Slovensko

Aktuálne: Dekriminalizácia marihuany na Slovensku? Progresívne Slovensko spustilo petíciu

  • 12 júla, 2021
  • 5 min read
Aktuálne: Dekriminalizácia marihuany na Slovensku? Progresívne Slovensko spustilo petíciu

Progresívne Slovensko spustilo petíciu, ktorej cieľom má byť dekriminalizácia marihuany. Iniciatívu prebrali europoslanci Michal Šimečka a Martin Hojsík.

Progresívne Slovensko návrhom poukazuje na nezmyselné ničenie životov kvôli kriminalizácii marihuanyOdsúdili by ste na 10 rokov väzenia otca rodiny, ktorý má v nákupnej taške dve fľaše vína? Uväznili by ste študentku vysokej školy na 15 rokov medzi vrahov a tyranov, len preto, že si na balkóne trikrát zapálila bežnú cigaretu? Asi sa zhodneme, že nie. Presne toto však na Slovensku robíme ľuďom, ktorí fajčia marihuanu“ píše sa na webových stránkach návrhu.

Je najvyšší čas, aby náš štát prestal ničiť životy ľudí len preto, že si niekde zapália joint, alebo použijú marihuanu kvôli svojmu zdravotnému stavu. Žiadame tiež, aby štát umožnil dospelým občanom pestovanie piatich rastlín výhradne pre osobnú spotrebu, a povolil jej užívanie na lekársky predpis po nákupe v lekárni“ píše Šimečka v príspevku na sociálnej siete Facebooku.

Šimečka vo Facebook-ovom príspevku ďalej poukazuje na dôležitosť náhrady kriminalizácie užívateľov za Islandský model. Ten je zameraný na „prevenciu, vzdelávanie a dostupnosť zdravých športových a kultúrnych aktivít pre mladých“. Nový prístup zahŕňa aj „dostupnosť sociálno-psychologických služieb v každom okresnom meste, ktoré občanom sprístupnia záchrannú sieť a odbornú pomoc pri riešení ich problémov, aby k zneužívaniu drog nemuselo dochádzať„.

INZERCIA

Cieľom návrhu je priniesť na Slovensko viac slobody a rozvoľniť prísne zákony, ktoré sú u nás v platnosti v súvislosti s konope. Marihuana má v petícií podporu či už v životoch obyčajných ľudí alebo v rámci medicínskych účelov.

Modernizácia zastaralých zákonov by mala za následok stopku zápisom v registre trestov a pobytom vo väzniciach za držanie a užívanie marihuany.

INZERCIA

Na webových stránkach návrhu sa môžu o svoju skúsenosť podeliť ľudia, ktorý mali dočinenia s kriminalizáciou marihuany.

Nejde o žiadnu revolúciu. Rovnaké opatrenia už úspešne fungujú v zahraničí. … Výsledkom bude menej zničených ľudských osudov, nižšia záťaž pre štátny rozpočet a zdravšia mladá populácia“ píše sa na webe.

Inzercia
dekriminalizácia marihuany
Návrh na dekriminalizáciu marihuany má aj samostantné webové stránky, kde sa ľudia môžu podeliť o svoje skúsenosti, Zdroj: Unsplash/ Thought Catalog

Ako by mala vyzerať dekriminalizácia marihuany?

Petícia obsahuje hneď dve rôzne alternatívy, ktoré by mali byť Slovensku dopomôcť k tomu byť slobodnejším a modernejším.

Prvá alternatíva

Obsahuje povolenie pestovať pre vlastnú spotrebu 2ks rastlín konopy. Predaj vypestovanej konopy by zostal ilegálnym. Rastliny konopy by mali povinnosť byť nahlásené a registrované, pričom by na každú rastlinu bola uvalená daň (petícia uvádza hodnotu napr. 10 až 30 eur).

Držanie vlastného produktu, ktoré by sa takto stalo legálnym, by však malo zostať výhradne v mieste bydliska osoby. Mimo bydliska by držané množstvo takéhoto produktu malo byť maximálne 3g na osobu. Toto množstvo však musí byť využité výlučne pre vlastnú potrebu.

Druhá alternatíva

Obsahuje tzv. regulované pestovanie, ktoré by znamenalo existenciu oficiálne registrovaného pestiarskeho miesta. Tam by sa odsledovala kvalita a množstvo rastlín konopy. Táto alternatíva by povoľovala aj predaj produktov, ktorý by však bol regulovaný.

Išlo by o oficiálne predajné miesta, kde by sa konal predaj produktu, odber jeho množstva by bol odsledovaný (max. 3g na dospelú osobu na jednorázový nákup). Pre predaj by bola potrebná identifikačná karta pridelená na základe občianskeho preukazu, pričom vek tejto osoby by musel dosahovať minimálne 18 rokov.

Legálne držané množstvo pre vlastnú spotrebu by zostalo na hmotnosti maximálne 3g. Následný pokus o predaj takto získaného produktu by bol ilegálny. Výnosy z predaja by tiež neboli ponechané náhode. Jednalo by sa o 50% prínos pre štát, či už zo sušiny, textílie, jedla, poľnohospodárskych produktov alebo tých medicínskych.

Zvyšné financie by zostávali len na chod podniku ako takého a vyplatenie platov pracovníkov. Cieľom má byť „aby nezbohatol na tom nik iný len štát“ píše sa v petícií. S takýmto postupom by teda súviselo vytvorenie pracovných miest a ďalší zdroj príjmov v podobe daní z pestovania a predaja konopy.

dekriminalizácia marihuany
Marihuana vypestovaná pre vlastnú spotrebu by mohla byť v určitom množstve legálna, Unsplash/Jeff W

Oba prípady, ak by bol návrh schválený, by znamenali vyčlenenie konkrétnych miest na užívanie daných produktov. Príjem z takéhoto podnikania by zostal v rukách štátu.

Myslíme si, že spravodlivé by bolo legálne užívanie doma, teda v mieste bydliska & v podnikoch, kde by majteľ alebo prevádzkovateľ umožnil a vyčlenil miesto na užívanie konopy & verejné podujatia, kde by organizátori tiež vyčlenili miesto a vytvorili priestor podľa ich rozhodnutia a svedomia. Naďalej by nebolo prípustné užívať konopu na verejných priestranstvách, ale boli by presne stanovené a vyhradené miesta kde by bolo užívanie legálne a beztrestné“ takto petícia opísala predstavu o vyčlenení konkrétnych miest na užívanie konopy.

Zdroje: Petície, Facebook, Dekriminalizácia

About Author

Michaela Hlaváčová

24-ročná študentka masmediálnej komunikácie v Trnave. Milovníčka fialovej a zelenej farby, retro štýlu, smotanovej pizze a v neposlednom rade aj dôveryhodných zdrojov v dezinformačných časoch.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings