Lifestyle

Má každý na svete svojho dvojníka?

  • 13 januára, 2023
  • 5 min read
Má každý na svete svojho dvojníka?

Keďže na našej planéte žije viac ako 7 miliárd ľudí, nemôžeme vylúčiť, žeby sme nenašli nášho dvojníka. Je však možné, aby sa táto skutočnosť týkala všetkých ľudí?

„Akoby ste im z oka vypadli“

Napriek tomu, že sa v dnešnom svete presadzuje jedinečnosť, porovnávaniu sa nevyhneme už od útleho veku. „Vyzeráš ako tvoj otec, s mamou ste ako dvojičky, neuveriteľne sa podobáš na tetu tvojej mamy…“ podobné vety určite počul každý z nás. Je to však prirodzené, genetika neprestajne nachádza spôsoby, ako sa „vyhrať“ s naším výzorom na základe toho, čo zdedíme po našich príbuzných.

dvojníka
Najznámejšieho čarodejníka (Daniel Radcliffe – Harry Potter) si ľudia často mýlia s najznámejším hobitom (Elijah Wood – Frodo). zdroj: pinterest.com

Ak nás niekto prirovná k osobe mimo rodinného kruhu, hneď nás daný človek zaujme. Naozaj máme rovnaký nos či pohľad? Takto by sme vyzerali s modrými očami? Pokiaľ sa podobáme na verejne známu osobe, veľakrát sa  cielene snažíme kopírovať jej štýl. Samozrejme, kritériom je miera atraktivity a slávy, ktorou celebrita oplýva. Príkladom sú nekonečné zástupy imitátorov Elvisa Presleyho či Marilyn Monroe.

Ľudová múdrosť hovorí, že každý má svojho dvojníka. Tento pojem zamestnáva našu predstavivosť po tisícročia a stal sa námetom mnohých literárnych diel, príkladom je Podivný prípad doktora Jekylla a pána Hyda (Robert Louis Stevenson).

Ale je to skutočne tak? Žijeme na planéte s viac ako siedmimi miliardami ľudí, preto by nemalo byť zvláštne, ak má viacero ľudí rovnakú tvár.  Odpoveď na túto otázku je však oveľa komplikovanejšia,  ako si možno myslíte.

Rovnaká národnosť nie je jediným dôvodom

Existuje obrovské množstvo génov, ktoré prispievajú k jedinečným črtám tváre. Podobne ako vo zvieracej ríši, dôvodom rôznorodosti vzhľadu je, že ľudia dokážu rozlíšiť jednotlivcov vo svojom druhu.

Niektoré skupiny ľudí sú si na základe demografického hľadiska podobnejšie, preto je ľahké hovoriť o dvojníkovi v rámci jedného etnika. K najväčším etnickým zoskupeniam patria Číňania (1,3 miliardy) a Hindustánci (príslušníci indického národa, 1,2 miliardy). Väčší súbor spoločných génov má teda logicky väčšiu šancu reprodukovať  ľudí s podobným výzorom.

Rovnaký výzor bol dlhodobo poznávacím znamením v rámci niektorých skupín, no v súčasnosti to nie je kľúčovým faktorom. Dnešný globalizovaný svet prepája kultúry a národy, preto čoraz viac ľudí pochádza zo zmiešaných rodinných kruhov. Kvôli tomu je pravdepodobnosť výskytu dvojníkov na rovnakej úrovni  aj v rámci príbuzných, aj v prípade dvoch náhodných ľudí.

Inzercia

Výpočet presnej kópie

Kriminalisti si takisto lámali hlavu pri odhaľovaní identít podozrivých kriminálnikov. Vytvoril sa výpočet na to, či by vzniklo riziko pomýliť si nevinného človeka s vrahom na základe výzoru.

DNA nesie vzor, podľa ktorého získavame rovnaké vlastnosti, diagnózy alebo črty tváre. zdrpj: pexels.com

Projekt sa zaoberal zbierkou fotografií amerického vojenského personálu. Analýza merala vzdialenosti medzi ušami a očami, následne sa vypočítala zhodu dvoch ľudí.

Zistenia predstavovali dobrú správu pre systém trestného súdnictva, ale pravdepodobne sklamú každého, sníva o stretnutí so svojím dvojníkom. Šanca na existenciu identickej kópie je menšia ako jedna k biliónu.

Skresľujeme realitu?

Výklad otázky o možnosti dvojníkov však  závisí od toho, čo pod týmto pojmom chápeme. Kanadský fotograf  Francois Brunelle pre svoj projekt I’m not a look alike nafotil viac ako 200 párov ľudí, ktorých by ste si ľahko vzájomne zmýlili. Určovanie vonkajšej podobnosti ponúklo zaujímavú myšlienku. Na samostatných fotkách vyzerali ľudia ako dokonalé klony. Keď ich umelec odfotil spolu, jemné odlišnosti boli oveľa zjavnejšie.

Je to pozoruhodná ukážka spôsobu, akým si náš mozog ukladá tváre. Ide skôr o oporné body než o celistvý obraz. Na ulici narazíte na priateľa a mozog okamžite začne pracovať na tom, aby rozpoznal jeho črty.

Náš mozog využíva na rozpoznanie tváre oblasť známu ako vretenovitý gyrus. Vďaka nemu dokážeme spojiť  všetkých časti dohromady a identifikovať nášho známeho v dave ľudí.

Uhol pohľadu

Prečo nás to vlastne tak zaujíma? Výskumy ukázali, že podobne vyzerajúcich ľudí považujeme za dôveryhodnejších a atraktívnejších. Tento faktor pri volebnom hlasovaní predstavuje takzvané podprahové rozhodovanie.

V konečnom dôsledku je vnímanie podobnosti tváre subjektívne. Niektorí ľudia majú problém spoznať sa na fotografiách, iní si pamätajú osoby, ktoré videli iba raz. Ak by sa dvojica rovnako vyzerajúcich ľudí stretla, buď by súhlasili s názorom väčšiny, alebo by tvrdili, že sa vôbec nepodobajú.

Zdroje: www.bbc.com, www.livescience.com

Zdroj titulnej fotografie: www.unsplash.com

About Author

Tímea Prišticová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings