Filmy a seriály Zdravie

Bruce Willis má frontotemporálnu demenciu – čo vieme o tejto diagnóze?

  • 22 februára, 2023
  • 5 min read
Bruce Willis má frontotemporálnu demenciu – čo vieme o tejto diagnóze?

Rodina Bruca Willisa prednedávnom oznámila, že 67-ročný bývalý americký herec trpí frontotemporálnou demenciou (FTD). Vlani mu diagnostikovali afáziu, ktorá spôsobuje problémy s jazykom a rečou. Afázia vzniká z rôznych príčin, najčastejšie po cievnej mozgovej príhode. V prípade Willisa je však teraz jasné, že jeho ťažkosti s hovorením boli prvotnými príznakmi tejto obzvlášť ťažkej formy demencie.

Bruce Willis

Frontotemporálna demencia je strešný termín pre všetky choroby, ktoré spôsobujú postupnú stratu mozgového tkaniva v prednej a postranných častiach mozgu. Aj keď ide o pomerne zriedkavé ochorenie, je jedným z najčastejších dôvodov vzniku demencie u ľudí vo veku do 65 rokov. Na svedomí má približne 40 percent prípadov v tejto vekovej kategórii, uvádzajú štúdie dostupné na portáloch sciencedirect.com a thieme-connect.com.

Tento stav má aj ďalšie pomenovania – Pickova choroba, frontálna demencia, sémantická demencia či primárna progresívna afázia. Vyvíja sa pomaly, niekoľko rokov. Nárast abnormálnych proteínov zasahuje kľúčové oblasti v mozgu a za následok má zmeny správania, osobnosti a rečového prejavu. Na rozdiel od iných druhov demencie, ako je napríklad Alzheimerova choroba, nastáva strata pamätev neskoršej fáze ochorenia.

INZERCIA

Ilustračný obrázok. Zdroj: unsplash.com

Symptómy

Existujú tri rozdielne varianty frontotemporálnej demencie. Každý z nich sa najprv prejavuje odlišne a je možné pomýliť si ich s inými diagnózami. Prvý variant zapríčiňuje zmeny správania, najmä to, ako človek koná v spoločenských situáciách. Pacienti strácajú takt a môžu robiť unáhlené rozhodnutia. Môžu sa aj správať nevhodne, napríklad dávať sexuálne návrhy. U niektorých sa objavujú fanatické rituálne správanie či úplná strata empatie a starostlivosti.

Tieto symptómy poukazujú na poškodenie predných lalokov, časti mozgu, ktorá určuje naše správanie, kontroluje naše impulzy, ovláda naše emócie a riadi reč a pohyb. Keď predné laloky prestanú fungovať, ľudia prichádzajú o schopnosť sebareflexie a pozorovania toho, ako sa zmenili. Mimoriadne náročné je to pre ich blízkych, ktorí sa s pacientmi nemôžu úprimne porozprávať, pretože tí nerozumejú tomu, kde je problém.

Ťažké je aj určenie diagnózy, rovnaké symptómy sa vyskytujú aj pri iných ochoreniach, keď dochádza k poškodeniu predných lalokov (cievne mozgové príhody, nádory). Dôležité sú snímky mozgu a kompletná zdravotná dokumentácia. Aby to mali lekári ešte zložitejšie, choroba sa v mnohom podobá na viaceré psychiatrické poruchy, ako sú napríklad depresia, schizofrénia a obsedantno-kompulzívna porucha. Najmä v počiatočných štádiách to môže viesť k nesprávnym diagnózam.

Gény dávajú nádej

Nie je známe, ktorý z variantov diagnostikovali Willisovi, ale jeho rodina informovala, že prvotné príznaky súviseli s ťažkosťami s rečou. To zväčša poukazuje na nábeh ďalších dvoch variantov. V týchto prípadoch dochádza k postupnej strate schopnosti hovoriť a porozumieť jazyku. Ako choroba postupuje, odumierajú mozgové bunky v predných a postranných lalokoch. Nezáleží na variante, pacienti napokon zažijú väčšinu spomenutých symptómov. K nim sa pripoja problémy s chôdzou a pohybom. Ku koncu už mnohí nedokážu jesť a prehĺtať.

Frontotemporálna demencia je zdrvujúca diagnóza, ktorá zmení život. Je nevyliečiteľná a liečba pomáha len veľmi málo. V súčasnosti sa kladie dôraz na zvládanie príznakov a maximalizáciu kvality života. Pacientom sa pomáha so zvládaním ich emócií a správania, podávajú sa antidepresíva a antipsychotíká.

Je tu však aj nádej. Vedci pokročili v uplynulých rokoch v pochopení toho, ktoré mozgové bunky sú zasiahnuté. Jeden z ôsmich pacientov má frontotemporálnu demenciu v rodine, dôležité stopy k pochopeniu ochorenia sú v detailnej analýze genetiky. Teraz bude podstatné preniesť výskum do skoršej a kvalitnejšej diagnostiky a vývoja liekov, ktoré zastavia alebo zvrátia túto devastujúcu chorobu.

Bruce Willis. Zdroj: pixabay.com

Stanovisko rodiny

„Ako rodina by sme sa chceli všetkým poďakovať za podporu a súcit pre Bruca za uplynulých desať mesiacov. Vaša štedrosť ducha je úžasná a sme za ňu nesmierne vďační. Vieme, že máte Bruca radi rovnako ako my, a preto by sme vám chceli poskytnúť nové informácie. Odkedy sme na jar 2022 oznámili diagnózu afázie, Brucov stav pokročil. Už máme špecifickejšiu diagnózu: frontotemporálna demencia (známa ako FTD). Nanešťastie, ťažkosti s rečou sú len jedným zo symptómov ochorenia, ktorým trpí Bruce. Je to bolestivé, ale je aj úľava, že máme jasnú diagnózu.”

 

Zdroje: theconversation.com, theaftd.org

Zdroj titulnej fotografie: pixabay.com

About Author

Andrej Bezák

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings