Ekonomika a Biznis Osobné financie

Ako sa vyhnúť problémom so životnou poistkou? Kľúčové je jej nastavenie na začiatku

  • 10 augusta, 2019
  • 4 min read
Ako sa vyhnúť problémom so životnou poistkou? Kľúčové je jej nastavenie na začiatku

Keď sa povie životné poistenie, som presvedčený, že väčšina ľudí reaguje rozpačito. Nie je sa čomu čudovať, pretože o tomto finančnom produkte koluje najviac mýtov. Pritom životné poistenie má účel chrániť klienta v prípade zdravotného problému, ktorý nastal. 

Príčin dezinformácií a nelichotivých tvrdení  je mnoho, ale hlavný dôvod je ten, že bol tento finančný nástroj od začiatku zle pochopený a znevažovaný amatérmi, ktorí využili nevedomosť klientov.

Počas mojej finančnej praxe som sa u klientov stretol so zmluvou, ktorá mala chrániť klienta, ale v skutočnosti nezohľadňovala jeho reálne potreby a záujmy.

 

Nastavenie poistenia je dôležité

Najčastejším problémom pri zmluvách je nesprávne nastavenie poistnej ochrany pre klienta. Následne, ak chce klient z poistenia plnenie, je nemilo prekvapený, že nič nedostane.

Dôvodom je buď nesprávne zvolená ochrana, nepreskúmaný zdravotný stav alebo to, že daná ochrana vôbec nebola v poistení dojednaná. 

 

Roky ste si platili životné poistenie a keď sa vám niečo stalo, nič ste nedostali? Nie je to chyba poisťovne, ale vás a sprostredkovateľa, pretože ste nedbali na rozsah ochrany.

Poistná ochrana

Ak si klient dojednáva poistenie, mal by zmluvu riešiť s profesionálom. Ten na základe rozhovoru s klientom vie určiť presné nastavenie ochrany. Poistenie by malo spĺňať ochrannú funkciu na vzniknuté udalosti a dôsledky – nestačí, aby zmluva dobre vyzerala na papieri.

Inzercia

Nastavenie by malo byť prispôsobené na príjem klienta, zohľadňovať  jeho výdavky, aby ich mal pokryté, ak by sa niečo stalo.

 

Skúšobný návrh zdravotného stavu

Pred vstupom do poistenia sa robí skúšobný návrh zdravia klienta. Je to pre poisťovňu previerka rizikovosti klienta. Ak klient niečo zámerne neuvedie, pri odškodňovaní poistnej udalosti poisťovňa zistí zamlčanú skutočnosť a zamietne poistné plnenie. Preto odporúčam vedome nič o zdravotnom stave netajiť.

 

Pred uzatvorením životnej poistky nemusíte vždy navštíviť lekára, ale ak sa neskôr zistí, že ste čokoľvek zamlčali, obráti sa to vo váš neprospech. Základom je neklamať a nezatajovať nič o svojom zdravotnom stave.

 

Nedojednaná poistná ochrana

Ak nie je v poistnej zmluve dojednané pripoistenie, klient si ho nemôže uplatniť. Stáva sa často, že u nových klientov vidím zmluvy, kde boli dojednané len základné ochrany.

Je ťažko povedať, kto je v takomto prípade zodpovedný. Nesie zodpovednosť človek, ktorý zostavil poistenie podľa klientovej ochoty platiť? Alebo klient, ktorý si myslel, že taká situácia nenastane a nepotrebuje na ňu v poistení myslieť? 

Môže za to finančná (ne)gramotnosť a to, že sa o svoju ochranu ľudia nezaujímajú a poistenie berú na ľahkú váhu.

 

Odporúčanie na záver

Ak sa zostavuje poistenie, malo by spĺňať komplexné riešenie ochrany. A hlavne má byť pripravené podľa potrieb a príjmu klienta. Ten, kto zostavuje poistenie, má vysvetliť a ukázať klientovi, na čo ho poistenie kryje a na čo nie. Ak si klient nedokáže platiť ideálne poistenie, špecialista má povinnosť oboznámiť ho s nedostatkami. 

Je potrebné spraviť pravdivý skúšobný návrh zdravia klienta. Ak sa dodržia tieto zásady, minimalizuje sa riziko neplnenia v prípade, že sa klientovi niečo stane.

Životné poistenie je nástroj, kde človek nevidí osoh okamžite. Ale ak nastane situácia, kedy ho potrebuje, bude rád že ho má. V mojej praxi som mal niekoľko prípadov, kedy moji klienti potrebovali peniaze z poistenia. A aj napriek ich prvotnej nedôvere a nechuti platiť takto nastavené poistenie boli napokon radi, že si ho včas zaobstarali.

 

About Author

Štefan Takáč

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings