EXTRA Lifestyle Na zamyslenie

Editoriál k najnovšiemu číslu UnitedLife

  • 17 júla, 2018
  • 2 min read
Editoriál k najnovšiemu číslu UnitedLife

Blahobyt spočíva v jednoduchých veciach. Čerstvý vzduch v prírode, ničím nezahataný pohľad z okna alebo vzácne momenty ticha, ktoré získavajú na cene, čím väčšmi sa naše mestské životy vzďaľujú naším pôvodným koreňom. A tým sa mení aj spôsob, ako definujeme blahobyt.

 

Možno novým blahobytom nebude vlastníctvo vozidla či nehnuteľnosti, ale ich zdieľanie či prenajímanie a voľnosť s tým spojená.

Možno ním nebude akumulácia finančných prostriedkov, ale zážitkov. Zážitkov, ktoré sú takpovediac zadarmo: zážitok času, teda neponáhľania sa; zážitok venovania pozornosti činnostiam, ktoré sú iba pre čistú radosť; zážitok obyčajnej ľahkosti bytia. Isto, jesť treba. No nielen z chleba je človek živý. A tak sa šplháme po Maslowovej pyramíde vyššie a vyššie. Pretože cesty vznikajú kráčaním, nie čakaním.

 

Blahobyt je bytie v blahu. A blaho, tak ako láska a šťastie, sú stavy individuálne, podliehajúce subjektívnemu vnemu. Skutočný blahobyt je pre mňa mať dušu na pokoji. Vedieť, že existuje zmysel. Vedieť, že som tým najlepším, čím dokážem byť, a zároveň vedieť, že je v poriadku niekedy nebyť v poriadku. Dokázať si pripomenúť, že len málo vecí v živote je natoľko osobných, ako sa na prvý pohľad zdajú. Vedieť hľadať podporu u tých správnych zdrojov.

A ak sme skutočne holografickou projekciou kvantového univerza, ako nám to nielen veda našepkáva, kľúčom je naše vnímanie.

Slovami írskeho básnika W. B. Yeatsa, svet je plný magických vecí, ktoré trpezlivo čakajú, kým sa naše zmysly zostria.

Inzercia

Lebo so zmyslom pre krásu ide ruka v ruke aj láskyplnosť a neha. So zmyslom pre česť ohľaduplnosť. So zmyslom pre hojnosť štedrosť.

To je doba, v ktorej verím, že dnes žijeme; doba, v ktorej sa naše zmysly opäť prebúdzajú k životu.

 

 

 

About Author

Soňa Zajačeková

Predchádzajúci príspevok