Závislosť

Je závislosť od technológií novodobý problém?

Od nástupu internetu a smartfónov sa podľa výskumov zvyšuje počet ľudí, ktorí bojujú so závislosťou od technológií. Túto závislosť podľa odborníkov možno pridať na zoznam behaviorálnych závislostí. Nielen mladí, ale už aj dospelí ľudia nezriedka pociťujú potrebu byť neustále „pripojení“ k sociálnym médiám a internetu. Často táto potreba vedie až k strachu, že niečo zmeškajú… Prečítať celé
Vydané 4. januára 2022 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , , ,
závislosť od technológii

Ilustračný obrázok: Cottonbro na Pexels

Od nástupu internetu a smartfónov sa podľa výskumov zvyšuje počet ľudí, ktorí bojujú so závislosťou od technológií. Túto závislosť podľa odborníkov možno pridať na zoznam behaviorálnych závislostí. Nielen mladí, ale už aj dospelí ľudia nezriedka pociťujú potrebu byť neustále „pripojení“ k sociálnym médiám a internetu. Často táto potreba vedie až k strachu, že niečo zmeškajú a budú odstrčení od kolektívu.

Čo je závislosť?

Závislosť pochádza z latinského slova označujúceho zotročenie. Je to nutkavá túžba, ktorá škodí postihnutému človeku.

„Je to sústredenie mozgu len na jednu vec, všetko ostatné je zatratené.“ Marc Lewis, neurológ

Mnohé potenciálne návykové látky nespôsobujú závislosť každému. Takmer každý ich môže bezpečne používať s mierou. Ľudia pijú alkohol, hoci nie sú alkoholici. Množstvo a negatívne dopady na život odlišujú závislého od zdravého človeka.

Fyzická vs behaviorálna závislosť

Keď niekto užíva určitú látku, či už na lekársky predpis alebo nelegálne, jeho telo si môže vypestovať závislosť od tejto látky. Po určitom čase táto závislosť môže prerásť do túžby po droge a nakoniec  bez nej človek nemôže žiť a stáva sa nevypočítateľným. Takéto účinky majú niektoré látky, ako napríklad opioidy a benzodiazepíny. Sú návykovejšie ako iné látky. Vysoká návykovosť u týchto látok je spôsobená chemickými reakciami v našom tele. Takéto závislosti sa označujú ako fyzické. Hoci sa diskutuje o tom, ako by mala spoločnosť zaobchádzať s ľuďmi trpiacimi závislosťou, niet pochýb o tom, že fyzickú závislosť zažívajú tisíce ľudí po celom svete.

Behaviorálne (nelátkové) závislosti, ktoré nesúvisia s drogami, sú však úplne iná vec. Medzi ne môžu patriť napríklad: hazardné hry, nakupovanie ale aj internet.

Závislosť od technológii

Je ťažké určiť, koľko mladých dospelých dnes trpí závislosťou od technológií. V štúdii z roku 2012 sa zistilo, že 4,4 % európskych dospievajúcich vykazovalo tzv. „patologické používanie internetu“ a približne 14 % vykazovalo tzv. „maladaptívne (škodlivé) používanie internetu“.

Iná štúdia zistila, že približne u 10 % ľudí nadmerné používanie internetu zasahuje do ich pracovného, rodinného alebo spoločenského života.

smartphone

Pozeraním na display trávime čoraz viac času (Obrázok:Visuals)

Ako závislosť od technológií ovplyvňuje mozog

Technológie u nás môžu vyvolávať opakovanú slučku. Tá sa začína očakávaním, po ktorom nasleduje odmena. Odmena a s ňou spojené dobré pocity sú zapríčinené uvoľnením dopamínu a iných chemických látok. Spustiť proces odmeňovania v našom mozgu môže napríklad výhra vo videohre alebo získanie lajkov na našej fotke.

Časom človek začne túžiť po tomto uvoľňovaní dopamínu a často potrebuje čoraz viac podnetov, aby dosiahol rovnaký účinok.

5 typov závislosti od internetu

 

 • Závislosť od kybernetického sexu
  Takáto závislosť zahŕňa online pornografiu, webové stránky pre dospelých, sexuálne fantázie/chaty pre dospelých a služby webových kamier XXX. Posadnutosť ktoroukoľvek z týchto služieb môže byť škodlivá pre schopnosť človeka vytvárať reálne sexuálne, romantické alebo intímne vzťahy.

 

 • Sieťové nutkania
  Sieťové nutkania sa týkajú interaktívnych činností, ktoré možno vykonávať online. Sprvu nevinné činnosti môžu byť veľmi škodlivé. Online hazardné hry, obchodovanie s akciami, online aukcie (napríklad eBay) a nutkavé online nakupovanie môže zruinovať nejednu peňaženku. Míňanie alebo prehrávanie nadmerných súm peňazí môže taktiež spôsobiť nezhody vo vzťahoch.

 

 • Závislosť od online vzťahov                                                                                                                                Osoby závislé od online vzťahov často zabúdajú a zanedbávajú rodinu a priateľov v reálnom živote a plne sa sútredia len na hľadanie a rozvoj vzťahov prostredníctvom siete. Zvyčajne sa online vzťahy vytvárajú v chatových miestnostiach alebo na rôznych sociálnych sieťach. Ľudia, ktorí nadväzujú takéto vzťahy, často skrývajú svoju skutočnú identitu a vzhľad.

Foto: Markus Winkler

 • Nutkavé vyhľadávanie informácií
  Internet poskytuje používateľom množstvo údajov a vedomostí. Pre niektorých sa možnosť ľahko vyhľadať informácie zmenila na nekontrolovateľné nutkanie zhromažďovať a organizovať údaje. V niektorých prípadoch je vyhľadávanie informácií prejavom už existujúcich obsedantno-kompulzívnych tendencií.

 

 • Závislosť od počítačových hier
  Závislosť od počítača, niekedy označovaná ako závislosť od počítačových hier, zahŕňa online a offline aktivity, ktoré možno vykonávať pomocou počítača.
pc games

Foto: Fredrick Tendong

.

 

 

Pokračujte na ďalší príspevok »