Čítanie na 6 min.

Najuctievanejišie hiduistické božstvá

• Aké úlohy majú základné božstvá a ako sa zjavujú?

Ako hodnotíte tento príspevok?

Priemerné hodnotenie 5 / 5. 1

Existuje veľa hinduistických božstiev, niektoré s veľkými a iné s obmedzenými právomocami.

Väčšina hinduistov zameriava svoju oddanosť predovšetkým na jedného z nich, ktorého považujú za najvyššieho.

Najväčšie božstvá majú zložitú povahu a v umení sa zobrazujú v rôznych podobách a situáciách z rozprávania.

Aj keď existuje veľa bohov s nespočetnými podobami, najpopulárnejšími uctievanými v Indii sú Višnu, Šiva, a Šivovi synovia Ganéša a Karttikeya.

Trimurti, alebo „trojitá forma“ vysvetľuje základné presvedčenie o úlohách hinduistických bohov, ale je do značnej miery západnou interpretáciou hlavných božstiev, ktorá má zjavný základ v myšlienke kresťanskej Trojice.

Hinduistické trimurti tvoria Brahma Stvoriteľ, Višnu Ochranca a Šiva Ničiteľ.

 

Boh stvorenia, Brahma. Zdroj: 108.house

Brahma

Brahma, boh stvorenia, je typicky zobrazovaný so štyrmi hlavami a štyrmi rukami a má červenú farbu.

To symbolizuje dôležitosť štyroch v mnohých aspektoch hinduistickej viery, ako sú štyri Vedy, ktoré sa pripisujú Brahmovi.

V Brahmových štyroch rukách sú Védy, pohár alebo nádoba na vodu, lotos, modlitebné korálky a žezlo vo forme lyžice.

Brahma je boh, ktorý stvoril všetky veci a v príbehoch o stvorení je zobrazený ako tvorca.

V porovnaní s Višnuom a Šivou je dnes Brahma v hinduizme uctievaný len zriedka a je mu zasvätených len veľmi málo chrámov.

Tento nedostatok uctievania sa pripisuje buď skutočnosti, že jeho dielo stvorenia je dokončené, alebo že dostal trest za nejaký druh previnenia.

 

Ochranca, boh Višnu. Zdroj: blog.devdarshanapp.com

Višnu

Višnu je druhým členom hindskej Svätej Trojice, zachováva, udržiava a chráni vesmír, a preniká celým stvorením.

V tejto úlohe sa Višnu vracia na zem v podobe inkarnácie vždy, keď potrebuje obnoviť rovnováhu dobra a zla vo stvorení.

Má desať prominentných inkarnácií, resp. avatarov, z ktorých najznámejšie sú Ráma a Krišna, ktorí sú široko uctievaní.

modrastú pokožku, štyri ruky a býva zobrazovaný, ako odpočíva na hadovi.

Višnu je populárny v posvätných hinduistických textoch, ako aj v dnešnom hinduistickom uctievaní.

Vishnu Purana a Bhagavata Purana sú dva známe hinduistické texty, ktoré pozostávajú z príbehov o Višnuovi.

Vishnu Sahasranama, sanskrtský hymnus, dáva pre Višnua tisíc mien a jeho nasledovníci ho s obľubou recitujú.

Spoločníčkou Višnua je Lakšmí, ktorá sa v hinduizme uctieva ako bohyňa bohatstva, múdrosti.

 

Šiva, najlepší jogín a meditátor. Zdroj: thequint.com

Šiva

Úlohou Šivu, boha ničenia, je zničiť vesmír, aby mohol byť znovu vytvorený alebo obnovený.

Ničí aj to, čo je nedokonalé, aby pripravil cestu pre to, čo je dokonalé.

Šiva je zároveň najlepším jogínom, tantrikom a meditátorom.

Aj keď je Shiva zobrazený rôznymi spôsobmi, zvyčajne má štyri ruky, girlandu z lebiek, tretie oko a hada okolo krku, čo predstavuje jeho moc nad nebezpečnými tvormi.

Na mnohých zobrazeniach tiež tancuje a drží trojzubec.

Kedykoľvek sa objaví ako ľudská inkarnácia, jeho tvár je modrá.

Často je zobrazovaný v póze jogína, spája sa s meditáciou a jazdí na býkovi Nandi.

V posvätných hinduistických textoch možno nájsť protichodné verzie Šivovej osobnosti.

Na jednej strane je tento boh definovaný svojou dobročinnosťou, praktizovaním jogy a asketickým spôsobom života.

Na druhej strane sa často objavujú odkazy na boha Šivu, ktorý je pokrytý popolom a zabíja démonov, čo symbolizuje konečnosť bytostí a prírody.

 

Tri Šakti, spoločníčky hinduistických bohov trimurti

Tri Šakti sú tri najvyššie bohyne v hinduizme.

Predstavujú ženský rozmer transcendencie a majú silný vzťah k tradíciám a praktikám tantry.

V mnohých posvätných textoch sú tieto božstvá spoločníčkami bohov hinduistickej trimurti.

Bohyňa Sarasvatí. Zdroj: vedikheritageblog.wordpress.com

Sarasvatí, bohyňa múdrosti a umenia

Sarasvatí je manželkou boha Brahmu a je považovaná za božstvo poznania, učenia, hudby a umenia.

Je zobrazovaná na bielom lotose, ako hrá na veenu, strunový nástroj podobný lutne.

Bohyňa Sarasvatí bola pôvodne spájaná s riečnym božstvom, a to pre jej vlastnosť očisťovania.

Je tiež často zobrazovaná s labuťou, ktorá je jej spoločníčkou.

Táto labuť symbolizuje spôsob, akým sa múdrosť zdvíha nad chaosom a nečistotou.

Sarasvatí je jedným z najviac uctievaných božstiev v hinduizme, jej uctievaniu je zasvätené množstvo chrámov v Indii aj mimo nej.

Sarasvati je považovaná za ochrankyňu vzdelania a všetkých foriem umenia.

Jej kult sa najčastejšie prejavuje počas študentských období a v okamihoch, keď ľudia sa snažia hlbšie porozumieť svetu prostredníctvom štúdia a tvorby.

Sarasvati nie je len obľúbenou bohyňou vo vzdelávaní, ale aj v hudbe a umení.

Hudobníci, speváci a umelci sa k nej obracajú, aby získali inšpiráciu a dar umenia.

Mnoho koncertov a kultúrnych podujatí v hinduistickej tradícii začína modlitbou k Sarasvati, aby si zabezpečili jej požehnanie pre ich tvorivú prácu.

 

Bohyňa Lakšmi. Zdroj: meisterdrucke.ie

Lakšmi, bohyňa bohatstva a prosperity

Lakšmi je manželkou hinduistického boha Višnua.
Je zobrazovaná sediaca na lotosovom kvete, obklopená slonmi a zvyčajne rozdávajúca alebo držiaca nádoby so zlatými mincami.

Bohyni Lakšmi sa pripisuje mnoho cností, ako napríklad bohatstvo (materiálne a duchovné), láska, prosperita, šťastie a krása.

Lakšmi sprevádza svojho manžela Višnua vždy, keď sa vracia na Zem v niektorej zo svojich inkarnácií.

Keď sa tak stane, berie na seba podobu iných bohýň, ktoré sú tiež dôležité pre hinduizmus.

 

Bohyňa Parvati. Zdroj: thegoddessgarden.com

Parvati, bohyňa lásky a plodnosti

Parvati, ktorá je považovaná za bohyňu matku hinduizmu, je bohyňou lásky, plodnosti, manželstva a harmónie.

Toto božstvo má mnoho rôznych zobrazení.

Na tých najčastejších je zobrazovaná v červených šatách, pričom ju sprevádza jej manžel Šiva.

Podobne ako jej manžel, aj Parvati môže na seba vziať priaznivý alebo ničivý aspekt.

Je zodpovedná za vyživujúce aj ničivé energie vesmíru.

Ako hodnotíte tento príspevok?

Priemerné hodnotenie 5 / 5. 1