EXTRA Svet

Múzeum budúcnosti: Nič podobné ste ešte nezažili!

  • 26 mája, 2022
  • 4 min read
Múzeum budúcnosti: Nič podobné ste ešte nezažili!

Múzeum budúcnosti: „Sme domovom optimistickej predstavivosti a usilujeme sa o udržateľnejšiu budúcnosť pre všetkých. Naším cieľom je inšpirovať a posilniť ľudí, aby pozitívne formovali ďalšiu kapitolu ľudstva.“

Budova, ktorá na prvý pohľad upúta

O tom, že sa Dubaj môže popýšiť hneď niekoľkými architektonickými skvostmi, niet pochýb. K jeho veľkolepým divom sa pridala ďalšia budova. Budova Múzea budúcnosti je architektonickým a technickým zázrakom. Jej dizajn plynie z prelínania sa medzi minulosťou a budúcnosťou. Tvorcovia pri jej návrhu a stavbe využili pokročilé technológie aj tradičné umelecké formy. Fasáda budovy je posiata arabským písom a tvorí plátno pre poéziu Jeho Výsosti šejka Mohammeda Bin Rashida Al Maktouma.

Tvar celej budovy je futuristická a jej forma je symbolická. Kruhová budova predstavuje ľudstvo, zelený kopec, na ktorom stojí, predstavuje zem a prázdno v strede kruhu predstavuje neznámu budúcnosť.

Múzeum budúcnosti
Foto: Riyas Mohammed

Čím je toto múzeum také výnimočné?

Múzeum budúcnosti (arabsky: متحف المستقبل) je známe ako svojím krásnym dizajnom, tak aj vnútornými atrakciami. Tie návštevníkom ukazujú, ako bude vyzerať svet, najmä Dubaj, o 50 rokov. Múzeum ponúka výstavný priestor pre inovatívne a futuristické ideológie, služby a produkty. Jeho prvé tri poschodia sú plné pútavých výstav, ktoré sa zameriavajú na možnú budúcnosť rozvoja vesmírnych zdrojov, ekosystémov a bioinžinierstva a na zdravie, wellness a spiritualitu. Ďalšie poschodie predstavuje technológie blízkej budúcnosti, ktoré zmenia náš svet. Technológie blízkej budúcnosti vystavené na tomto poschodí riešia hlavne výzvy v oblastiach ako zdravie, pitná voda, potraviny, doprava a energie. Posledné poschodie je venované deťom. Na ňom si  deti budú môcť vyskúšať skúmať a riešiť zaujímavé výzvy.

INZERCIA

Na čo sa môžete tešiť?

Múzem budúcnoti ponúka interaktívnu prehliadku množstvom zaujímavých pavilónov. Vydajte sa na nezabudnuteľnú jazdu mimo našu Zem. Navštívite vesmírnu stanicu OSS Hope. Tu môžete zistiť, aké nové technológie ponúka rok 2071, ktorý je aj rokom stého výročia založenia Spojených Arabských Emirátov (UAE). Návštevníci si môžu vyskúšať virtuálne skafandre, spoznať vesmírnu stravu alebo si vychutnať úchvatný pohľad na svet z hviezd.

Po návrate z návštevy OSS Hope môžete zamieriť do Inštitútu Heal. V inštitúte sa skúma probelmatika zmený klímy novými spôsobmi. Veľkým lákadlom tohoto pavilónu sa stala aj Klenba života, ktorá funguje ako virtuálna 3D knižnica.  DNA virtuálna knižnica obsahuje údaje až o 2 400 druhoch, ktoré sa vyskytujú na Zemi. Ponúka aj množstvo interaktívnych skenerov, v ktorých možno kombinovať DNA rôznych druhov a vytvárať tak nové, navzájom pospájané druhy, ktoré by mohli prežiť na Zemi. A nezabudnite preskúmať aj rôzne biosféry, ktoré boli vytvorené a pripavené pre všetky nové druhy rastlín a živočíchov!

INZERCIA

Ďalšou časťou tohoto skvostného múzea je Al Waha, časť múzea venovaná meditácii a duševnému zdraviu. V AL Wahe sú návštevníci vyzvaní, aby odložili svoje osobné mobilné zariadenia, a aby sa odpútali od digitálneho sveta a znovu spojili so svojou mysľou, telom a duchom. Tento meditačný priestor je osvetlený tlmeným svetlom a v pozadí je počuť vibračný gong.

Posledné poschodie múzea (okrem poschodia určeného pre deti do 10 rokov) je oslavou nových technológií a technológií nie príliš vzdialenej budúcnosti. Nájdete tu nazaj široké spektrum rôznych gadgetov a technologických hračiek. Či už pôjde o robotického sokola alebo psa až po samojazdiace auto a tryskový batoh.

Inzercia

About Author

Ema Zvara

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings