Zdravie

Nepodceňujme zdravie našich úst

  • 19 novembra, 2014
  • 6 min read
Nepodceňujme zdravie našich úst

Potreba ľudí starať sa o svoje zuby je stará ako ľudstvo samo. Prvé záznamy o zubnej kefke sa datujú okolo roku 3000 pred Kristom u Sumerov. Predchodcami zubnej kefky sú špáradlá, drevené paličky, na konci rozstrapkané vetvičky používané Asýrčanmi, Babylončanmi a starými Číňanmi.

 

Bc. Brigita BORSUKOVÁ
(45) | Dentálna hygienička | PRO SANUS, a.s., Poliklinika ProCare Centrál

 

 

INZERCIA

Na konci 19. storočia dentálne žurnály začali uverejňovať články o prevencii a profylaktických metódach. Pravdepodobne D.D.Smith z Philadelphie mal veľký vplyv na vznik profesie dentálneho hygienika. V roku 1906 Dr. Alfred Civilion Fones učil svoju sesternicu Irenu Newmanovú, ktorá pracovala ako jeho dentálna asistentka, starať sa o pacientov a udržiavať ich zuby čisté. Používal ju ako pacientku a neskôr bol on sám jej pacientom. V roku 1913 Fones založil prvú školu pre dentálnych hygienikov v Bridgeporte, v štáte Connecticut. Neskôr v rokoch tridsiatych a štyridsiatych sa otvárali školy v Nórsku, Veľkej Británii, Kanade a v ďalších desaťročiach už po celom svete. Na Slovensku vznikla prvá škola vo Zvolene v roku 1992.

Potreba dentálnej hygieny má základnú úlohu pri presadzovaní prevencie v živote pacienta. Prevencia je súhrn metód a opatrení, ktorých cieľom je zabrániť vzniku zubného kazu, zápalu, čeľustno-ortopedických anomálií, úrazom zubov a nádorov. Predpokladom je správna motivácia a informácie v oblasti orálnej hygieny, výživy a fluoridácie.

Prevenciu okrem zubného lekára vykonáva dentálna hygienička. Je hlavnou súčasťou jej práce. Vykonáva sa individuálne alebo skupinovo. Dentálna hygienička pracuje samostatne, ale vždy pod dozorom zubného lekára. Jej úlohou je pomôcť zorientovať sa pacientom v spleti zubných pomôcok a vybrať tie správne pre konkrétneho pacienta. Denne k nám prichádzajú pacienti na ošetrenie s nánosmi plaku a zubného kameňa, s krvácajúcimi ďasnami, so zápachom z úst, s kývavosťou zubov a ich rozostupom. Tieto problémy sú dôsledkom nedostatočnej ústnej hygieny. Potreba je, aby si pacient raz denne vyčistil zuby tak, že na nich neostane žiaden plak, nevytvorí sa zubný kameň, nevznikne zápal a krvácanie a ani zápach.

Zubný kaz a zápal ďasien nie sú dedičné ochorenia, sú následkom nesprávnej techniky čistenia zubov a používania nevhodných zubných pomôcok alebo žiadnych. Zubný lekár často v návale práce ošetrí „špinavý zub“, ktorý pacient bez doporučenej vhodnej individuálnej starostlivosti po čase aj tak stratí.

Výplň bez vysvetlenia príčiny je len liečba symptómu a choroba pokračuje ďalej. Žijeme v rýchlej dobe a preto si aj orálnu starostlivosť často uľahčujeme používaním ústnych vôd a „vhodných“ zubných pást, ktorými nás zaplavuje reklama. Ich používanie bez správnej techniky čistenia zubov a použitia vhodných pomôcok vedie opäť k zakrývaniu príznakov, no nevedie k odstráneniu príčiny. Na očistenie zubov nám stačí zubná kefka a vhodne zvolená pomôcka na dočistenie medzizubných priestorov.

Všetky tieto informácie sa dozvieme v ambulancii dentálnej hygieničky, ktorej cieľom je vytvoriť ideálne hygienické podmienky v ústach, zvyšovať záujem pacienta o jeho orálne zdravie, kladne ovplyvňovať pacienta pred ošetrením u zubného lekára. Dentálna hygienička pomáha lekárovi pri dentálnom vyšetrení, vyšetruje vitalitu zubov, stav parodontu, ústnej hygieny, odstraňuje tvrdé a mäkké nánosy, robí hlboké čistenie tzv. zatvorené kyretáže parodontálnych vačkov, leští korene, fluoriduje, leští a upravuje výplne, u detí pečatí fisúry po vyšetrení zubným lekárom. V prípade ortodontických pacientov zhotovuje študijné modely, podľa pokynov lekára odstraňuje zámky a krúžky, vymieňa gumičky.

Dentálna hygienička na základe dôkladného vyšetrenia dutiny ústnej a ošetrení, pomôže a odporučí pacientovi zvoliť správnu techniku čistenia zubov, vyberie vhodné pomôcky pre domácu starostlivosť a priamo v ambulancii nacvičí postup jeho domáceho čistenia a poradí v oblasti výživy. Pacientovi vysvetlí príčiny vzniku jeho ochorenia, informuje ho, ako je možné týmto ochoreniam predchádzať a ako sa dajú liečiť. Naučí pacienta čo je v jeho ústach zdravé a čo choré, vedie ho k tomu čo je v hygiene najdôležitejšie. V zásade platí že dobre motivovaný pacient je dobre informovaný pacient. Všetky tieto poznatky vedú nielen k orálnemu zdraviu, ale aj zdraviu celého tela, nakoľko je dokázané na základe štúdií, že závažné ochorenia v dutine ústnej vyvolávajú aterosklerotické ochorenia ciev, poškodzujú vnútornú výstelku tepien, zvyšujú pravdepodobnosť výskytu infarktu myokardu, pravdepodobnosť mozgovej mŕtvice a výskumy dokázali, že vplyv škodlivých látok spôsobuje predčasné pôrody a zníženú hmotnosť novorodencov.

Zubný kaz a zápaly v dutine ústnej sú veľmi časté infekčné ochorenia. V spolupráci so zubným lekárom, je úlohou a cieľom dentálnej hygieničky predchádzať týmto ochoreniam, zostaviť plán liečby, preventívnych opatrení a kontrol vytvorených priamo pre každého pacienta individuálne a tým pomôcť dosiahnuť efektívnu starostlivosť o jeho orálne zdravie.

Nezabudnite sa postarať o svoje zdravie v ústach pravidelnou návštevou zubnej hygieničky, minimálne 2x ročne a zoberte so sebou aj svoje deti, ktoré je potrebné viesť už v rannom veku k starostlivosti o svoje zúbky a ďasná.

About Author

Redakcia UnitedLife

Nasledujúci príspevok

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings