Čím inšpiruje hinduizmus? Motivujte sa aj vy náboženstvom lásky a spravodlivosti

Ako začal hinduizmus? Hinduizmus alebo Sanatana Dharma („večná duchovná cesta“) sa začal asi pred 4000 rokmi v Indii. Bolo to náboženstvo starovekého národa známeho ako Árijci („ušľachtilí ľudia“), ktorého filozofia, náboženstvo a zvyky sú zaznamenané v ich posvätných textoch, známych ako Védy. Tieto texty sa spočiatku odovzdávali ústne z učiteľa na žiaka. Až oveľa neskôr… Prečítať celé

Ako začal hinduizmus?

Hinduizmus alebo Sanatana Dharma („večná duchovná cesta“) sa začal asi pred 4000 rokmi v Indii.

Bolo to náboženstvo starovekého národa známeho ako Árijci („ušľachtilí ľudia“), ktorého filozofia, náboženstvo a zvyky sú zaznamenané v ich posvätných textoch, známych ako Védy.

Tieto texty sa spočiatku odovzdávali ústne z učiteľa na žiaka. Až oveľa neskôr boli skutočne zapísané.

Archeologické dôkazy z civilizácie v údolí Indus, v severozápadnej Indii, pomáhajú etablovať hinduizmus ako najstaršie existujúce náboženstvo na svete.

Dnes je na svete takmer miliarda ľudí, ktorí vyznávajú nejaký aspekt hinduizmu. Základné učenia hinduizmu, ktoré tvoria základ všetkých jeho rôznych siekt, sú obsiahnuté v záverečnej časti Véd, a preto sú známe ako Vedanta („koniec alebo záverečná časť Véd“). Táto časť Véd je známa aj ako Upanišady.

 

Ilustračná fotografia (Upanišady). Zdroj: yogabasics.com

 

Čomu veria a čo praktizujú hinduisti?

Základné učenie hinduizmu je, že podstata ľudskej bytosti nie je obmedzená na telo alebo myseľ.

Za oboma sa nachádza duša, ktorá je v nás, a tiež vo všetkom, čo vidíme.

Všetky bytosti a všetky veci sú skutočne vo svojej najhlbšej podstate, čistým alebo božským duchom, plným pokoja, radosti a múdrosti, vždy zjednoteným s Bohom.

Nie je to len teória, ale dá sa to skutočne zažiť. Každý, kto si dá tú námahu a podstúpi potrebné školenie na očistenie a zjemnenie mysle a zmyslov, môže začať pociťovať pravdu.

Tento tréning môže mať rôzne formy a je známy ako jóga („zjednotenie“ – spojenie individuálneho ja s týmto vnútorným duchom).

 

Ilustračná fotografia (karmajóga). Zdroj: himalayanyogaashram.com

 

Existujú štyri hlavné typy jógy, ktoré sú určené pre štyri hlavné typy ľudských temperamentov:

 

 • Karmajóga, alebo disciplína správnych činov je pre tých, ktorí majú aktívny temperament, snažia sa odstrániť sebectvo, a pestovať univerzálne sympatie videním božskej reality vo všetkom.

 

 • Bhakti jóga je cesta oddanosti Bohu, ktorej prítomnosť je cítiť vo všetkom.

 

 • Džňána jógu uprednostňujú tí, ktorí majú analytické myslenie. Je to disciplína, v ktorej sa snažíme vidieť božskú realitu vo všetkých veciach priamo, mentálnym odstránením všetkých prekážok, fyzických a mentálnych obalov, ktoré ju skrývajú.

 

 • Rádža jóga je proces mentálnej kontroly, čistoty a meditácie, aby bola myseľ veľmi pokojná a tichá. V tomto hlbokom tichu sa odhaľuje vnútorné božské svetlo.

 

 

Aké sú prejavy Boha v hinduizme?

 

Všeobecné meno pre Boha v hinduizme je Brahman.

Názov božskej podstaty v nás,  je Átman. Sú jedno a to isté, nekonečné a večné.

Boh je však prítomný aj v celom stvorení, a Boží prejav vo stvorení má mnoho mien. Je to jediná nekonečná, večná, Božská Bytosť, ktorá sa prejavuje nespočetnými spôsobmi.

Toto je základný princíp za všetkými rôznymi sektami hinduizmu. Tí, ktorí uprednostňujú konkrétny prejav božstva, vytvoria sektu oddanú kontemplácii a uctievaniu tohto prejavu.

Všetky sekty však prijmú starodávne učenie Véd a Vedanty, ako základ svojej praxe.

 

 

Čo je reinkarnácia?

V tomto svete musí mať každá príčina svoj následok.

Sme zodpovední za výsledky našich činov.

Kedysi sa ľudia najprv pýtali, prečo sa niektorí ľudia rodia v šťastných podmienkach, zatiaľ čo iní sa rodia, aby celý život trpeli.

Udalosti tohto súčasného života nestačia na vysvetlenie takéhoto utrpenia. Aby sme rozumne vysvetlili prebytok utrpenia alebo radosti v tomto živote, predpokladá sa, že všetci sme už predtým existovali, a že teraz žneme výsledky týchto predchádzajúcich činov.

Musí tiež platiť, že svoj osud môžeme prevziať práve teraz. Lepší zajtrajšok môžeme vytvoriť tak, že sa rozhodneme konať lepšie už dnes.

 

Viery hinduizmu

 • Viera v božstvo Véd
 • Viera v jednu, všadeprítomnú Najvyššiu realitu (Božskú bytosť)
 • Viera v cyklický charakter času
 • Viera v karmu
 • Viera v reinkarnáciu
 • Viera v alternatívne reality s vyššími bytosťami
 • Viera v osvietených majstrov alebo guruov
 • Viera v neútočenie a nezranenie
 • Viera, že všetky zjavené náboženstvá sú v podstate správne
 • Viera, že živá bytosť je predovšetkým duchovná bytosť

 

Dôležité hinduistické božstvá. Zdroj: learnreligions.com

 

Bohovia v hinduizme

Hinduizmus zahŕňa svieže, expanzívne chápanie božstva, ktoré zahŕňa široký sortiment dynamických a mnohostranných konceptov.

Hinduizmus vidí božstvo nie ako jedno, ani ako mnoho, ale ako oboje; nie muž alebo žena, ale obaja; nie beztvaré alebo stelesnené, ale oboje.

Niektoré z najdôležitejších božstiev v hinduizme sú Višnu, Šiva, Ganéša, Krišna, Sarasvatí, Durga a Kálí.

 

Posvätné texty hinduizmu

V hinduizme neexistuje jediný autoritatívny text, ktorý by fungoval ako Biblia pre kresťanov alebo Korán pre moslimov.

Namiesto toho existuje niekoľko rôznych zbierok textov.

Védy sú najstaršie hinduistické posvätné texty a majú najrozsiahlejšiu autoritu. Verí sa, že boli napísané niekde v rokoch 1800 až 1200 pred Kristom.

Upanišady opisujú filozofickejší a teoretickejší prístup k praxi hinduizmu, a boli napísané zhruba medzi rokmi 800 a 400 pred Kristom, približne v rovnakom čase, ako žil a učil Budha.

Mahábhárata je najdlhšia epická báseň na svete, ktorej najznámejšou časťou je Bhagavadgíta.

Pokračujte na ďalší príspevok »