Darovanie krvi má skrytú výhodu pre naše telo: Zbavíte sa ním nebezpečných látok

Výskumníkom sa podarilo zistiť, že darovanie krvi so sebou prináša aj skrytý benefit pre jej darcov. Pravidelné návštevy nemocníc za týmto účelom znižujú množstvo „večných chemikálií“ (perfluóralkylové a polyfluóralkylové látky, skratka PFAS), ktoré sa nachádzajú v krvnom obehu človeka. Vedci si ešte nie sú istí, ako veľmi nebezpečné môžu byť tieto látky. Ako večné chemikálie… Prečítať celé
Vydané 25. apríla 2022 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , , , ,

24-ročná študentka masmediálnej komunikácie v Trnave. Milovníčka fialovej a zelenej farby, retro štýlu, smotanovej pizze a v neposlednom rade aj dôveryhodných zdrojov v dezinformačných časoch.

Výskumníkom sa podarilo zistiť, že darovanie krvi so sebou prináša aj skrytý benefit pre jej darcov. Pravidelné návštevy nemocníc za týmto účelom znižujú množstvo „večných chemikálií“ (perfluóralkylové a polyfluóralkylové látky, skratka PFAS), ktoré sa nachádzajú v krvnom obehu človeka.

Vedci si ešte nie sú istí, ako veľmi nebezpečné môžu byť tieto látky. Ako večné chemikálie sa však zvyknú označovať, pretože v prírode nemajú tendenciu rozkladať sa. PFAS vyvolávajú obavy po celom svete. Používajú sa vo veľkom rozsahu, v životnom prostredí sú perzistentné a v priebehu času sa hromadia v ľudskom tele.

Štúdie sa zúčastnilo 285 hasičov pre hasičskú záchrannú službu Victoria v Austrálii. ktorí darovali krv a aj plazmu počas posledných 12 mesiacov. Hasiči sú pôsobeniu PFAS bežne vystavovaní kvôli hasiacej pene. Ich hladina v krvi hasičov je zvyčajne vyššia ako v krvi bežnej populácie.

„Výsledky štúdie odhalili, že pravidelné darovanie krvi alebo plazmy viedlo k významnému zníženiu hladiny PFAS v krvi v porovnaní s kontrolnou skupinou,“ uviedol hematológ Robin Gasiorowski z Macquarie University v Austrálii. Dodáva, že síce sú darovanie krvi a plazmy účinné pri znižovaní hladiny PFAS obe, darovanie plazmy bolo účinnejšie, pričom zodpovedalo ich 30-percentnému zníženiu. Treba však uviesť, že darovanie plazmy je zložitejšie a tiež môže byť nepríjemnejšie ako darovanie krvi.

Počas trvania štúdie darovalo krv 95 hasičov každých 12 týždňov, 95 hasičov darovalo plazmu každých 6 týždňov a zvyšných 95 hasičov nedarovalo krv a ani plazmu. Hladiny PFAS v skupine, ktorá nedarovala krv a ani plazmu, zostali bez zmeny.

Zdá sa, že keďže sa PFAS v krvi viažu na sérové bielkoviny, ich zníženie môže časom znížiť aj hladiny PFAS. Treba však upozorniť, že výskum je stále vo svojich počiatkoch. Tiež je potrebné vykonať viac analýz na väčších skupinách ľudí.

Environmentálny vedec Mark Taylor z Macquarie University vysvetlil, že štúdia neskúmala účinky PFAS na ľudské zdravie či klinický prínos ich zníženia u hasičov. Tieto otázky si však zaslúžia ďalší výskum, aby sme lepšie pochopili zdravotné následky ich vystavovaniu sa a možnosti liečby. Za výskum teda rozhodne stoja.

darovanie krvi

Darovanie krvi znižuje hladinu PFAS, Zdroj fotografie: Pixabay/ AhmadArdity

PFAS nepredstavujú problém len pre hasičov

Nachádzajú sa aj v rozličných výrobkoch – od farieb až po panvice. Predbežne ich vedci spájajú so zdravotnými problémami ako napríklad obezita, cukrovka a niektoré druhy rakoviny.

„Hasiči často uprednostňujú zdravie a bezpečnosť iných pred vlastným zdravím, preto je potešujúce, že výsledky tohto výskumu sa môžu použiť na zlepšenie zdravia hasičov, ktorí získali vysoké hladiny PFAS počas životne dôležitej práce pre komunitu,“ uviedol Mick Tisbury, asistent hlavného hasiča v hasičskej záchrannej službe Victoria.

„Je dôležité oceniť aj hasičov, ktorí dobrovoľne venovali svoj čas účasti v tejto dôležitej štúdii. Zistenia budú prínosom nielen pre komunitu hasičov, ale aj pre ostatných pracujúcich vo vysoko rizikových odvetviach, ktorí sú vystavení PFAS chemikáliám,“ dodal.

Hasičská záchranná služba Victoria nahradila hasiace peny s obsahom PFAS a dekontaminovala hasičské vozidlá, aby znížila pretrvávajúce vystavovanie sa týmto látkam počas práce. Avšak, pretože sa tieto chemikálie v tele hromadia, mnohí hasiči majú hladinu PFAS zvýšenú kvôli ich vystavovaniu sa v minulosti.

Prvé výsledky sú sľubné, ďalším krokom je vykonať testy na rozmanitejších skupinách, aby bolo možné zistiť, či existujú nejaké osobitné kategórie rizikových osôb, ktoré by mohli mať z darovania krvi či plazmy ešte väčší prospech.

Tento objav je významný, pretože je to po prvýkrát, čo sa podarilo nájsť spôsob, ako znížiť obsah PFAS v našej krvi. Darovanie krvi preto nie je prospešné len ako charitatívny čin pre spoločnosť, ale aj pre samotného darcu. Výhodou je aj fakt, že hladiny PFAS je možné znížiť metódou, ktorá nezahrňuje liečbu liekmi či zložitými procedúrami.

Zdroje: Science Alert, Jama Network, Scimex, The Conversation

Zdroj titulnej fotografie: Unsplash/ Nguyễn Hiệp

Pokračujte na ďalší príspevok »