.com, www.simplypsychology.com, www.verywellmind.com

Zdroj titulnej fotografie: pinterest.com

About Author

Tímea Prišticová

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings