Automobily EXTRA

Čína: svetová veľmoc v elektromobilite

  • 29 mája, 2019
  • 6 min read
Čína: svetová veľmoc v elektromobilite

Keď sa spomenie slovo „Čína“, väčšina ľudí si ešte stále predstaví výrobcu lacného tovaru, ktorého kvalita zodpovedá jeho cene. Tí zainteresovanejší si ju spájajú s Huawei, Lenovom, Xiaomi a ďalšími technologickými značkami, ktoré si získali pozíciu medzi svetovou špičkou vďaka zlepšovaniu produktov zahraničných výrobcov. Málokto si ale u nás so slovom „Čína“ vybaví elektromobilitu. 

 


V tomto článku sa dočítate aj nasledovné:

  • v čom sa elektromobilita v Číne líši od tej našej;
  • aké problémy prichádzajú spolu s elektrickými autami;
  • prečo majú v Číne lotériu na povolenie vlastniť auto;
  • prečo sú v Číne zakázané elektrické kolobežky;
  • ako vyzerá budúcnosť elektromobility v Číne.

 

INZERCIA

Nabíjacie stanice na elektrické automobily sa nachádzajú v metropolách na každom kroku

Čína, ktorá ešte pred šiestimi rokmi vôbec neriešila elektromobilitu, má v roku 2019 nabíjacie stanice na elektrické automobily vo veľkých mestách na každom sídlisku, univerzitnom areáli a na každej väčšej ulici.

Pri mojej nedávnej návšteve mesta Kanton som zostala zaskočená pokrokom, ktorý mesto dosiahlo v rámci používania elektrických áut.

Za dva roky z ulíc prakticky zmizli všetky tradičné motorky a mopedy, nahradili ich výlučne elektrické.

Kým pred dvoma rokmi v uliciach ešte dominovali tradičné benzínové autá, dnes ich už vídať iba sporadicky. Väčšinu áut už dnes tvoria hybridy. Večerná prechádzka čínskymi ulicami mimo rezidenčných zón, kde sa popri šesťprúdových cestách nepohybuje veľa chodcov, je tak trochu hrozivá, nakoľko nepočuť žiadne zvuky motorov.

 

Elektrické vozidlá svojou tichosťou ohrozujú chodcov

Chodci v Číne začínajú mať problém kvôli pribúdajúcim nehodám v dôsledku tichosti dopravných prostriedkov.

V Číne sa preto vedie verejná diskusia, či neuzákoniť, aby zariadenia vydávali aspoň nejaké zvuky – práve tak ako v Európe.

Väčšina nehôd sa týka elektrických motoriek, ktorých je v Číne v uliciach už viac ako 300 miliónov! Nie, nejedná sa o preklep. Elektrické mopedy a motorky je v Číne vidieť úplne všade. Vozia sa na nich ľudia bez ohľadu na spoločenský status, povolanie či pohlavie. Sú (okrem metra) najrýchlejším spôsobom ako sa pri chronických zápchach v mestách dostať do želanej destinácie.

 

Elektromobilita je kľúčom k zabezpečeniu udržateľnosti ovzdušia čínskych miest

Čínska vláda si uvedomuje, že elektromobilita je jedinou možnosťou ako zachrániť ovzdušie a tým aj zdravie obyvateľstva vo veľkých mestách.

Výrobné továrne, ktoré priniesli Číne dnešnú úroveň prosperity, zdevastovali stav ovzdušia nakoľko, že veľa čínskych miest kvôli smogu niekoľko mesiacov v roku nevidí modré nebo, slnko či hviezdy. Neustále tiež narastá počet ľudí trpiacich rakovinou.

Podpora používania elektrických vozidiel je jednou z možností, ako sa snaží vláda zvrátiť tento nepriaznivý vývoj.

Pred rozvojom elektrických cestných zariadení začala vláda zavádzať obmedzenia týkajúce sa používania tradičných automobilov v čínskych metropolách.

Hlavné mesto Číny, Peking, napríklad dodnes prevádzkuje politiku, ktorá zakazuje tradičným autám vstup do mesta počas jedného dňa v týždni. V platnosti je aj nariadenie, ktoré neumožňuje nákup automobilu bez toho, aby kupujúci vlastnil „dopravnú značku“. Dopravné značky je ale v Pekingu možné získať iba výhrou v lotérii, ktorá funguje na princípe náhodného výberu.

V reálnom živote to vyzerá tak, že Číňanka pracujúca na strednej manažérskej pozícii si už piaty rok nemôže kúpiť auto, pretože sa jej nepodarilo vyhrať značku v lotérii.

Elektrické autá sú v Číne žiadané, pretože sa na ne ani jedno zo spomínaných opatrení nevzťahuje!

Iba počas minulého roka sa v Číne predali viac ako 3 milióny elektrických automobilov. Väčšina z nich je domácej produkcie a dopyt po nich neustále narastá. Pýtate sa ako je to možné? Veľkú zásluhu na ich predaji má čínska vláda. Centralizácia moci plne v jej rukách jej umožnila efektívne a expresné vybudovanie infraštruktúry potrebnej na nabíjanie zariadení.

Obľube sa v Číne tešia aj elektrobicykle. O tom svedčí aj ich predaj nakoľko sa minulý rok v Číne predalo 90 percent všetkých svetovo predaných bicyklov. Čína je aj svetovým lídrom vo využívaní elektrických autobusov. V súčasnosti v krajine po cestách jazdí takmer 400 tisíc kusov. Väčšina z nich je súčasťou MHD.

 

Elektrické kolobežky: extrémna popularita na Slovensku, absolútny zákaz v Číne

Jedinými elektrickými cestnými zariadeniami, ktoré v Číne na uliciach neuvidíte, sú segwaye, hoverboardy a elektrické kolobežky.

Tie môžete vidieť iba na veľtrhoch a výstavách, pretože sú určené na export. Pýtate sa prečo?

Predstavte si malé čínske mestečko, ktoré má rovnaký počet obyvateľov ako Bratislava. Hustota osídlenia je ale násobne vyššia. Keby si každý obyvateľ obstaral elektrickú kolobežku typu Xiaomi, nebolo by sa na uliciach kam pohnúť.

Číňania sú naučení na oveľa menší osobný priestor ako my, čo reflektuje aj architektúra a rozloženie priestoru. Vo väčšine frekventovaných zariadení rýchloobčerstvenia je umením nájsť miesto na sadnutie. Nájsť priestor pre elektrickú kolobežku by bolo prakticky nemožné. Určite nie vtedy, ak by na nej prišlo desať percent hostí…

Najväčšie čínske mesto Šanghaj, ktoré má počet obyvateľov presahujúci 27 miliónov, zakázalo elektrické kolobežky takmer ihneď po ich uvedení na trh v 2016. Autority argumentovali nutnosťou zabezpečiť bezpečnosť obyvateľstva. Postupne politiku úplného zákazu implementovali aj ostatné mestá.

 

Čo možno očakávať?

Pokrok, ktorý Čína dosiahla v elektromobilite za relatívne krátky čas, je bezprecedentný.

Na základe zaradenia oblasti ako kľúčovej pre ďalší rozvoj krajiny priamo čínskou vládou možno očakávať jej ďalší rapídny rozvoj.

Pre zabezpečenie jej skutočného želaného efektu bude potrebné, aby elektrická energia, ktorú používajú na svoju prevádzku elektrické cestné zariadenia, nepochádzala z uhlia, ktoré je ešte aj v súčasnosti v Číne s podielom viac ako 60 percent najdôležitejším zdrojom energie.

 

Fotografie k článku poskytla autorka z vlastného archívu.

About Author

Michaela Královičová

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings