Extrémna chudoba

Čo v súčasnosti trápi rozvojové krajiny a ako im svet pomáha?

V súčasnosti je koronavírus každodennou témou, pred ktorou sa nevieme nikde skryť. V súvislosti s vírusom COVID-19 sa vo svete rieši aj vakcinácia a prerozdelenie vakcín do menej rozvinutých krajín. No chudobné krajiny majú okrem coronavírusu aj mnoho iných životných problémov, ktoré je potrebné riešiť. Svetová banka sa zaoberá problémami rozvojových krajín a jej cieľom… Prečítať celé

Copywriterka so zameraním na financie, sociálne postavenie a korupciu. 

Ľudia v niektorých častiach sveta žijú v extrémnej chudobe a častokrát nemajú na úplne základné potreby ako je čistá voda alebo jedlo.

V súčasnosti je koronavírus každodennou témou, pred ktorou sa nevieme nikde skryť. V súvislosti s vírusom COVID-19 sa vo svete rieši aj vakcinácia a prerozdelenie vakcín do menej rozvinutých krajín. No chudobné krajiny majú okrem coronavírusu aj mnoho iných životných problémov, ktoré je potrebné riešiť.

Svetová banka sa zaoberá problémami rozvojových krajín a jej cieľom je zníženie podielu globálnej extrémnej chudoby na 3 percentá do roku 2030. Skupina Svetovej banky je jedným z najväčších svetových zdrojov financovania pre menej rozvinuté krajiny. Projekty na pomoc najviac chudobných krajinám úplne nezastavila ani pandémia koronavírusu.

Aké projekty sa teraz realizujú a koľko stoja?

Svetová banka uvádza, že v súčasnosti je aktívnych 2 981 projektov po celom svete, spolu za 315,5 miliárd dolárov, na 17 682 miestach, v 135 krajinách. Projekty pre podporu rozvinutých krajín sú rôzneho charakteru a majú za úlohu plniť špecifické ciele. Projekty sa realizujú v oblastiach:

  • verejná správa,
  • poľnohospodárstvo, rybolov a lesníctvo,
  • sociálna ochrana,
  • voda a kanalizácia a odpadové hospodárstvo,
  • zdravie
  • priemysel, obchod a služby,
  • energie,
  • vzdelávanie,
  • šírenie informácií a komunikačné technológie
  • finančný sektor.

Projekty na zlepšenie úrovne sa realizujú najmä v krajinách Afriky, Ázie, Strednej a Južnej Ameriky. Najviac aktívnych projektov je v Afrických štátoch.

Projekty v Somálsku

Napríklad pomerne známa krajina – Somálsko je tiež štátom, kde je v súčasnosti rozbehnutých mnoho projektov. Somálsko sa nachádza na Somálskom polostrove, známom tiež ako Africký roh, vo východnej Afrike. Susednými štátmi sú Etiópia na západe, Džibutsko na severozápade a Keňa na juhozápade. Somálsko patrí medzi najchudobnejšie krajiny sveta. V Somálsku HDP dosahuje 600 dolárov na 1 obyvateľa.

INZERCIA

Počet projektov v tejto krajine je 23, čo je menej v porovnaní s niektorými susedmi. Najviac projektov je v oblasti verejnej správy a sociálnej ochrany. Taktiež celkom veľa projektov je v oblasti energii. Najmenej projektov je v oblasti podpory vody, sanitácie a odpadového manažmentu. Najviac financií ide práve do verejnej správy a najmenej do projektov na pitnú vodu.

Somálsko má veľa oblastí, kde sú len jeden alebo dva projekty a to napríklad Galgaduud (sociálna ochrana), Bakool (projekt energie) alebo Juba Dhexe (projekt energie). Najviac projektov je v oblasti Shabelle Dexe, kde je 6 projektov. Práve v tejto oblasti sa nachádza aj hlavne mesto Magadishu.

Inzercia

Prečo rozvojové krajiny potrebujú nákladnú pomoc?

Rozvojové krajiny s nízkou životnou úrovňou potrebujú pomocnú ruku rozvinutých krajín. V Afrike sú ťažké životné podmienky spôsobené aj klimatickým a geografickým znevýhodnením. Sú tam suchá, nedostatok vody, vysoké teploty, málo využiteľných prírodných zdrojov a zlá politická situácia. Ľudia sa tam narodili do veľmi ťažkých podmienok, ktoré si my ani nevieme predstaviť.

Pomoc pre rozvojové krajiny je potrebná preto, aby vedeli chudobné krajiny ekonomicky rásť a aby sa im zvýšila životná úroveň, aby mali prácu, aby sa mohli vzdelávať, aby sa všetky zdroje využívali a aby aj obyvatelia Afriky mohli byť súčasťou medzinárodnej deľby práce. Nie je riešením im donekonečna zadarmo dávať jedlo, vodu a zdravotné pomôcky, ale kľúčom je pomôcť im vytvoriť také podmienky, aby boli aspoň čiastočne nezávislí.

Vzdelávanie zohráva kľúčovú rolu v tom, aby sa situácia zmenila k lepšiemu. V rámci vzdelávania sú práve v spomínanom Somálsku rozbehnuté 3 projekty. Najdrahší projekt vzdelávania je v oblasti Mudug. Do projektu sa investuje 144 miliónov dolárov a je aktívny od júna 2015 do júna 2022. Celkové náklady na projekt zahŕňajú financovanie od Svetovej banky. Cieľom projektu je posilňovanie systémov riadenia zdrojov, medzivládneho fiškálneho rámca a systémov poskytovania služieb v školstve.

Dáta Svetovej banky ukazujú, že takmer 25 rokov extrémna chudoba neustále klesala. Teraz, po mnoho rokoch, sa úsilie o ukončenie chudoby stretlo s najhorším útlmom spôsobeným pandémiou COVID – 19. Očakáva sa, že globálna extrémna chudoba vzrastie po prvýkrát dvoch desiatkach rokov , pretože narušenie pandémie COVID-19 ešte zvyšuje sily konfliktov a zmeny podnebia, ktoré už spomaľovali pokrok v znižovaní chudoby.

Pokračujte na ďalší príspevok »