Výsledky výskumu

Až polovica zamestnancov počas práce sleduje obsah pre dospelých. Aj na firemných počítačoch.

Zistenia bezpečnostnej spoločnosti Kaspersky sú alarmujúce. Viac ako polovica ľudí pracujúcich z domu potvrdilo, že začali sledovať viac obsahu pre dospelých – mnohí priamo na svojich pracovných počítačoch a mobiloch. Nesie to množstvo rizík, nielen diskreditáciu.
Vydané 18. mája 2020 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , , ,

Opatrenia obmedzujúce sociálny kontakt sa posledné mesiace stali bežnou súčasťou našich životov a ľudia sa takisto museli prispôsobiť novému pracovnému prostrediu, aj keď išlo len o ich obývačku. Tým však vznikol priestor, že sa naše súkromné a pracovné životy akosi zlievajú do jedného. Až polovica (51 %) ľudí pracujúcich z domu, ktorí začali sledovať viac obsahu pre dospelých pripúšťa, že tak robili na tých istých zariadeniach, ktoré používajú aj na pracovné účely. Ide o jedno z kľúčových zistení aktuálnej správy spoločnosti Kaspersky.

Podmienky, ktoré sa stali novým štandardom a s ktorými sa zamestnanci v súčasnosti musia vysporiadať, začínajú mať vplyv na ich rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Takmer tretina (31 %) pracovníkov uviedla, že práci venujú viac času než predtým. Na druhej strane, 46 % ich uvádza, že zvýšili objem času venovaný osobným aktivitám. K tejto zmene mohlo dôjsť aj z toho dôvodu, že zamestnanci v súčasnosti nemusia toľko cestovať, resp. nemusia dochádzať do práce, ak pracujú z domu.

Správa tiež odhalila, že oddeliť pracovný a súkromný život je náročné hlavne čo sa týka informačných technológií. Pre firmy môže byť znepokojujúce, že až 51 % zamestnancov, ktorí priznali, že začali sledovať viac obsahu pre dospelých, odkedy pracujú z domu, tak robí na zariadeniach, ktoré využívajú aj na prácu. Takmer pätina (18 %) zamestnancov dokonca tento obsah sleduje na zariadeniach, ktoré im poskytol zamestnávateľ, pričom 33 % ich pripustilo, že obsah pre dospelých sleduje na svojich súkromných zariadeniach, ktoré však využívajú aj na prácu.

Navyše, 55 % zamestnancov povedalo, že odkedy začali pracovať z domu, oveľa viac čítajú spravodajský obsah. Toto zistenie je samozrejme pochopiteľné, nakoľko ľudia chcú byť o vývoji v súvislosti s koronavírusom informovaní. Avšak až v 60 % prípadov, tak robia na zariadeniach, ktoré využívajú aj na prácu. Pokiaľ teda zamestnanci nebudú venovať dostatočnú pozornosť zdrojom a webovým stránkam, ktoré navštevujú, riskujú, že sa ich zariadenie infikuje malvérom.

Pracovníci si takisto vypestovali návyk využívať služby, ktoré používajú v súkromí, aj na pracovné účely – čím zvyšujú riziko vyplývajúce z tieňového IT, vrátane zverejnenia citlivých informácií. 42 % zamestnancov napríklad využíva osobné e-mailové účty na pracovné záležitosti a 49 % pripúšťa, že prácou z domu sa ich používanie ešte zvýšilo. 38 % pracovníkov využíva messengerové aplikácie, ktoré neboli schválené ich IT oddelením, pričom 60 % z nich intenzitu ich používania počas týchto nových okolností ešte zvýšilo.

INZERCIA

 

Inzercia

Pokračujte na ďalší príspevok »