Čítanie na 5 min.

Aký je skutočne islam a moslimovia?


Ako hodnotíte tento príspevok?

Priemerné hodnotenie 0 / 5. 0

V tomto článku si predstavíme základné otázky a odpovede pre lepšie pochopenie islamu a moslimov všeobecne.

 

Čo je islam?

Náboženstvo islam bolo založené v 7. storočí nášho letopočtu, a je to náboženstvo a zároveň spôsob života, ktorý vyznáva približne 1,5 miliardy ľudí. Je to druhé najväčšie náboženstvo na svete a jeho stúpenci tvoria asi 25% z celkovej populácie na svete.

 

Kto sú moslimovia?

1,8 miliarda ľudí zo širokého spektra rás, národností a kultúr na celom svete – od južných Filipín až po Nigériu – spája ich spoločná islamská viera. Asi 18 % žije v arabskom svete, a najväčšia moslimská komunita na svete sa nachádza v Indonézii. Veľké časti Ázie a väčšina Afriky sú moslimské, zatiaľ čo významné menšiny možno nájsť v Sovietskom zväze, Číne, Severnej a Južnej Amerike a Európe.

 

Expanzia islamského kalifátu v rokoch 622 – 750. Zdroj: sk.wikipedia.org

Čomu veria moslimovia?

Moslimovia veria v jedného, ​​jedinečného, ​​neporovnateľného Boha, v ním stvorených anjelov, a v prorokov. Prostredníctvom prorokov boli ľudstvu prinesené Božie zjavenia: v Súdny deň a individuálnu zodpovednosť za činy, v úplnú Božiu autoritu nad ľudským osudom, a v život po smrti.

Moslimovia veria v reťazec prorokov počnúc Adamom, vrátane Noeho, Abraháma, Izmaela, Izáka, Jakuba, Jozefa, Jóba, Mojžiša, Árona, Dávida, Šalamúna, Eliáša, Jonáša, Jána Krstiteľa a Ježiša. Ale posledné Božie posolstvo pre človeka, opätovné potvrdenie večného posolstva a zhrnutie všetkého, čo bolo predtým, bolo zjavené prorokovi Mohamedovi prostredníctvom Gabriela.

 

Čo znamená islam?

Arabské slovo „islam“ znamená „podriadenosť“ a pochádza zo slova, ktoré znamená „mier“. V náboženskom kontexte to znamená úplné podriadenie sa Božej vôli. „Mohamedánstvo“ je teda nesprávne pomenovanie, pretože naznačuje, že moslimovia uctievajú skôr Mohameda ako Boha. „Alah“ je arabské meno pre Boha, ktoré používajú arabskí moslimovia aj kresťania.

 

Majú islam a kresťanstvo odlišný pôvod?

Nie. Spolu s judaizmom sa vracajú k prorokovi a patriarchovi Abrahámovi a ich traja proroci pochádzajú priamo od jeho synov, Mohamed od staršieho syna Izmaela, a Mojžiš a Ježiš od mladšieho syna Izáka. Abrahám založil osadu, ktorá je dnes mestom Mekka, a postavil Ka’bu, ku ktorej sa všetci moslimovia obracajú, keď sa modlia.

 

Čo je to Korán?

Korán je záznamom presných slov, ktoré Boh zjavil prostredníctvom anjela Gabriela prorokovi Mohamedovi. Mohamed si to zapamätal a nadiktoval svojim spoločníkom a pisárom, ktorí ho počas jeho života krížovo kontrolovali. Ani jedno slovo z jeho 114 kapitol, súry, sa v priebehu storočí nezmenilo, takže Korán je v každom detaile jedinečným a zázračným textom, ktorý bol Mohamedovi zjavený pred štrnástimi storočiami.

 

O čom je Korán?

Korán, posledné zjavené Slovo Božie, je hlavným zdrojom viery a praxe každého moslima. Zaoberá sa všetkými témami, ktoré sa nás ako ľudí týkajú: múdrosť, doktrína, uctievanie a zákon, no základnou témou je vzťah medzi Bohom a jeho stvoreniami. Zároveň poskytuje usmernenia pre spravodlivú spoločnosť, správne ľudské správanie a spravodlivý ekonomický systém.

 

Čo je to Ka’ba?

Ka`ba je miesto uctievania, ktoré Boh prikázal postaviť Abrahámovi a Izmaelovi pred viac ako štyrmi tisíckami rokov. Budova  postavená z kameňa sa nachádza na mieste, o ktorom mnohí veria, že to bolo pôvodné miesto svätyne, ktorú založil Adam. Boh prikázal Abrahámovi zvolať celé ľudstvo, aby navštívilo toto miesto, a keď tam dnes idú pútnici, ako odpoveď na Abrahámovo zavolanie hovoria: „K službe tvojej, Pane“.

 

Kto je Mohamed?

Mohamed, sa narodil v Mekke v roku 570, v čase, keď kresťanstvo v Európe ešte nebolo úplne etablované. Keďže jeho otec zomrel pred jeho narodením a matka krátko potom, vychovával ho jeho strýko z váženého kmeňa Kurajšovcov. Ako vyrastal, stal sa známym pre svoju pravdovravnosť, štedrosť a úprimnosť, takže bol vyhľadávaný pre svoju schopnosť rozhodovať v sporoch. Historici ho opisujú ako pokojného a meditatívneho človeka.

Mohamed bol hlboko nábožensky založený a dlho nenávidel dekadenciu svojej spoločnosti. Z času na čas sa stalo jeho zvykom meditovať v jaskyni Hira blízko vrcholu Jabal al-Nur, „hora svetla“ neďaleko Mekky.

 

Ako sa Mohamed stal prorokom a Božím poslom?

Vo veku 40 rokov, keď bol na meditatívnom ústraní, dostal Mohamed svoje prvé zjavenie od Boha prostredníctvom anjela Gabriela. Toto zjavenie, ktoré pokračovalo dvadsaťtri rokov, je známe ako Korán.

Len čo začal recitovať slová, ktoré počul od Gabriela, a hlásať pravdu, ktorú mu Boh zjavil, on a jeho malá skupina nasledovníkov trpeli krutým prenasledovaním, ktoré narástlo do takej zúrivosti, že v roku 622 im Boh dal príkaz emigrovať.

Táto udalosť – hidžra, „migrácia“, pri ktorej odišli z Mekky do mesta Medína, predstavuje začiatok moslimského kalendára.

Po niekoľkých rokoch sa Prorok a jeho nasledovníci mohli vrátiť do Mekky, kde odpustili svojim nepriateľom a definitívne založili islam. Predtým, ako Prorok vo veku 63 rokov zomrel, väčšia časť Arábie bola moslimská a do storočia po jeho smrti sa islam rozšíril až do Španielska na západe, a smerom na východ až do Číny.

Ako hodnotíte tento príspevok?

Priemerné hodnotenie 0 / 5. 0