Kultúra

Aký má dopad moderné umenie na dnešnú spoločnosť?

  • 28 júna, 2021
  • 5 min read
Aký má dopad moderné umenie na dnešnú spoločnosť?

Moderné umenie je dobre známe svojou schopnosťou vzdelávať ľudí a vytvárať príjemné prostredie moderného sveta v úplne novej vízii. Využíva sa ako spôsob vyjadrenia myšlienok, pocitov a emócií založený na zážitkoch bežných ľudí ako sme my. Dnes je aj vyjadrené formou projektorov, interaktívnych obrazoviek alebo videí.

Medzi prvé formy umenia patria jaskynné maľby, ktoré dokazujú, že ľudia boli schopní abstrakcie a umeleckých diel už pradávno. Boli teda schopní komunikovať prostredníctvom umenia, ktoré ale dnes podľa mňa nemá žiadne hranice a je všade okolo nás.

Moderné umenie
Vyobrazenie moderného umenia zdroj: conntectworld.com

Moderné umenie a jeho dopad na spoločnosť

Umenie je spôsob, akým môžu ľudia zo všetkých kútov sveta komunikovať priamo alebo nepriamo prostredníctvom umeleckých diel.  Možno najčastejším by som mohol povedať sú práve maľby. Určite ste ale videli napríklad sochy, ktoré majú až dve perspektívy, alebo svetlá, ktoré vytvárajú viacero tvarov. To by som v dnešnej dobe nazval moderným umením. Celkom zaujímavé, že?

Spoločnosť sa v modernej dobe tešila viacerým pokrokom kultúrneho vývoja. Môžete si pod ním predstaviť umenie ako je maľba, grafika, sochárstvo, architektúra, divadlo, tanec, kino, hudba alebo literatúra. S rozvojom technológií sa zmenila prezentácia a spôsob, akým boli tieto prvky zobrazené.

Súčasne so začiatkom modernizmu sa objavili aj ďalšie druhy umenia: fotografia, umenie videa a mediálne umenie. Umenie dospelo do bodu, keď predstavuje krásu vo všetkých jej formách. Človek, príroda a medziľudské vzťahy alebo vzťah človeka s prírodou sú piliermi poznania a inšpirácie samého seba.

Zdroj: everypixel.com

Napríklad, ak sa pozrieme na rast Pinterestu, YouTubu alebo Instagramu, tieto platformy alebo im podobné platformy začali propagovať umenie v online podobe. Ľudia tak začali touto cestou propagovať svoje diela. Dokážeme tak nájsť informácie o rôznych dielach a umení aj na klasických web stránkach. Dôležité je si uvedomiť vplyv sociálnych médií na vzdelávanie, propagáciu a predaj moderného umenia.

Moderné umenie dnes

V modernej spoločnosti sa umenie spája s modernou technológiou a vytvára majstrovské diela, ktoré ešte len nedávno prekročili hranice ľudského myslenia. Umelecké filmy a digitálne umenie najlepšie dokazujú túto myšlienku prostredníctvom špeciálnych efektov, ktoré predtým nemohli kopírovať realitu tak dobre ako je to dnes. Okrem toho vidíme, ako vďaka prístupu na internet dokážeme oceniť, predstaviť si a podeliť sa s ostatnými o krásy umenia.

Moderné umenie
Obrázky ako moderná forma umenia zdroj: befunky.com

A čo viac, umelci si môžu budovať svoju reputáciu a zarábať na živobytie pomocou online médií. V online prostredí bolo objavených veľa kreatívnych a talentovaných ľudí. Mnohí z nich pokračujú v zlepšovaní svojich výsledkov prostredníctvom rýchlej a efektívnej online tvorbe, ktorej dopomohol práve dnešný rýchly technologický rozvoj.

Inzercia

Momentálne mám na mysli spevákov, ktorí začali pôsobiť na stránkach YouTube (napríklad Alan Walker). Stand-up komediálnych hercov (Jakub Zitron), alebo spisovateľov pracujúcich pre služby, ktoré pomáhajú pri úlohách, vyjadrujú svoju kreativitu prostredníctvom článkov.

Grafici, ktorí majú možnosť vystavovať svoje práce na online platformách a v neposlednom rade aj fotografi, ktorí majú slávu kvôli rýchlemu prístupu širokej verejnosti k svojim umeleckým dielam.

Staré formy umenia

Podľa viacerých kritikov je nedostatok záujmu ľudí o staré formy umenia obviňovaná práve technológia. Tu si napríklad môžete dať príklad o divadle. Na druhej strane si niektorí myslia, že umenie v spoločnosti sa stále oceňuje a že ľuďom nie je ľahostajné, keď sa emócie, nápady pretavia do klasického umenia.

Staré umenie
Staré formy umenia zdroj: theartnewspaper.com

Ako dôkaz sú aj dnes divadlá vášňou mnohých a túto aktivitu neustále využívajú ľudia všetkých vekových skupín v jednej miestnosti. Aj keď mnohí vedia, že predstavenia by sa mali neustále vylepšovať, aby odpovedali pokroku digitálneho umenia, podstata ostáva rovnaká – staré formy umenia tu ostanú navždy, a moderné umenie ho nikdy nepredbehne.

Kontroverzné, skutočné alebo dynamické umenie bude vždy súčasťou v živote každého človeka bez ohľadu na to, akú formu má, a preto aj ja zastávam názor že staré umenie nikdy nezmizne z nášho života.

About Author

Adam Nemcik

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings