EXTRA Lifestyle

Dokáže sa neobmedzené platené voľno osvedčiť aj na Slovensku?

  • 14 júna, 2022
  • 5 min read
Dokáže sa neobmedzené platené voľno osvedčiť aj na Slovensku?

Neobmedzené platené voľno vyvoláva zmiešané pocity. Ak by mali zamestnanci väčšiu slobodu pri výbere dovolenky, bolo by to pre nich výhodou? Alebo je lepšie riadiť sa pevne stanovenými pravidlami?

Veľké firmy podľahli voľnejšiemu systému

Neobmedzené platené voľno začína robiť v pracovnom prostredí robiť menšiu revolúciu. Princíp je jednoduchý – namiesto pevného počtu dní platenej dovolenky majú zamestnanci po celý rok neobmedzený počet dní. Samozrejme tomu predchádza dohoda podľa interného návodu firmy. Zámerom tejto politiky je poskytnúť pracovníkom väčšiu slobodu pri riadení ich pracovného zaťaženia aj osobného života. Tento spôsob vyberania voľna môže viesť k zvýšeniu blahobytu, z ktorého má prospech pracovník aj spoločnosť.

Veľké firmy chcú dopriať svojim zamestnancom dostatok slobody. Podľa nich to prispieva k efektívnejšiemu pracovnému výkonu. zdroj: unsplash.com

Nápad vznikol medzi startupmi za veľkou mlákou a odvtedy sa rozšíril do veľkých spoločností ako LinkedIn, Netflix a Bumble. Momentálne je tento trend čoraz známejší aj na Wall Street. Investičná banková spoločnosť Goldman Sachs nedávno svojim vedúcim zamestnancom poskytla neobmedzenú platenú dovolenku.

Podľa správy si partneri a výkonní riaditelia môžu „vziať voľno, keď to bude potrebné, bez nároku na pevne stanovený deň dovolenky“. Mladší zamestnanci dostali ďalšie dva dni voľna ročne a spoločnosť uviedla, že všetci pracovníci si musia každý rok vybrať minimálne 15 dní dovolenky.

INZERCIA

Výhody pre osobný život

Na prvý pohľad to vyzerá ako pozitívna iniciatíva od spoločnosti nachádzajúcej sa v prostredí s vyčerpávajúcim pracovným časom. Neobmedzené platené voľno by poskytlo prepracovaným zamestnancom viac času na odpočinok. Zlepšenie duševného zdravia a celkové dosiahnutie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom je predsa celosvetovým problémom. Firmy sa preto snažia robiť všetko pre to, aby zamestnanci neodišli ku konkurencii kvôli lepším podmienkam.

Každodenné dochádzanie do rovnakého prostredia a nemenná rutina má veľký vplyv na našu psychickú pohodu. zdroj: unsplash.com

Prezident a generálny riaditeľ Spoločnosti pre riadenie ľudských zdrojov, Johnny C. Taylor Jr. uprednostňuje termín „otvorená dovolenka“. Voľno teda nevyhnutne neznamená spontánny výlet k moru. Často si potrebujeme vybaviť lekárske kontroly, rodinné záležitosti alebo sa chceme na chvíľu dištancovať od okolitého sveta. Problémom je, že víkend nám v tomto jednoducho nevyhovuje a nestačí.

Nezvyk pre zamestnancov

Hoci takýto benefit znie lákavo, neobmedzené platené voľno v súčasnosti využívajú štyri percentá amerických firiem. Existuje množstvo spoločností, ktoré experimentovali s týmto spôsobom, len aby ho po pár mesiacoch zavrhli. Prieskum z roku 2018 ukázal menšie využívanie dovolenky s takouto pracovnou politikou. Podľa iného prieskumu jedna tretina amerických zamestnancov s neobmedzenou dovolenkou pracuje aj počas nej.

neobmedzené platené voľno
Paradoxne si ľudia v tomto prípade berú menej voľna ako pri fixnej politike. zdroj: unsplash.com

Niekoľko spoločností ukončilo na prvý pohľad ideálny pracovný systém práve kvôli tejto skutočnosti. Pracovníci môžu na novú politiku reagovať inak ako manažéri predpokladali. Príkladom je náborová spoločnosť Unknown. Jej generálny riaditeľ sa vyjadril, že ľudia v jeho firme cítili vinu, ak by neboli v práci „bezdôvodne“. Namiesto toho prešli na 32 platených dní voľna, vo všetkých radoch zamestnancov.

Poskytnutie neobmedzenej platenej dovolenky dokáže teda priniesť okrem výhod tiež problémy. Odstraňujú sa záruky chrániace záujmy pracovníkov, ak si nemôžu vziať voľno. Nemajú dni, ktoré si musia zo zákona vziať do konca roka, alebo preniesť do ďalšieho. Pre firmu to znamená, že ak sa to stane hneď niekoľkým zamestnancom, dokážu celkom kvalitne ušetriť.

Ako dodať slovenským firmám odvahu?

Veľkorysá dovolenková politika by podľa odborníkov mohla osloviť širšiu pracovnú silu. Generálny riaditeľ spoločnosti Netflix,  Reed Hastings vo svojej knihe z roku 2020 podrobne opísal, prečo dosiahnutie voľnejšieho režimu trvalo roky. Nakoniec zistil, že „sloboda signalizuje zamestnancom, že im veríme, že robia správnu vec, čo ich zase povzbudzuje, aby sa správali zodpovedne“.

Rozdelenie práce a voľna tak, ako to zaviedla najväčšia streamovacia spoločnosť inšpirovala aj slovenský startup. CloudTalk je zostavený z ľudí sledujúcich súčasné trendy a inak to nie je ani v pracovnej oblasti. Podnet na zmenu fixnej dovolenky prišiel priamo z radu zamestnancov.

Nový koncept sa však neodvoláva na neobmedzenosť výberu. Ide síce o voľnejší systém, no stanovili sa presné podmienky, napríklad komu sa majú pracovníci v prípade potreby hlásiť. Je to odvážny krok, no súčasné firmy by sa nemali báť výzvy, ale zažiť ju na vlastnej koži.

Zdroje: www.bbc.com, www.startitup.sk

Zdroj titulnej fotografie: pexels.com

About Author

Tímea Prišticová

1 Comment

  • […] Dokáže sa neobmedzené platené voľno osvedčiť aj na Slovensku? Neobmedzené platené voľno vyvoláva zmiešané pocity. Ak by mali zamestnanci väčšiu slobodu pri výbere dovolenky, bolo by to pre nich výhodou? Alebo je lepšie riadiť sa pevne stanovenými pravidlami? […]

Comments are closed.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings