Korupcia a klientelizmus

Čo je korupcia a akú úlohu v tejto téme zohrávate práve vy?

Aká je hranica medzi darom a úplatkom? Keď je človek niekomu vďačný, má potrebu sa odvďačiť a to nie je nič zlé. Niektorí si kladú rôzne otázky, napríklad: „Čo je vhodné?“, „Čo je už príliš?“, „Je to málo?“ alebo „Je to veľa?“. Kde je teda hranica medzi darom a úplatkom? Odpoveď na túto otázku poskytuje… Prečítať celé
Vydané 26. apríla 2021 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , , , ,

Copywriterka so zameraním na financie, sociálne postavenie a korupciu. 

Korupcia je protiprávny čin, ktorý môže byť trestaný odňatím slobody.

Aká je hranica medzi darom a úplatkom?

Keď je človek niekomu vďačný, má potrebu sa odvďačiť a to nie je nič zlé. Niektorí si kladú rôzne otázky, napríklad: „Čo je vhodné?“, „Čo je už príliš?“, „Je to málo?“ alebo „Je to veľa?“. Kde je teda hranica medzi darom a úplatkom? Odpoveď na túto otázku poskytuje Úrad vlády Slovenskej republiky:

Úplatok:

 • Tajný
 • Existuje očakávanie konkrétnej protihodnoty
 • Ovplyvňuje chod určitých procesov
 • Hodnota veci je obvykle vyčísliteľná

Dar:

 • Verejný
 • Neočakáva sa protihodnota (prejav náklonnosti alebo vďačnosti)
 • Právomoci prijímateľa nie sú podstatné
 • Hodnota nie je podstatná

 

Identifikácia rôznych aspektov korupcie je dôležitá a je potrebné, aby sme vedeli rozlíšiť, čo je korupcia a čo nie. Organizácia Transparency International definuje korupciu ako „zneužitie zverenej moci na súkromný zisk“. Korupcia je najčasnejšie vo forme úplatku alebo podplácania.

INZERCIA

Je v poriadku, ak mi známy vybaví nadštandardnú službu?

V dnešnej dobe, je pomerne časté a samozrejmé, že ak mám známeho v zdravotníckom zariadení, na polícií, na súde, či na inom úrade, tak mi vybaví niečo nadštandardne rýchlo alebo zariadi službu v lepšej kvalite. Ale je to správne?

Takéto správanie vyzerá nevinne, ale v skutočnosti to môže niekomu uškodiť. Ak vy sa dostanete na rad skôr, niekto iný musí čakať dlhšie. Podobné praktiky môžeme označiť za zneužívanie moci vo forme klientelizmu, ktorý podobne ako korupcia môže mať nepriaznivý dopad na ostatných ľudí.

Inzercia

Na rozdiel od korupcie, klientelizmus nie je založený na úplatkoch ale na princípe osobných kontaktov. Klientelizmus je neoficiálny, zákulisný systém dohôd v spoločnosti, ktorého charakteristickým znakom je ochrana, protekcia, prípadne poškodzovanie záujmov subjektov, ktoré sa na dohodnutých väzbách nepodieľajú.

Prečo je korupcia a klientelizmus problém?

Organizácia Transparency International uvádza, že:

 • 1 z 5 ľudí na celom svete boli nútení zaplatiť úplatok v oblasti zdravotnej starostlivosti
 • Každý rok vo svete zomrie 140 000 detí na následky korupcie v zdravotníckych systémoch
 • Zo 7 500 000 miliárd dolárov ročne vynaložených na zdravie je 500 miliárd dolárov stratených kvôli korupcii.
 • Každý piaty občan (20 %), ktorý prišiel do styku so súdmi, využil svoje osobné kontakty na získanie nadštandardnej služby alebo na zabránenie problémom
 • Polícia má najvyššiu mieru úplatkárstva (23 %)

Tieto čísla nie sú zanedbateľné a dokazujú, že korupcia  a klientelizmus je veľkým problémom. Ľudia na celom svete každý deň čelia úplatkom za prístup k službám. Je Slovensko výnimkou?

Korupcia na Slovensku nie je len výnimočným prípadom. Podľa indexu vnímania korupcie CPI je Slovensko za rok 2020 na 60. mieste. Index porovnáva 180 krajín a Slovensko sa delí o 60. miesto s Jordánskom a Arménskom.

Prvé krajiny s najlepším skóre sú Nový Zéland spolu s Dánskom a na poslednom mieste v rebríčku je Južný Sudán a Somálsko. Čo sa týka Európy, Slovenská republika sa nachádza na chvoste rebríčka. Grécko je tesne pred našou krajinou, na 59. mieste a Česká republika, s ktorou sa tak radi porovnávame, je na 49. mieste.

Ako bojovať proti korupcii a klientelizmu?

Neexistuje žiaden zaručený postup na boj proti korupcii a klientelizmu. Dôležité je zvyšovanie povedomia o týchto problémoch. Ako môžete prispieť k tomu, aby sa Slovenská republika stala spravodlivejšou krajinou?

Dôležitý je správny postoj každého jedinca, netolerancia voči týmto aktivitám, odmietnutie úplatku a ohlásenie korupčného správania. Ak chceme aby korupcia a klientelizmus nemali v našom štáte miesto, mali by sme podobné činy spoločensky odsúdiť. A aj keď tieto praktiky sú lákavé, snažme sa začať od seba a vždy sa zachovať čestne.

Dnes hlavným koordinačným a poradným orgánom v boji proti korupcii je Úrad vlády SR, ktorý robí potrebné kroky a opatrenia prostredníctvom odboru prevencie korupcie. Orgány ústrednej štátnej správy nemôžu vyšetrovať samotný trestný čin korupcie, ale prípady posunú Národnej kriminálnej agentúre – NAKA.

Na ohlasovanie korupcie je zriadená bezplatná antikorupčná linka a takisto e-mailová adresa boja proti korupcii. Tieto kontakty je možné nájsť na stránke Úradu vlády Slovenskej republiky. Spoločnosť ako celok, ale aj každý jednotlivec v nej nesie určitú časť zodpovednosti za úspešnosť predchádzania korupcie a klientelizmu v krajine.

Pokračujte na ďalší príspevok »Poradňa

Operatívny leasing: Prečo sa oplatí?

 • Táto stále populárnejšia forma prenájmu vozidiel sa oplatí nielen firmám, ale aj jednotlivcom. Predpoklad, že operatívny leasing sa oplatí, len ak kupujete väčší počet vozidiel, je už dávno nesprávny. Stojí za to zamyslieť sa, či práve takáto cesta nie je pre vás tá najvhodnejšia. Zistite, prečo je operatívny leasing lepšia možnosť, ako financovať kúpu nového vozidla z vlastných zdrojov.
 • Titulná fotografia: freepick.com