Slovensko

Polícia SR v roku 2021 najčastejšie vyvracala dezinformácie o COVID-19

  • 24 januára, 2022
  • 5 min read
Polícia SR v roku 2021 najčastejšie vyvracala dezinformácie o COVID-19

Vplyv dezinformácií sa neprejavil len na ochote obyvateľstva nechať sa zaočkovať. Prerástol aj do útokov voči radovým predstaviteľom štátnych inštitúcií. Terčom útokov boli napríklad zdravotníci, policajti, hygienici či očkovacie tímy. Tieto útoky sa pokladajú za výsledok frustrácie šíriteľov a prijímateľov dezinformácií. Ich konanie sa stávalo aj predmetom vyšetrovania slovenskej polície.

Najsledovanejšou stránkou na Slovensku, ktorá sa zameriava na dezinformácie a ich vysvetľovanie či upozorňovanie na onlinové podvody, je facebooková stránka Hoaxy a podvody – Polícia SR. K dnešnému dňu má už viac ako 10 000 sledovateľov.

Za kalendárny rok 2021 sa Odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru (ďalej už len ako odbor) na svojej špecializovanej stránke Hoaxy a podvody – Polícia SR podarilo vyvrátiť spolu 189 hoaxov. Až 151 z nich súviselo s témou pandémie COVID-19. Odbor za rok 2021 vybavil viac než 9 000 súkromných správ.

Čo sa internetom najčastejšie šírilo

Dezinformácie, ktoré boli šírené v súvislosti s pandémiou COVID-19, súviseli najmä s očkovaním a falošnými úmrtiami v jeho dôsledku. Dokonca zneužívali aj úmrtia konkrétnych osôb. Ďalšími naratívmi boli zdravotníci zabíjajúci pacientov (napr. prostredníctvom pľúcnej ventilácie), preceňovanie pandemickej situácie štátnymi inštitúciami, oveľa lepšia situácia v zahraničí či pandémia ako tajný plán mocných s cieľom ovládnuť alebo dokonca vyhubiť ľudstvo.

INZERCIA

Slovné spojenie „Dnes hoax, zajtra pravda,“ ktoré sa pokladá za osobitnú komunikačnú taktiku tvorcov a šíriteľov dezinformácií, v roku 2021 predbehlo slovo „nulitný“, ktoré sa šírilo najmä v roku 2020.

Problémom roku 2021 boli aj retrospektívne hoaxy, pričom slovné spojenie „Dnes hoax, zajtra pravda,“ sa stalo nástrojom na ich vytváranie. „Napríklad, konkrétne osoby informovali, že Policajný zbor v minulosti označil očkovacie preukazy za hoax, a teda po zavedení Covid-passov sa ukázalo, že Policajný zbor v minulosti zavádzal. Nič také sa nestalo, Policajný zbor nikdy nehovoril o dezinformácii v súvislosti s očkovacími preukazmi,“ uvádza správa

INZERCIA
dezinformácie
Medzi najčastejšie šírené naratívy dezinformácií za rok 2021 patrí práve očkovanie proti COVID-19, Zdroj fotografie: Pixabay/ viarami

Dezinformácie sú významnou bezpečnostnou hrozbou

Vplyv dezinformácií sa odrazil na zaočkovanosti obyvateľstva Slovenskej republiky, či aj na už spomínaných útokoch. Útoky sa často pretavili aj do podoby smrteľných vyhrážok voči konkrétnym osobám. Aj napriek tomu, že k priamej hrozbe nedošlo, dezinformácie majú potenciál spôsobovať vážne následky na zdraví a živote či na chode verejných inštitúcií. 

Nedostatočná ochrana, neochota dať sa zaočkovať a dôvera v dezinformácie spôsobili v roku 2021 aj smrť osôb, ktorých počet však nie je možné presne určiť.

Inzercia

Ciele a motivácia ľudí, ktorí tvoria a šíria dezinformácie

Spôsobiť chaos v spoločnosti či podkopať dôveru v štát– to boli hlavné ciele producentov dezinformácií. Mohli tak sledovať vlastné politické či ekonomické záujmy. Svojím konaním taktiež mohli podporovať aj zahraničnopolitické záujmy cudzích štátnych mocností.

Cudzie štátne mocnosti na šírenie vlastných príbehov využívali vlastné alebo spriatelené médiá či fiktívne nezávislých aktivistov. V rámci informovania vlastného štátu však postupovali odlišne. Príkladom je naratív o tom, že očkovanie je nebezpečné, pričom obyvateľom svojej krajiny očkovanie odporúčali.

Medzi ekonomické dôvody produkcie informácií sa zaradilo získanie popularity. To úmerne zvyšuje aj vlastné príjmy celospoločensky známych osôb.

Ďalšou kategóriou boli účty individuálnych aktivistov, za ktorými v skutočnosti stáli organizácie či skupiny osôb. Práve profily konkrétnych osôb sú verejnosti viac sympatické. Aj preto títo ľudia pri tvorbe dezinformácií fungovali práve týmto spôsobom.

Pôsobenie falošných aktivistov sa prenášalo aj do reálneho života, kde sa prezentovali ako nezávislí organizátori verejných zhromaždení a rôznych iných akcií. V skutočnosti existovali silné indície, že ich konanie bolo financované rôznymi skupinami s vyššie uvedenými záujmami,“ píše sa v zhrnutí za rok 2021.

Masovému šíreniu vytvorených hoaxov poslúžili práve radoví používatelia sociálnych sietí. Práve tí dezinformačné správy zdieľali v súvislosti so svojím vlastným presvedčením a absenciou odborného vzdelania či kritického myslenia.

Dôkaz o neznalosti informácií, ktoré šíritelia hoaxov zdieľali, tvoria výsledky previerok týchto občanov Policajným zborom. „Navštívené osoby buď zapierali autorstvo príspevkov, alebo vo väčšej miere hovorili, že o zdieľanej informácií nemali žiadne vedomosti, prípadne, že ju počuli od neznámej osoby a len ju zdieľali ďalej,“ uvádza ďalej správa.

O boji proti dezinformáciam, ďalších aktivitách Odboru či sumáre najčastejšie zdieľaných dezinformácií za rok 2021 sa ďalej dočítate v správe zboru.

Zdroje: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Správa Policajného zboru o dezinformácia na Slovensku v roku 2021

Zdroj titulnej fotografie: Printscreen/ Správa Policajného zboru o dezinformácia na Slovensku v roku 2021

About Author

Michaela Hlaváčová

24-ročná študentka masmediálnej komunikácie v Trnave. Milovníčka fialovej a zelenej farby, retro štýlu, smotanovej pizze a v neposlednom rade aj dôveryhodných zdrojov v dezinformačných časoch.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings