Eva Stanek

Strata sluchu

Je nepočujúca a nevie znakový jazyk. Eva Staněk aj napriek hendikepu dokáže plynule rozprávať.

  • Predstava života bez ktoréhokoľvek základného zmyslového orgánu je takmer nemožná. Sluch patrí k najvýznamnejším zmyslom v spojitosti s vedením komunikácie. Pomocou neho najrýchlejšie získavame informácie. Keď mala Eva dva roky, rodičia u nej spozorovali, že nereaguje na zvuky. Diagnóza lekára znela nekompromisne – 99 percentná strata sluchu na oboch ušiach. Vtedy im odborníci navrhli, aby dievčatko neučili… Prečítať celé