Kultúra

Najznámejší umelci a maliari v histórii ľudstva

  • 12 júla, 2021
  • 5 min read
Najznámejší umelci a maliari v histórii ľudstva

Michelangelo

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, známy jednoducho pod svojim krstným menom Michelangelo, bol taliansky maliar, sochár, architekt a básnik.

Je považovaný za jedného z najvýznamnejších umelcov talianskej renesancie. Renesanční umelci ho obdivovali a jeden z ústredných obrazov „Stvorenie Adama“ je jedným z najznámejších diel v dejinách umenia.

Umelci Michelangelo
Obraz „Stvorenie Adama“ zdroj: theverge.com

Salvador Dali

Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech bol španielsky maliar a umelec. Zaujímal sa taktiež aj o šperky a bol návrhárom týchto klenotov. Salvador Dalí patrí k surrealistom. Títo umelci verili, že samotná logika nestačí, preto sa obrátili k podvedomiu a snívali v snahe prekročiť hranice rozumu.

Surrealisti boli ovplyvnení myšlienkami Sigmunda Freuda a Dalí začal skúmať svoje vlastné obavy a fantázie a zaznamenával ich na plátno do symbolických obrazov v ultrarealistickom, fotografickom štýle. Tieto obrazy označil ako „ručne maľované vysnívané fotografie“

INZERCIA
Umenie
Dalího panovačná múza zdroj: ipravda.sk

Johannes Vermeer

Johannes Vermeer je holandský maliar zo zlatého veku. V 19. storočí ho volali Sfinga z Delftu, pretože o jeho živote nebolo známe takmer nič. Vermeer tiež uprednostňoval nadčasové tlmené momenty.

Vermeerove obrazy, väčšinou žánrové a niekoľko historických, alegórie alebo mestské scenérie, sa vyznačujú jemným použitím farieb a ideálnou kompozíciou. Niekedy používal drahé pigmenty a silno uprednostňoval ultramarín a olovené platne.

INZERCIA
Umenie
Maľby Vermeera zdroj: muz.li

Claude Monet

Claude Oscar Monet bol francúzsky impresionistický maliar. Po prvom vytvorení karikatúrnych kresieb začal Monet na radu normanského maliara Eugèna Boudina vo veku 24 rokov maľovať krajinu pod holým nebom.

Monet maľoval hlavne krajiny z oblasti, kde žil. V Argenteuil vytvoril slávne pole s makom a v Giverny scény zo slávnej Monetovej záhrady, ktorá sa neskôr stala turistickou atrakciou. Veľmi ho zaujal japonský drevený most v jeho záhrade, ktorý niekoľkokrát vymaľoval.

Inzercia
Umelci Monet
Portrét Moneta zdroj: dromedar

Pablo Picasso

Pablo Picasso bol španielsky maliar, sochár, grafik a návrhár šperkov. Bol jedným z najznámejších španielskych umelcov. V roku 1897 bol realizmus podfarbený symbolickým vplyvom, a to v sérii malieb krajiny v neprirodzených fialových a zelených odtieňoch.

Ďalej nasleduje to, čo niektorí nazývajú jeho modernistické obdobie (1899-1900). Jeho vystavenie tvorbe Rossettiho, Steinlena, Toulouse-Lautreca a Edvarda Muncha v kombinácii s obdivom k starým majstrom, ako je El Greco, viedlo Picassa k jeho verzii modernizmu.

Picassovo obdobie (od roku 1901 do roku 1904), charakterizované pochmúrnymi maľbami vytvorenými v modrej a modrozelenej farbe, príležitostne zahrievanými inými farbami, sa začalo buď v Španielsku začiatkom roku 1901, alebo v Paríži v druhej polovici roka.

Umenie
Umenie Pabla Picassa

Rembrandt van Rijn

Rembrandt Harmenszoon van Rijn bol holandský maliar. Je považovaný za jedného z najvýznamnejších holandských majstrov 17. storočia. Rembrandt vytvoril celkovo okolo tristo obrazov a dvetisíc kresieb, pričom najznámejším dielom je De Nachtwacht (Nočná hliadka) z roku 1642.

Jeho tvorba patrí k baroku. Hoci v Taliansku nikdy nebol, umelci z tohto štátu bo výrazne ovplyvnili. Jeho pozoruhodné ovládanie hry so svetlom a tmou, v ktorej často vykresľoval ostré kontrasty, aby diváka viedol do predstavenia, viedlo k živým scénam plným drámy.

Umelci
Autoportrét umelca zdroj: avrotros.nl

Vincent Van Gogh

Vincent van Gogh bol holandský maliar. Jeho tvorba spadá do obdobia postimpresionizmu, umeleckého hnutie, ktoré bolo nástupcom impresionizmu devätnásteho storočia. Van Goghov vplyv na expresionizmus a rannú abstrakciu bol obrovský a je možné ho vidieť v mnohých ďalších aspektoch umenia dvadsiateho storočia.

Van Gogh je dnes považovaný za jedného z veľkých maliarov 19. storočia. Toto uznanie však prišlo neskoro. Počas jeho života sa pravdepodobne predal iba jeden obraz: „Červená vinica“.

Červená vinica
Obraz „Červená vinica“ zdroj: vangoghstudio.com

Leonardo Da Vinci

Leonardo da Vinci bol renesančným architektom, vynálezcom, inžinierom, filozofom, fyzikom, chemikom, sochárom, spisovateľom, maliarom a skladateľom z Florentskej republiky. Je považovaný za učebnicový príklad renesančného ideálu maliara. Ostatní umelci ho obdivovali.

Umelci
Najdrahšia maľba sveta „Salvador Mundi“ zdroj: smedata.sk

Zachovalo sa iba sedemnásť z jeho skvelých obrazov. Väčšina jeho kresieb je uložená v Kráľovskej zbierke na hrade Windsor v Anglicku. Tie sú majetkom kráľovnej Alžbety. Zvyšné obrazy nie sú podpísané Leonardom.

 

 

About Author

Adam Nemcik

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings