Ľudia

„10 dní v blázinci.“ Ako Nellie Bly položila základy investigatívnej žurnalistiky

  • 31 mája, 2022
  • 6 min read
„10 dní v blázinci.“ Ako Nellie Bly položila základy investigatívnej žurnalistiky

Takto znel názov článku, ktorý Nellie Bly zaradil k najvýznamnejším novinárkam v histórii. Aby toho nebolo málo, jej slávna kariéra zahŕňala cestovanie po celom svete, vedenie firmy na výrobu ropy a zverejňovanie správ o dianí počas prvej svetovej vojny.

Od stĺpčekov k veľkej reportáži

Už je akýmsi zvykom, že sa životopisné filmy tešia veľkej popularite. Väčšinou ide o svetoznámych hercov, spevákov či športovcov. Ľudia poznajú ich súčasné úspechy a chcú sa dozvedieť viac o ceste na výslnie. Niektoré príbehy si na umocnenie drámy pomôžu fikciou, pri iných by ste neverili, že sa niečo také mohlo naozaj stať. Druhým prípadom je pracovný a osobný život reportérky Nellie Bly.

Pôvodné meno – Elizabeth Jane Cochran – používala dokým sa nedostala k prvej žurnalistickej príležitosti. Pod pseudonymom Nellie Bly začala písať pre noviny Pitsburgh Dispatch. Po čase sa jej málilo tvoriť stĺpčeky tematicky určené ženám, preto sa presťahovala do New Yorku. Nájsť si však prácu v prostredí, ktorému dominovali muži, bolo mimoriadne ťažké. Nellie sa napriek tomu rozhodla uchádzať o miesto v jednej z najprestížnejších redakcií. Vydavateľstvu New York World  v tom čase šéfoval Joseph Pulitzer.

Nellie Bly
Žurnalistika sa pre ňu stala nástrojom na uskutočnenie pozitívnych sociálnych zmien. zdroj: pinterest.com

Nellie ponúkla Pulitzerovi článok o skúsenostiach s imigrantmi v Spojených štátoch. Redaktor námet odmietol, namiesto toho jej predložil inú tému. Vyzval ju, aby preskúmala jedno z najznámejších newyorských zariadení pre duševne chorých. Nachádzalo sa na ostrove Blackwell a išlo o prvú nemocnicu tohto druhu pre mesto New York. Nellie Bly bola odhodlaná uspieť. Do inštitútu sa dokázala dostať ľahšie než jej mužskí kolegovia. Z veľkej časti kvôli tomu, že lekárom netrvalo dlho, kým posúdili ženu vo viktoriánskej ére ako „hysterickú“.

INZERCIA

Vytvorila si presný plán

Do Blackwellu sa však chcela dostať postupne. Začala navštevovať chudobince a azylové domy, kde pozorovala, ako sa chvejúce ženy delia o biedne jedlo. Vydávala sa za jednu z nich a rozhodla sa predstierať paranoju. Bola taká presvedčivá, že žena, s ktorou mala zdieľať izbu, pre istotu odmietla spoločný nocľah.

Ženy boli za akýkoľvek „prehnaný“ prejav emócií posudzované oveľa prísnejšie ako muži. zdroj: unsplash.com

Zvláštne správanie si všimli aj pracovníci azylu. Nellie utvrdila ich domnienky tým, že sa im zverila so svojimi obavami. Nebola si istá kto je, odkiaľ pochádza, dokonca po ceste stratila kufor. Poslali ju teda na vyšetrenie do nemocnice Bellevue. Reportérka cítila vzrušenie z toho, že by jej plán mohol skutočne vyjsť.

INZERCIA

Krutý prístup a nekompetentnosť lekárov

Počas nasledujúcich týždňov sa Nellie utvrdila v jednom názore: Ak dostávate verejnú pomoc, prichádzate o schopnosť kritizovať jej fungovanie. Sestričky prosila o viac jedla alebo prikrývku naviac, no vždy jej odvrkli, že nemá očakávať zázraky a zbytočne sa sťažuje. Ešte chvíľu pokračovala vo svojej hre na vystrašenú cudzinku, kým ju nepresunuli do psychiatrického inštitútu.

Podľa reportérkinho svedectva personál pacientov omámil morfiom, aby sa v noci nepreberali. zdroj: unsplash.com

Blackwellov ostrov sa veľmi nelíšil od jej predošlého „ubytovania“. Chlad a nehostinná nálada určite nevytvárala podmienky na zlepšenie stavu pacientiek. Reportérka sledovala ako lekári chybne diagnostikovali ďalšie ženy. Väčšina z nich sa do Ameriky dostala načierno, nevedeli anglicky a vykonávali podradné práce. Podvýživa, zima a týranie, ktorým čelili v azylovom dome, nijako nepomohli v ich zotavení.

Inzercia

Nellie sa s niektorými ženami začala rozprávať, ale už bez svojej predstieranej diagnózy. Zistila tak, že „bláznenie“ ľudí v nemocnici pramenilo hlavne zo slabých sociálnych podmienok. Postupne ju však začalo znepokojovať, že jej stav lekári naďalej posudzovali ako ťažko liečiteľný. Prejavy „normálneho“ správania podľa nich znamenali zvyšujúcu sa nestabilnosť.

Neoblomnosť sa jej vyplatila

Našťastie sa novinárkin editor postaral o to, aby sa z Blackwellu po desiatich dňoch dostala. Šesťdielny seriál o jej zážitkoch urobil z Nellie Bly jednu z najznámejších novinárok v krajine. Záznamy šokovali verejnosť a posvietili si na nedbanlivosť nemocníc pre psychicky chorých.

Vo svojom článku uvádza: „Čo, okrem mučenia, by spôsobilo šialenstvo rýchlejšie ako toto zaobchádzanie?“

Keď sa príbeh dostal do tlače, Bly neskončila s riešením situácie. Zistenia dala na súd a požadovala, aby sa inštitút dôkladne skontroloval. Napriek úsiliu správcov ututlať svoje činy sa Nellie podarilo súdy dohnať k tomu, aby konali spravodlivo. New York poskytol ostrovu Blackwell milión dolárov na uskutočnenie reforiem. Kruté sestry či neschopní doktori dostali okamžitú výpoveď.

Nellie Bly
Nellie Bly odfotografovaná krátko po návrate z cesty okolo sveta. zdroj: pinterest.com

Okrem odhaľovania newyorskej korupcie sa inšpirovala knihou Julesa Vernea a precestovala svet nie za 80, ale za 72 dní. Neskôr sa vďaka svojim úspechom dostala do vyšších kruhov a zobrala si milionára Roberta Seamena. Po jeho smrti zdedila manželove ropné a oceliarske firmy. Viedla ich úspešne, dokým nenarazila na podvodníkov z radov zamestnancov a podniky museli vyhlásiť bankrot.

V neskorších rokoch sa Bly vrátila k žurnalistike, pričom písala aj o prvej svetovej vojne. Osudnou sa jej stala pneumónia, ktorej podľahla vo veku 57 rokov. Zanechala však po sebe plno významných prác a žurnalistický svet si ju bude navždy pamätať ako priekopníčku investigatívnej žurnalistiky.

Jej príbeh sa stal inšpiráciou pre televízny film, Nellie Bly si zahrala Christina Ricci.

Zdroje: www.allthatsinteresting.com, www.womenshistory.org

Zdroj titulnej fotografie: pinterest.com

About Author

Tímea Prišticová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings