Automobily EXTRA

Na Slovensku sa dnes začala stavať fabrika na batérie pre elektromobily

  • 2 júna, 2021
  • 5 min read
Na Slovensku sa dnes začala stavať fabrika na batérie pre elektromobily
VÝROBA BATÉRIÍ PRE ELEKTROMOBILY NA SLOVENSKU. Ilustračná fotografia

Slovensko sa ešte viac ponorí do závislosti na automobilovom priemysle, tvrdia kritici silnej prepojenosti slovenskej ekonomiky so zahraničnými automobilkami.  Na druhej strane Slovensku tieto automobilky prinášajú prosperitu a svetové renomé automobilovej veľmoci, čo sa do počtu vyrobených áut na jedného obyvateľa týka. Lenže nie každá nová spoločnosť pôsobia u nás podporuje takúto nezdravú závislosť, najnovšie sa stretávame s opačným prístupom – budovaniu závislosti európskej mobility práve na Slovensku.

Pri Voderadoch sa dnes spustila výstavba novej výroby akumulátorov pre elektromobily. Ide o integrované centrum na výskum, vývoj a výrobu batérií, prvé svojho druhu, spoločnosti InoBat Auto.

Na rozdiel od automobiliek je však InoBat Auto slovenská spoločnosť. Podľa vlastných slov prináša unikátny výskum a vývoj, ktorý prispeje k prechodu Slovenska na znalostnú ekonomiku a zabezpečí konkurencieschopnosť automobilového priemyslu. V rámci svojej dlhodobej stratégie na Slovensku čoskoro postaví aj recyklačné centrum na spracovanie batérií, čím by mohla ešte viac prispieť k viazanosti európskej mobility na Slovensko.

Dokončenie stavby je plánované na druhý kvartál budúceho roka. „Súčasťou R&D centra bude aj pilotná linka na výrobu prémiových batérií, šitých na mieru pre výrobcov elektrovozidiel. Budúci závod sa nachádza na pozemku s rozlohou 27 000 m², ktorý InoBat získal od spoločnosti TPS EU patriacu pod kórejskú Fine DNC,“ uvádza InoBat Auto vo svojej tlačovej správe.

INZERCIA

Spoločnosť sa rozhodla prestavať už existujúcu halu, a to hlavne z ekologických dôvodov. Zároveň, všetky kroky v rámci výstavby, ale aj samotná hala, budú priateľské k životnému prostrediu. Z posudzovania EIA vyplýva, že využívané technológie nebudú produkovať ani žiadne odpadové vody.

Marián Boček z firmy InoBat Auto počas otvorenia výstavby nového centra.

V rámci úprav v hale prejde rekonštrukciou napríklad aj podlaha a predstavitelia spoločnosti ubezpečujú verejnosť, že už dnes počítajú s dôslednou ochranou pred prípadnými chemickými haváriami.

INZERCIA

Hala vo Voderadoch bude ekologická, neobmedzí dopravu ani obyvateľov v okolí a prvé batérie by mali byť vyrobené už budúci rok, vrátane testovacích batérií pre známu značku SOR. Výroba bude využívať obnoviteľné zdroje energie zo siete, hala A bude zásobená zelenou energiou z gridu, v prípade haly B sa plánuje vlastná fotovoltaika.

Prevádzka ďalej nebude nijakým spôsobom zvyšovať hlučnosť vo svojom okolí a obec Voderady nepocíti ani žiadne dopravné zaťaženie. Pri maximálnej kapacite prevádzky sa predpokladá doprava na úrovni 6 kamiónov denne, pričom doprava bude smerovaná z diaľnice a nie cez obec.

Inzercia

Veľký potenciál zo Slovenska

Spoločnosť InoBat Auto je jednou z mála európskych firiem pôsobiacich v oblasti batériového biznisu. Od svojej konkurencie sa odlišuje, okrem iného, aj spôsobom výroby svojich batérií. Tie chce vyrábať každému zákazníkovi na mieru podľa jeho špecifických potrieb, čím sa odlišuje od tradičného katalógového prístupu konkurencie. InoBat Auto totiž venuje veľkú pozornosť práve vývoju chémie svojich batérií, vďaka čomu dokáže potrebné atribúty prispôsobiť požiadavkám klienta.

Prvý prototyp takejto batérie spoločnosť predstavila minulý rok na Globsec Tatrasummite. InoBat Auto batérie sú aktuálne testované v Kórei, pričom podľa vyjadrení predstaviteľov prekonali ich očakávania už aj predbežné výsledky testov. „V Kórei aktuálne prebiehajú výkonnostné testy našich NMC622 batérií. Ukončené by mali byť už v 2. kvartáli tohto roka, konkrétne v júni. Ďalšie, NMC811 batérie, ktoré budú mať nižší obsah kobaltu, budú vyrobené v 3. kvartáli tohto roku, dostupné na testovanie by mali byť v 4. kvartáli,“ spresnil Marián Boček, CEO spoločnosti.

Slovenské batérie od InoBat Auto môžu byť, v porovnaní s konkurenciu, komerčne dostupné podstatne rýchlejšie a budú vyrábané na mieru pre akékoľvek elektrické vozidlá. InoBat Auto sa tak stáva svetovým lídrom v tejto oblasti a vízia vytvoriť najlepšie batérie tak, aby vyhovovali najvyšším potrebám výkonu, bezpečnosti a nákladov na rôzne typy elektrických vozidiel (pozemných či leteckých) je dnes realitou.

Jedným z ďalších cieľov spoločnosti je aj spolupráca s akademickou obcou, či podpora vzdelávania v oblasti elektromobility a batériového biznisu. V spoločnosti InoBat Auto pracujú poprední slovenskí aj zahraniční experti s dlhoročnými skúsenosťami zo značiek ako je Tesla, BMW, Aston Martin, Nissan či mnohých ďalších. To všetko zvyšuje aj príťažlivosť Slovenska v očiach investorov. Títo experti sú aktívne zapojení do chodu spoločnosti aj cez projekty ako je edukačný program BATTERYacademy, či stáže pre študentov na podporu vzdelania v tejto oblasti.

About Author

Erik Stríž

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings