Zdravie

Darovanie krvi má skrytú výhodu pre naše telo: Zbavíte sa ním nebezpečných látok

  • 25 apríla, 2022
  • 5 min read
Darovanie krvi má skrytú výhodu pre naše telo: Zbavíte sa ním nebezpečných látok

Výskumníkom sa podarilo zistiť, že darovanie krvi so sebou prináša aj skrytý benefit pre jej darcov. Pravidelné návštevy nemocníc za týmto účelom znižujú množstvo „večných chemikálií“ (perfluóralkylové a polyfluóralkylové látky, skratka PFAS), ktoré sa nachádzajú v krvnom obehu človeka.

Vedci si ešte nie sú istí, ako veľmi nebezpečné môžu byť tieto látky. Ako večné chemikálie sa však zvyknú označovať, pretože v prírode nemajú tendenciu rozkladať sa. PFAS vyvolávajú obavy po celom svete. Používajú sa vo veľkom rozsahu, v životnom prostredí sú perzistentné a v priebehu času sa hromadia v ľudskom tele.

Štúdie sa zúčastnilo 285 hasičov pre hasičskú záchrannú službu Victoria v Austrálii. ktorí darovali krv a aj plazmu počas posledných 12 mesiacov. Hasiči sú pôsobeniu PFAS bežne vystavovaní kvôli hasiacej pene. Ich hladina v krvi hasičov je zvyčajne vyššia ako v krvi bežnej populácie.

„Výsledky štúdie odhalili, že pravidelné darovanie krvi alebo plazmy viedlo k významnému zníženiu hladiny PFAS v krvi v porovnaní s kontrolnou skupinou,“ uviedol hematológ Robin Gasiorowski z Macquarie University v Austrálii. Dodáva, že síce sú darovanie krvi a plazmy účinné pri znižovaní hladiny PFAS obe, darovanie plazmy bolo účinnejšie, pričom zodpovedalo ich 30-percentnému zníženiu. Treba však uviesť, že darovanie plazmy je zložitejšie a tiež môže byť nepríjemnejšie ako darovanie krvi.

INZERCIA

Počas trvania štúdie darovalo krv 95 hasičov každých 12 týždňov, 95 hasičov darovalo plazmu každých 6 týždňov a zvyšných 95 hasičov nedarovalo krv a ani plazmu. Hladiny PFAS v skupine, ktorá nedarovala krv a ani plazmu, zostali bez zmeny.

Zdá sa, že keďže sa PFAS v krvi viažu na sérové bielkoviny, ich zníženie môže časom znížiť aj hladiny PFAS. Treba však upozorniť, že výskum je stále vo svojich počiatkoch. Tiež je potrebné vykonať viac analýz na väčších skupinách ľudí.

Environmentálny vedec Mark Taylor z Macquarie University vysvetlil, že štúdia neskúmala účinky PFAS na ľudské zdravie či klinický prínos ich zníženia u hasičov. Tieto otázky si však zaslúžia ďalší výskum, aby sme lepšie pochopili zdravotné následky ich vystavovaniu sa a možnosti liečby. Za výskum teda rozhodne stoja.

darovanie krvi
Darovanie krvi znižuje hladinu PFAS, Zdroj fotografie: Pixabay/ AhmadArdity

PFAS nepredstavujú problém len pre hasičov

Nachádzajú sa aj v rozličných výrobkoch – od farieb až po panvice. Predbežne ich vedci spájajú so zdravotnými problémami ako napríklad obezita, cukrovka a niektoré druhy rakoviny.

„Hasiči často uprednostňujú zdravie a bezpečnosť iných pred vlastným zdravím, preto je potešujúce, že výsledky tohto výskumu sa môžu použiť na zlepšenie zdravia hasičov, ktorí získali vysoké hladiny PFAS počas životne dôležitej práce pre komunitu,“ uviedol Mick Tisbury, asistent hlavného hasiča v hasičskej záchrannej službe Victoria.

„Je dôležité oceniť aj hasičov, ktorí dobrovoľne venovali svoj čas účasti v tejto dôležitej štúdii. Zistenia budú prínosom nielen pre komunitu hasičov, ale aj pre ostatných pracujúcich vo vysoko rizikových odvetviach, ktorí sú vystavení PFAS chemikáliám,“ dodal.

Hasičská záchranná služba Victoria nahradila hasiace peny s obsahom PFAS a dekontaminovala hasičské vozidlá, aby znížila pretrvávajúce vystavovanie sa týmto látkam počas práce. Avšak, pretože sa tieto chemikálie v tele hromadia, mnohí hasiči majú hladinu PFAS zvýšenú kvôli ich vystavovaniu sa v minulosti.

Prvé výsledky sú sľubné, ďalším krokom je vykonať testy na rozmanitejších skupinách, aby bolo možné zistiť, či existujú nejaké osobitné kategórie rizikových osôb, ktoré by mohli mať z darovania krvi či plazmy ešte väčší prospech.

Tento objav je významný, pretože je to po prvýkrát, čo sa podarilo nájsť spôsob, ako znížiť obsah PFAS v našej krvi. Darovanie krvi preto nie je prospešné len ako charitatívny čin pre spoločnosť, ale aj pre samotného darcu. Výhodou je aj fakt, že hladiny PFAS je možné znížiť metódou, ktorá nezahrňuje liečbu liekmi či zložitými procedúrami.

Zdroje: Science Alert, Jama Network, Scimex, The Conversation

Zdroj titulnej fotografie: Unsplash/ Nguyễn Hiệp

About Author

Michaela Hlaváčová

24-ročná študentka masmediálnej komunikácie v Trnave. Milovníčka fialovej a zelenej farby, retro štýlu, smotanovej pizze a v neposlednom rade aj dôveryhodných zdrojov v dezinformačných časoch.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings