Veda a technika

Je závislosť od technológií novodobý problém?

 • 4 januára, 2022
 • 5 min read
Je závislosť od technológií novodobý problém?
závislosť od technológii
Ilustračný obrázok: Cottonbro na Pexels

Od nástupu internetu a smartfónov sa podľa výskumov zvyšuje počet ľudí, ktorí bojujú so závislosťou od technológií. Túto závislosť podľa odborníkov možno pridať na zoznam behaviorálnych závislostí. Nielen mladí, ale už aj dospelí ľudia nezriedka pociťujú potrebu byť neustále „pripojení“ k sociálnym médiám a internetu. Často táto potreba vedie až k strachu, že niečo zmeškajú a budú odstrčení od kolektívu.

Čo je závislosť?

Závislosť pochádza z latinského slova označujúceho zotročenie. Je to nutkavá túžba, ktorá škodí postihnutému človeku.

„Je to sústredenie mozgu len na jednu vec, všetko ostatné je zatratené.“ Marc Lewis, neurológ

Mnohé potenciálne návykové látky nespôsobujú závislosť každému. Takmer každý ich môže bezpečne používať s mierou. Ľudia pijú alkohol, hoci nie sú alkoholici. Množstvo a negatívne dopady na život odlišujú závislého od zdravého človeka.

INZERCIA

Fyzická vs behaviorálna závislosť

Keď niekto užíva určitú látku, či už na lekársky predpis alebo nelegálne, jeho telo si môže vypestovať závislosť od tejto látky. Po určitom čase táto závislosť môže prerásť do túžby po droge a nakoniec  bez nej človek nemôže žiť a stáva sa nevypočítateľným. Takéto účinky majú niektoré látky, ako napríklad opioidy a benzodiazepíny. Sú návykovejšie ako iné látky. Vysoká návykovosť u týchto látok je spôsobená chemickými reakciami v našom tele. Takéto závislosti sa označujú ako fyzické. Hoci sa diskutuje o tom, ako by mala spoločnosť zaobchádzať s ľuďmi trpiacimi závislosťou, niet pochýb o tom, že fyzickú závislosť zažívajú tisíce ľudí po celom svete.

Behaviorálne (nelátkové) závislosti, ktoré nesúvisia s drogami, sú však úplne iná vec. Medzi ne môžu patriť napríklad: hazardné hry, nakupovanie ale aj internet.

INZERCIA

Závislosť od technológii

Je ťažké určiť, koľko mladých dospelých dnes trpí závislosťou od technológií. V štúdii z roku 2012 sa zistilo, že 4,4 % európskych dospievajúcich vykazovalo tzv. „patologické používanie internetu“ a približne 14 % vykazovalo tzv. „maladaptívne (škodlivé) používanie internetu“.

Iná štúdia zistila, že približne u 10 % ľudí nadmerné používanie internetu zasahuje do ich pracovného, rodinného alebo spoločenského života.

Inzercia
smartphone
Pozeraním na display trávime čoraz viac času (Obrázok:Visuals)

Ako závislosť od technológií ovplyvňuje mozog

Technológie u nás môžu vyvolávať opakovanú slučku. Tá sa začína očakávaním, po ktorom nasleduje odmena. Odmena a s ňou spojené dobré pocity sú zapríčinené uvoľnením dopamínu a iných chemických látok. Spustiť proces odmeňovania v našom mozgu môže napríklad výhra vo videohre alebo získanie lajkov na našej fotke.

Časom človek začne túžiť po tomto uvoľňovaní dopamínu a často potrebuje čoraz viac podnetov, aby dosiahol rovnaký účinok.

5 typov závislosti od internetu

 

 • Závislosť od kybernetického sexu
  Takáto závislosť zahŕňa online pornografiu, webové stránky pre dospelých, sexuálne fantázie/chaty pre dospelých a služby webových kamier XXX. Posadnutosť ktoroukoľvek z týchto služieb môže byť škodlivá pre schopnosť človeka vytvárať reálne sexuálne, romantické alebo intímne vzťahy.

 

 • Sieťové nutkania
  Sieťové nutkania sa týkajú interaktívnych činností, ktoré možno vykonávať online. Sprvu nevinné činnosti môžu byť veľmi škodlivé. Online hazardné hry, obchodovanie s akciami, online aukcie (napríklad eBay) a nutkavé online nakupovanie môže zruinovať nejednu peňaženku. Míňanie alebo prehrávanie nadmerných súm peňazí môže taktiež spôsobiť nezhody vo vzťahoch.

 

 • Závislosť od online vzťahov                                                                                                                                Osoby závislé od online vzťahov často zabúdajú a zanedbávajú rodinu a priateľov v reálnom živote a plne sa sútredia len na hľadanie a rozvoj vzťahov prostredníctvom siete. Zvyčajne sa online vzťahy vytvárajú v chatových miestnostiach alebo na rôznych sociálnych sieťach. Ľudia, ktorí nadväzujú takéto vzťahy, často skrývajú svoju skutočnú identitu a vzhľad.
Foto: Markus Winkler
 • Nutkavé vyhľadávanie informácií
  Internet poskytuje používateľom množstvo údajov a vedomostí. Pre niektorých sa možnosť ľahko vyhľadať informácie zmenila na nekontrolovateľné nutkanie zhromažďovať a organizovať údaje. V niektorých prípadoch je vyhľadávanie informácií prejavom už existujúcich obsedantno-kompulzívnych tendencií.

 

 • Závislosť od počítačových hier
  Závislosť od počítača, niekedy označovaná ako závislosť od počítačových hier, zahŕňa online a offline aktivity, ktoré možno vykonávať pomocou počítača.
pc games
Foto: Fredrick Tendong

.

 

 

About Author

Ema Zvara

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings