ČO JE NOVÉ NA SLOVENSKU? LÁSKA.

Čítanie na 4 min.

Každá láska je láska: Slovenská definícia lásky neberie do úvahy jej rozmanitosť


Ako hodnotíte tento príspevok?

Priemerné hodnotenie 4 / 5. 3

láska

Súčasný krátky slovník slovenského jazyka definuje slovo láska aj ako „náklonnosť jedného pohlavia k druhému“. Kampaň výrobcu alkoholu, ktorá nesie názov Každá láska je iná, iniciuje zmenu definície lásky v súčasnom slovníku. Aktuálna definícia je bez pochýb zastaralá. Láska totižto patrí všetkým – a to bez ohľadu na pohlavie, vieru či farbu pleti. „Každý má právo milovať koho chce, pretože každá láska je láska,“ píše sa v samotnej kampani.

Kampaň „Každá láska je láska“ sa rozbehla ešte na deň sv. Valentína (14. februára).  Výzvu k 16. marcu 2022 podporilo už 6008 ľudí. Spoločnosť podľa vlastných slov venuje za každých 1 000 podpisov 250 eur iniciatíve Inakosť. Kampaň môže podpísať každá osoba, ktorá má viac než 18 rokov a má záujem o predefinovanie slova láska smerom k tolerantnosti a rozmanitosti v slovenských slovníkoch.

Spoločnosť Jandl, ktorá sa venuje marketingu a reklame, pre značku vodky pripravila 360° kampaň, v ktorej, ako sama tvrdí, otvára tému tolerantného sveta pre každého, vrátane menšín. Kampaň zahrňuje ústredný spot, vizuály, instagramový účet, instagramový filter či krátke videá s nič netušiacimi členmi rodiny zapojených ľudí, ktorí odpovedali na otázku „ľúbil(a) by si ma stále, aj keby som gej / aj keby mám za partnera človeka inej pleti?“ Do tejto výzvy sa zapojilo množstvo väčších, ale aj stredne veľkých influencerov (počtom fanúšikov). Medzi nimi nájdeme ajnapríklad aj Expl0iteda, Lukáša Frlajsa, Matúša Okajčeka či Beccu.

„Strach z „coming-outu“ je jedným zo závažných problémov, ktorým musia ľudia z LGBT komunity na Slovensku čeliť. To isté platí aj pre ľudí s partnermi inej pleti. Našim cieľom bolo vyjadriť týmto ľuďom podporu a inšpirovať k tomu, aby sa nebáli o svojich pocitoch rozprávať so svojimi blízkymi. Autentické a spontánne odpovede členov rodiny jasne dokázali, že láska je odvážna a nikoho nesúdi,“ píše sa na stránkach spoločnosti

Podporu zmeny definície slova „láska“ vyjadrili aj známe slovenské osobnosti

Výzvu podporili aj niektoré známe slovenské tváre. Herečka Kristína Svarinská napríklad napísala, že „láska je všeobjímajúco univerzálna, stojí nad nami všetkými a nepýta sa, kto sme. Je v nás a s nami bezpodmienečne. Pre všetky živé bytosti, pre samých seba a seba navzájom. Je to láska, je to esencia žitia :)).“ 

Influencer Peter Altof si zas myslí, že „láska je tu pre všetkých tak prečo ju škatuľkovať len na rozdielne pohlavia. Poďme to spraviť oficiálne lebo láska patrí každému.“

A výherca speváckej súťaže SuperStar 2021 Adam Pavlovčin, ktorý svoju tvár kampani aj prepožičal, výzvu podporil, „pretože každá láska je láska a majú na ňu právo všetci. Pre mňa je láska pestrá, rozmanitá a hlavne pre každého. Nepozerá na pohlavie a nevyčleňuje sa iba pre jednu skupinu ľudí v spoločnosti.“

Okrem uvedených odpovedí si môžete prečítať aj dôvody ďalších ľudí, ktorí sa túto výzvu rozhodli podpísať. Ich konkrétne znenie sa nachádza na tejto adrese.

láska

Výzvu „Každá láska je láska“ ľudia podporili aj vlastnými slovami, Zdroj fotografie: www.definicialasky.sk

V zahraničí sa k láske stavajú univerzálnejšie

Napríklad v poľskom slovníku je láska definovaná ako „hlboká náklonnosť k inej osobe, zvyčajne sprevádzaná túžbou.“  Slovník v tomto prípade neodkazuje na náklonnosť k opačnému pohlaviu tak, ako v slovenskej definícii lásky, ale odkazuje na náklonnosť k inej osobe. Takáto definícia znie pomerne univerzálnejšie a nelimituje význam slova len na lásku dvoch rôznych pohlaví.

Veľká Británia sa zas vo svojom slovníku opiera o definíciu lásky ako „mať rád iného človeka a byť k nemu romanticky a sexuálne priťahovaný…“

A napríklad v prípade slovníka pochádzajúceho z Ameriky slovo láska nájdeme definované ako „silná náklonnosť k inému (človeku) vyplývajúca z príbuzenstva alebo osobných väzieb…“

A čo láska znamená pre vás?

Zdroje: Definícia láskySlovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, Jandl Agency

Zdroj titulnej fotografie: Instagram/ adampavlovcin

Ako hodnotíte tento príspevok?

Priemerné hodnotenie 4 / 5. 3