Osobné financie

Ako sa vyhnúť problémom so životnou poistkou? Kľúčové je jej nastavenie na začiatku

Rady od špecialistu o tom, ako zabrániť neplneniu z poistenia.
Vydané 10. augusta 2019 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , , , ,

Keď sa povie životné poistenie, som presvedčený, že väčšina ľudí reaguje rozpačito. Nie je sa čomu čudovať, pretože o tomto finančnom produkte koluje najviac mýtov. Pritom životné poistenie má účel chrániť klienta v prípade zdravotného problému, ktorý nastal. 

Príčin dezinformácií a nelichotivých tvrdení  je mnoho, ale hlavný dôvod je ten, že bol tento finančný nástroj od začiatku zle pochopený a znevažovaný amatérmi, ktorí využili nevedomosť klientov.

Počas mojej finančnej praxe som sa u klientov stretol so zmluvou, ktorá mala chrániť klienta, ale v skutočnosti nezohľadňovala jeho reálne potreby a záujmy.

 

Nastavenie poistenia je dôležité

Najčastejším problémom pri zmluvách je nesprávne nastavenie poistnej ochrany pre klienta. Následne, ak chce klient z poistenia plnenie, je nemilo prekvapený, že nič nedostane.

Dôvodom je buď nesprávne zvolená ochrana, nepreskúmaný zdravotný stav alebo to, že daná ochrana vôbec nebola v poistení dojednaná. 

 

Roky ste si platili životné poistenie a keď sa vám niečo stalo, nič ste nedostali? Nie je to chyba poisťovne, ale vás a sprostredkovateľa, pretože ste nedbali na rozsah ochrany.

Poistná ochrana

Ak si klient dojednáva poistenie, mal by zmluvu riešiť s profesionálom. Ten na základe rozhovoru s klientom vie určiť presné nastavenie ochrany. Poistenie by malo spĺňať ochrannú funkciu na vzniknuté udalosti a dôsledky – nestačí, aby zmluva dobre vyzerala na papieri.

Nastavenie by malo byť prispôsobené na príjem klienta, zohľadňovať  jeho výdavky, aby ich mal pokryté, ak by sa niečo stalo.

 

Skúšobný návrh zdravotného stavu

Pred vstupom do poistenia sa robí skúšobný návrh zdravia klienta. Je to pre poisťovňu previerka rizikovosti klienta. Ak klient niečo zámerne neuvedie, pri odškodňovaní poistnej udalosti poisťovňa zistí zamlčanú skutočnosť a zamietne poistné plnenie. Preto odporúčam vedome nič o zdravotnom stave netajiť.

 

Pred uzatvorením životnej poistky nemusíte vždy navštíviť lekára, ale ak sa neskôr zistí, že ste čokoľvek zamlčali, obráti sa to vo váš neprospech. Základom je neklamať a nezatajovať nič o svojom zdravotnom stave.

 

Nedojednaná poistná ochrana

Ak nie je v poistnej zmluve dojednané pripoistenie, klient si ho nemôže uplatniť. Stáva sa často, že u nových klientov vidím zmluvy, kde boli dojednané len základné ochrany.

Je ťažko povedať, kto je v takomto prípade zodpovedný. Nesie zodpovednosť človek, ktorý zostavil poistenie podľa klientovej ochoty platiť? Alebo klient, ktorý si myslel, že taká situácia nenastane a nepotrebuje na ňu v poistení myslieť? 

Môže za to finančná (ne)gramotnosť a to, že sa o svoju ochranu ľudia nezaujímajú a poistenie berú na ľahkú váhu.

 

Odporúčanie na záver

Ak sa zostavuje poistenie, malo by spĺňať komplexné riešenie ochrany. A hlavne má byť pripravené podľa potrieb a príjmu klienta. Ten, kto zostavuje poistenie, má vysvetliť a ukázať klientovi, na čo ho poistenie kryje a na čo nie. Ak si klient nedokáže platiť ideálne poistenie, špecialista má povinnosť oboznámiť ho s nedostatkami. 

Je potrebné spraviť pravdivý skúšobný návrh zdravia klienta. Ak sa dodržia tieto zásady, minimalizuje sa riziko neplnenia v prípade, že sa klientovi niečo stane.

Životné poistenie je nástroj, kde človek nevidí osoh okamžite. Ale ak nastane situácia, kedy ho potrebuje, bude rád že ho má. V mojej praxi som mal niekoľko prípadov, kedy moji klienti potrebovali peniaze z poistenia. A aj napriek ich prvotnej nedôvere a nechuti platiť takto nastavené poistenie boli napokon radi, že si ho včas zaobstarali.

 

Pokračujte na ďalší príspevok »