Veda a technika

Jeden z mesiacov planéty Jupiter možno čoskoro odhalí tajomstvá mikrobiálneho života

  • 20 januára, 2023
  • 5 min read
Jeden z mesiacov planéty Jupiter možno čoskoro odhalí tajomstvá mikrobiálneho života

Jupiter obklopujú desiatky prirodzených družíc. Je pravdepodobné, aby mesiac Io pod spaľujúcim povrchom skrýval prastaré mikróby?

Jupiterova sonda

Astronómovia sa pokúšajú zistiť čo najviac informácií o ďalších planétach slnečnej sústavy, aby pochopili vznik a vývoj vesmíru do dnešnej podoby. Hoci Mars  patrí k najviac preskúmaným telesám v rámci nášho planetárneho systému, zvýšená pozornosť sa venuje aj planéte Jupiter.

Jupiter
zdroj: unsplash.com

V rímskej mytológii sa hovorí, že mocný boh Jupiter sa zahaľuje do oblakov, aby skryl svoje zlé skutky. Iba jeho manželka, bohyňa Juno, mohla nahliadnuť cez plášť a vidieť jeho pravé ja. Pomenovanie kozmickej sondy určenej na skúmanie Jupitera preto nemohlo byť príznačnejšie.

Juno opustila zemský povrch  5. augusta 2011. Kým vesmírna loď dorazila k najväčšej planéte solárneho systému, precestovala približne 3 miliardy kilometrov, kým 4. júla 2016 dorazila do cieľa.  Juno sa snaží pochopiť minulosť Jupitera štúdiom jeho súčasných záhad. Pomocou sady vysoko citlivých nástrojov sonda vrhla nové svetlo na fungovanie silných búrkových systémov či magnetických polí.

O krok bližšie k novým zisteniam

Obria planéta má po Saturne druhý najväčší počet mesiacov. Spomedzi osemdesiatich prirodzených družíc astronómov najviac zaujímajú Gallileove satelity. Štyri najväčšie mesiace planéty Jupiter dostali svoj názov podľa talianskeho astronóma Galilea Galileiho, ktorý ich prvýkrát pozoroval v roku 1610. Io, Európa, Ganymede a Callisto sa od seba odlišujú vzhľadom a tým, aké javy na nich prebiehajú.

zdroj: pixabay.com

Najväčší záujem astrobiológov vzbudzovali mesiace Európa a Ganymede. Dôvodom boli ich neprebádané podpovrchové oceány. Horúci a vulkanický Io doteraz neposkytol dôkazy o tom, že by v minulosti vyzeral obývateľnejšie. To sa však môže v blízkej budúcnosti zmeniť. Sonda Juno nedávno prešla okolo Io vo vzdialenosti 80 000 km. V priebehu tohto roka sa priblíži ešte viac, až do blízkosti  1 500 km.

Rozpálený „Pizza mesiac“

Väčšina toho, čo vieme o Io, pochádza zo výskumov tohto mesiaca, ktoré sa odohrali pred viac ako 20 rokmi. Na Io sa nachádza aktívne lávové jazero spolu s lávovými prúdmi, horami, náhornými plošinami a rovinami.

Vulkanické erupcie na Io sú také prudké, že láva vytriskne niekoľko stoviek kilometrov do vesmíru. Zatiaľ čo priemerná povrchová teplota  -130 ° C je veľmi nízka, teploty v blízkosti sopečných centier dosahujú až 1 600 ° C.

Inzercia

Niektoré sopečné prieduchy vylučujú plynný oxid siričitý do riedkej atmosféry, ktorá neskôr zamŕza na povrchu. Cez plochu sa prelievajú horúce lávové prúdy, vďaka čomu Io získava svoj jedinečný vzhľad. Medzi vedcami si vyslúžil prezývku „Pizza mesiac“ – práve pre charakteristické žlto-oranžovo-červené škvrny.

Vysoké teploty zmenili jeho vzhľad

Na začiatku svojej histórie mohol Io obsahovať toľko vody ako Európa alebo Ganymede, pretože sa vytvoril v oblasti slnečnej sústavy, kde bolo veľa vodného ľadu. Spočiatku mohla kombinácia tekutej vody a geotermálneho tepla viesť k rozvoju života. Avšak kvôli nemilosrdnému žiareniu Jupitera a prílivovému ohrevu Io následne stratil väčšinu vody, a povrch sa stal neobývateľným.

V zásade by geotermálna aktivita a znížené zlúčeniny síry mohli poskytnúť mikrobiálnemu životu dostatočné zdroje energie. Pod povrchom sa pravdepodobne bežne vyskytuje najmä sírovodík. Ak si predstavíme možnosť podzemného života na Io, jeho prostredie by muselo byť radikálne odlišné od toho, čo vidíme na povrchu. Vhodný biotop by musel poskytovať ochranu pred žiarením a teploty by museli zostať dostatočne teplé a ustálené.

Skúmanie bez predsudkov

Mikrobiálny rast je v lávových rúrach na Zemi bežný bez ohľadu na polohu a klímu. Vzniká počas interakcie ľadu a sopky na Islande alebo v horúcich lávových rúrach obklopených pieskom v Saudskej Arábii. Lávové rúrky sú najpravdepodobnejším prostredím pre život na Marse a jaskyne sú skvelým modelom pre potenciálne podpovrchové ekosystémy.

zdroj: pixabay.com

Hlavným problémom testovania tohto druhu hypotézy je, že nemôžeme jednoducho pristáť a pozerať sa – radiácia a sopečná aktivita na Io to takmer znemožňujú. Najlepšou alternatívou sú zatiaľ umelé družice. Juno by nám v blízkej budúcnosti mala poskytnúť viac veľkolepých pohľadov na tento zaujímavý mesiac, ako aj lepšie znalosti o jeho povrchovej chémii.

Zdroje: www.bigthink.com, www.solarsystem.nasa.gov

Zdroj titulnej fotografie: www.pixabay.com

About Author

Tímea Prišticová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings