Veda a technika Zdravie

Mozgový implantát prepisujúci myšlienky je nádejou pre paralyzovaných pacientov

  • 20 novembra, 2022
  • 5 min read
Mozgový implantát prepisujúci myšlienky je nádejou pre paralyzovaných pacientov

Afázia je ochorenie, ktoré nastáva v dôsledku poškodenia rečových centier v mozgu. Vedci ťažko postihnutým ľuďom vrátiť reč nemôžu, implantát riadiaci mozgové centrum sa však môže stať prelomovou pomocou.

Nechcené mlčanie

Reč je pre nás prirodzenou schopnosťou. Rozprávaním vyjadrujeme naše pocity, myšlienky a vzájomne sa dorozumievame. Mnohí o túto možnosť prídu, pričom to nemusí súvisieť s pribúdajúcim vekom.

Poruchu alebo stratu reči spôsobujú rôzne príčiny. Problémy s rečou sa môžu prejaviť z nasledujúcich dôvodov:

  • mŕtvica
  • ťažké poranenie mozgu
  • demencia
  • zranenie/choroba postihujúca hlasivky
Nehľadiac na vonkajšie rozdiely, človek je tvor spoločenský a komunikácia je dôležitým prvkom pri spoznávaní nových ľudí. zdroj: unsplash.com

Rečový patológ dokáže v niektorých prípadoch pomôcť s navrátením reči. Vďaka špecializácii na poruchy reči a jazyka posudzuje vážnosť pacientovho stavu. Skúma ako osoba pohybuje perami, čeľusťou, jazykom alebo svalmi úst. Následná liečba sa sústredí na zlepšenie artikulácie (logopedické cvičenia) a posilnenie svalov.

INZERCIA

Spojenie vedy a inžinierstva

Niekedy nestačí pomoc logopéda, posunková reč pri ťažkých prípadoch neprichádza to úvahy. Pomoc pre týchto ľudí by mohla ponúknuť neuroprotetika. Ide o vednú disciplínu kombinujúcu neurovedu a biologické inžinierstvo. Vyvinutý implantát spája mozog s počítačom a dokáže nahradiť zmyslové či pohybové procesy.

 

Komunikačná neoroprotetika sa zameriava na obnovenie komunikácie prostredníctvom prístupov založených na jednotlivom písaní písmen. Zariadenie prijímajúce signály z elektród implantovaných do mozgu nedávno pomohlo pacientovi pretlmočiť slová a vety v reálnom čase.

Muž ostal po mozgovej príhode paralyzovaný, čo ovplyvnilo aj jeho schopnosť reči. Stal sa prvým účastníkom programu BRAVO na univerzite v San Franciscu, vďaka čomu podstúpil operáciu, pri ktorej mu na povrch mozgu položili sieť 128 elektród. Tieto elektródy sa nachádzajú na vrchole vrásčitej mozgovej kôry. Kôra ovláda svaly hlasového traktu a dáva im pokyn, aby sa hýbali, a tak produkovali špecifické zvuky.

Využili militaristickú abecedu

Zariadenie sa spúšťa, keď muž potichu vyslovuje kódové slová, ktoré zastupujú 26 písmen abecedy. Vedci spočiatku skúšali používať jednotlivé písmená namiesto kódov. Ich systém mal však problémy s rozlíšením výslovnostne podobných písmen, ako sú B, D, P a G. Fonetická abeceda NATO využíva pri komunikácii cez telefón alebo vojenskú vysielačku 26 krycích slov. Každé z nich predstavuje začiatočné písmeno abecedy –  „alfa“ znamená písmeno A, „bravo“ znamená B, „charlie“ je C atď.

„Fonetická abeceda NATO bola vyvinutá na komunikáciu cez hlučné kanály,“ povedal Sean Metzger, spoluautor štúdie BRAVO. Porovnáva to s prostredím nervových záznamov, ktoré musí neuroprotéza rozlišovať.

Používateľ ticho vysloví kódové slová, čím sa generuje jeho mozgová aktivita. Algoritmy zariadenia dekódujú tieto vzruchy a vkladajú medzery medzi slová. Na ukončenie vety sa účastník experimentu pokúsi stlačiť pravú ruku – implantát cez elektródy vyšle signály, ktoré zastavia dekódovanie.

Každým pokusom sú bližšie k úspechu

V nedávnych testoch dokázal muž vytvárať vety zo slovnej zásoby s viac ako 1150 slovami rýchlosťou 29,4 znakov za minútu, čiže asi sedem slov za minútu. Dekódovacie zariadenie občas urobilo chyby pri preklade jeho mozgovej aktivity do písmen, pričom priemerná chybovosť znakov bola 6,13 %.

implantát
Každý rok strácajú tisíce ľudí schopnosť hovoriť v dôsledku mŕtvice, nehody alebo choroby. zdroj: unsplash.com

Vďaka opakovaným pokusom existuje priestor na vyhladenie nedokonalostí. Aby boli takéto zariadenia vhodné na každodenné použitie, je potrebné zlepšiť dve veci. Zľahčiť prístup na ovládanie pre pacientov aj ich opatrovateľov a bezdrôtové pripojenie implantátu.

Táto technológia by bola užitočná najmä pre pacientov v „uzamknutom stave“, pričom si zachovávajú svoje kognitívne funkcie. Pre paralyzovaných pacientov, ktorí môžu stále pohybovať očami a žmurkať, by pravdepodobne zostali najlepšou voľbou neinvazívne komunikačné systémy založené na sledovaní očí.

Zdroje: www.livescience.com

Zdroj titulnej fotografie: pexels.com

About Author

Tímea Prišticová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings