EXTRA Lifestyle Ľudia

Je nepočujúca a nevie znakový jazyk. Eva Staněk aj napriek hendikepu dokáže plynule rozprávať.

  • 25 októbra, 2021
  • 4 min read
Je nepočujúca a nevie znakový jazyk. Eva Staněk aj napriek hendikepu dokáže plynule rozprávať.

Predstava života bez ktoréhokoľvek základného zmyslového orgánu je takmer nemožná. Sluch patrí k najvýznamnejším zmyslom v spojitosti s vedením komunikácie. Pomocou neho najrýchlejšie získavame informácie.

Zo straty sluchu urobila svoju prednosť | @miraio_official

Keď mala Eva dva roky, rodičia u nej spozorovali, že nereaguje na zvuky. Diagnóza lekára znela nekompromisne – 99 percentná strata sluchu na oboch ušiach. Vtedy im odborníci navrhli, aby dievčatko neučili znakovú reč. Potom nasledovali hodiny a hodiny tvrdej práce, až kým si Eva dostatočne neosvojila všeobecnú gramotnosť. Najväčšie zásluhy pripisuje svojej mame, ktorá jej prejavovala neustálu podporu.

Pravidelne navštevovala aj logopedičku, s ktorou čítala knihy. Po dovŕšení štyroch rokov dostala špeciálne slúchadlá, ktoré jej pomohli posunúť sa ďalej. Vďaka ním mohla konečne počuť samu seba a aj reč doktorky.

Zároveň otvorené hovorí o tom, že nie každý si načúvacie zariadenie môže zadovážiť. Na trhu ich je veľa, no ceny tých najkvalitnejších siahajú  do astronomických výšin. Najhoršie na tom je, že si slúchadlo nemôžete zobrať na splátky, ako auto. Teda, nepočujúcim nie je umožnené naplniť ich základnú potrebu.

INZERCIA

Zažila aj šikanu

Nechceným vybočovaním z ,,normálu“ si Eva zabezpečila pozornosť spolužiakov.  Na základnej škole sa pre svoj hendikep či prémiové známky stala tŕňom v oku rovesníkov. Na strednej škole naopak nevynikala, za čo ju opäť kolektív medzi seba neprijal. Nepríjemné skúsenosti ju postupne vyformovali, vďaka čomu sa stala samostatnejšou a psychicky silnejšou.

Mama ju prihlásila na Miss

V roku 2009 reprezentovala Českú republiku na Miss Deaf World. Evu do súťaže prihlásila mamka, bez jej vedomia. Dozvedela sa o tom náhodou, keď jej prezident súťaže zavolal, aby sa dostavila na výberové konanie. Hoci sa jej nepodarilo získať ocenenie, na tieto časy spomína s úsmevom. O deväť rokov neskôr bola opäť nominovaná na Miss Deaf Word, ktorú nakoniec nevyhralal.

INZERCIA
Okrem slovenského jazyka ovláda aj anglický | @miraio_official

Nepatrí do komunity nepočujúcich

Eva vyrastala v rodine počujúcich. Nikto z jej okolia neovláda znakový jazyk, a preto nikde  (s výnimkou Miss Deaf World) nemala možnosť sa s komunitou nepočujúcich stretnúť. Tvrdí, že ľudia s týmto hendikepom sú pyšní na to, že ,,znakujú“. Z komunity má pocit, že ten kto ich jazykom nehovorí k ním nepatrí.

V Amerike založila projekt Miraio

Založiť v Amerike vlastný projekt nebolo jednoduché. Aby dostala Einsteinove víza (imigračné víza) musela dokázať, že na americkom trhu nie je nikto lepší, ako ona. Jedným z najdôležitejších kritérií je, aby projekt prispel národným záujmom.

Inzercia
Snaží sa prepojiť svet počujúcich a nepočujúcich | miraio.org

Miraio má tri ciele:

  1. Postarať sa o to, aby sa nepočujúci začlenili do ,,bežného“ sveta a naopak.
  2. Presvedčiť rodičov, ktorí majú nepočujúce deti, že hovorená reč je jediná cesta (inšpirácia ostatných svojim príbehom).
  3. Prispieť k tomu, aby rôzne organizácie nemali v tejto súvislosti charitatívny nádych.

Miraio ponúka svojím klientom vzdelávací program, ktorý im pomôže začleniť sa do spoločnosti. Naučí ľudí so sluchovým postihnutím samostatnosti, a to za pomoci rozvíjania zručnosti odčítavania z pier.

Svojou činnosťou upozorňuje na rôzne problémy, ako napríklad neschopnosť počúvať podcasty, živé prenosy  či verejné oznámenia.  Nepočujúci trpia nedostatkom zdrojov na špecifické potreby. Sluchovo postihnutého človeka na prvý pohľad nerozpoznáte od toho zdravého. Preto v obchodoch či inštitúciách v období pandémie musia čeliť nepríjemným situáciám v dôsledku prekrytých horných a dolných dýchacích ciest.

About Author

Lola Varini

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings