Ľudia Svet

Nikola Tesla, génius a humanista, sa narodil pred 164 rokmi. Aký mal život, ako zomrel a čo vytvoril?

  • 13 augusta, 2020
  • 7 min read
Nikola Tesla, génius a humanista, sa narodil pred 164 rokmi. Aký mal život, ako zomrel a čo vytvoril?

Teslov život

Nikola Tesla (10. 7. 1856 – 7. 1. 1943) sa narodil v dedine Smiljan v Rakúskom cisárstve na území dnešného Chorvátska. Už v pomerne mladom veku ale odcestoval študovať do Prahy a Grazu, v roku 1880 začal pracovať v budapeštianskej telegrafnej spoločnosti, o dva roky neskôr žil v Paríži a od roku 1884 v Spojených štátoch. Tie sa stali jeho domovom a pôsobiskom, v jednom zo svojich posledných rozhovorov však povedal, že je hrdý na svoj srbský pôvod a chorvátsku domovinu.

V priebehu života Tesla zažil vzostupy aj pády. Niekoľko rokov bol dokonca najslávnejším vedcom vôbec, užíval si priazne laickej aj odbornej verejnosti, nechával si patentovať veľké množstvo vynálezov. Na druhej strane sa stretával aj s neochotou pri zháňaní finančných prostriedkov na svoje veľkolepé plány. Sám nemal presvedčivé obchodnícke zručnosti a nevedel si zabezpečiť iné financovanie ako z banky. Aj bankári sa však časom obrátili Teslovi chrbtom, pretože tvoril priveľa dlhov a jeho celková finančná situácia bola veľmi zlá.

Významnou súčasťou Teslovho života bola humanita. Neoznačoval sa za filantropa len preto, lebo jeho firma založila viacero nadácií. Jeho humanita vraj bola každodenná a dlhodobá. Údajne už ako chlapec rozdával prebytočné školské potreby spolužiakom, ktorí ich potrebovali. Keď mu raz investori povedali, že síce je ich šek krytý, ale ak si peniaze z banky vyberie, asi ich to zruinuje, Tesla šek jednoducho roztrhal so slovami: “Peniaze sú len peniaze, toľko dobrých ľudí pre mňa predsa nepríde o prácu.”

Uvádza sa tiež, že kolegovia a priatelia naňho spomínali iba v dobrom a často o ňom hovorili ako o dobrákovi.

INZERCIA
Tesla demonštroval svoje vynálezy veľmi dramaticky, príkladom je aj táto fotografia z jeho laboratória v Colorado Springs okolo roku 1899

Hoci Tesla sám o peniaze očividne nemal veľký záujem, dodnes sa bankárom vyčíta, že odmietli financovať jeho veľké projekty, najmä bezdrôtovú distribúciu elektriny na veľké vzdialenosti. Treba však aj povedať, že išlo iba o plány bez reálneho technického základu. Prenos elektrickej energie inak ako elektromagnetickou indukciou na krátku vzdialenosť nie je možný ešte ani dnes, napriek úsiliu mnohých technologických gigantov.

Tesla zomrel v roku 1943 vo veku 85 rokov za nie celkom vyjasnených okolností. Jeho smrť ponúka priestor na rôzne konšpiračné teórie, isté je však iba to, že zomrel sám v hoteli New Yorker. Rôzne zdroje uvádzajú, že v tomto veku bol už Nikola Tesla takmer zabudnutý a chudobný. Teslov prípad je praktickou ukážkou starého známeho “za dobrotu na žobrotu”.

 

Najznámejšia Teslova fotografia – veľa iných sa ich ani nedochovalo. Tesla bol vo svojej dobe považovaný za veľmi atraktívneho muža, nikdy sa však neoženil

Spory s Edisonom

V tom istom roku, ako Tesla prišiel do Ameriky, začal pracovať v spoločnosti Edison Co., ktorú založil a viedol sám veľký Thomas Alva Edison. Ten bol v čase Teslovho príchodu už starším pánom a pre Teslu bol pravdepodobne veľkým vzorom. Rozprával, že si predstavoval, ako tvorí nové vynálezy spoločne s ním. Ako to však býva, keď sa stretnú dve osobnosti, často medzi nimi vzniknú konflikty. Tesla a Edison mali viacero sporov už v čase, keď Tesla pracoval pre Edison Co., a aj neskôr.

Najväčší spor medzi Teslom a Edisonom predstavovala takzvaná „vojna prúdov“ medzi ich spoločnosťami. Išlo o to, či sa štandardizuje jednosmerný, alebo striedavý prúd. Edison veril jednosmerný, a dokonca na podporu svojej myšlienky vyrobil vôbec prvé elektrické kreslo, ktoré aj prakticky predviedol ako ukážku nebezpečnosti striedavého prúdu. Nakoniec sa však ako štandard celosvetovo uznal práve Teslov striedavý prúd. Mimochodom, vynašiel ho ešte v čase, keď pracoval v Budapešti.

Edison bol obchodník a podnikateľ. Založil veľa firiem, ktoré za neho registrovali tisíce rôznych patentov. On sám ich zaregistroval 1692. Aj napriek tomu, že bol celkom nepochybne jedným z najproduktívnejších a najvýznamnejších vynálezcov v histórii, pravdepodobne mal osobný záujem na zničení Teslovej práce. Kradol jeho vynálezy a nechával si ich patentovať, skôr ako to stihol spraviť Tesla.

Iným príkladom, ako sa Teslovi nepodarilo udržať vlastný patent, je vynález rádia. Podľa National Electric Light Association predviedol Tesla princíp rádia už v roku 1893 a o štyri roky neskôr si ho nechal patentovať. V roku 1904 jeho patent zrušili a pridelili ho Guglielmovi Marconimu. Najvyšší súd síce v roku 1943 Teslovi patent vrátil, Tesla však v tom istom roku zomrel. Z vynálezu teda nevyťažil nijaké financie.

 

Výstrižok z novín v roku 1943 informujúci o smrti veľkého vynálezcu

Zneužívanie a znovuoživenie mena Tesla

Konšpiračné teórie o Wardenclyffskej veži sa stali na internete veľmi populárnou témou, hoci patria k tým miernejším. Wardenclyffská veža na Long Islande bola skutočným projektom, ktorého zámerom bola bezdrôtová distribúcia elektrickej energie na dlhšie vzdialenosti. Tesla bol inovátor a zrejme aj génius a nemožno s určitosťou tvrdiť, že by sa pri dostatočnom financovaní nebolo podarilo jeho plány aj zrealizovať. Avšak fakt, že túto technológiu nemáme ešte ani dnes, vrhá na tento projekt tieň nepravdepodobnosti.

Internetom sa šíria aj špekulácie a teórie o tom, že Tesla pracoval na teleportácii (nazvime to tak) pod označením Projekt Philadelphia a že bol zodpovedný za známu tunguskú katastrofu v roku 1908. Dodnes nie sú známe pravé príčiny tejto udalosti, vedecká obec sa prikláňa k dopadu kométy alebo jej časti.

Výroba luxusných elektromobilov pre horné jedno percento je ďalším príkladom zneužívania Teslovho mena. Tesla sa venoval inováciám, ktoré mali byť dostupné ľuďom zadarmo. Dnes značka Tesla reprezentuje luxusné elektrické automobily pre najbohatších, pričom cena jediného automobilu neklesá pod závratných 90-tisíc eur. Ani “ľudový” Model 3 sa neukázal ako ústretový krok smerom k cenovej dostupnosti elektrických automobilov, pretože iné značky predávajú elektromobily v ponúkaných cenách už dlho. Môžeme sa však utešovať tým, že elektromobily sú stále iba na začiatku svojej cesty, pričom to bude možno práve značka Tesla, kto raz predá elektrické auto pod 7-tisíc eur.

 

Najvýznamnejšie vynálezy Nikola Teslu:

  • Striedavý prúd
  • Vylepšené elektrické žiarovky
  • Röntgenové žiarenie (1887, pomenované po doktorovi Röntgenovi o 8 rokov neskôr)
  • Prenos rádiového signálu (1893, patent v r. 1897)
  • Diaľkový ovládač cez rádio (1898)
  • Elektrický motor
  • Laser

 

 

About Author

Mária Synáková

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings