Západné a východné umenie

Ako sa odlišuje západné umenie od umenia Ázie

Európske umenie vznikalo na území Európy od praveku až do súčasnosti. Jeho podobu určovali hlavne antické a kresťanské tradície. Po 15. storočí začala európska kultúra významným spôsobom ovplyvňovať umenie v Amerike. Následne tieto dve kultúrne oblasti vytvorili jeden celok, ktorý dnes nazývame západné umenie. S výnimkou pravekého umenia predstavuje umenie Mezopotámie najstaršie formy umenia v… Prečítať celé
Vydané 20. apríla 2021 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , , ,

Ilustračný obrázok (Foto: Aaron Kar)

Európske umenie vznikalo na území Európy od praveku až do súčasnosti. Jeho podobu určovali hlavne antické a kresťanské tradície. Po 15. storočí začala európska kultúra významným spôsobom ovplyvňovať umenie v Amerike. Následne tieto dve kultúrne oblasti vytvorili jeden celok, ktorý dnes nazývame západné umenie.

S výnimkou pravekého umenia predstavuje umenie Mezopotámie najstaršie formy umenia v Ázii. Celok ázijského umenie zahŕňa širokú škálu umenia z rôznych kultúr, regiónov a náboženstiev po celom ázijskom kontinente. Stredoázijské umenie pozostáva predovšetkým z diel turkických národov euroázijskej stepi, zatiaľ čo východoázijské umenie zahŕňa diela z Číny, Japonska a Kórey.

 

Umelci

Kultúra a prostredie do značnej mieri ovplyvňujú samotného umelca a jeho tvorbu. Jeho osobnosť však zohráva naďalej dôležitú úlohu na formovaní diela. Je zaujímavé, že väčšina ázijských maliarov bola zameraná jednosmerne na vykonávanie umenia, zatiaľ čo európski umelci boli aj vedci, matematici a lekári.

 

INZERCIA

Hlavné rozdiely medzi východným a západným umením

 

Motív

Európski umelci začali od obdobia renesancie zobrazovať svet s centrálnou perspektívou. Zameriavali sa hlavne na objekty na scéne. Ich hlavným motívom bolo vyobraziť bohatstvo.  Čínski umelci sa snažili vyobraziť  najmä vzťahy prevládajúce v prostredí a zobrazovať samotnú prírodu.

Inzercia

Olejomaľby (Foto: Una Laurencic)

Materiál

Ázijské umenie používa ľahký a tenký materiál. Papier, látky alebo pergamen. Na maľbu sa používa zväčša  mäkký štetec, atrament a farby podobné vodovým farbám. Západné umenie využíva hlavne olejomaľbu, kedy sa olejové farby nanášajú vo viacerých vrstvách. Olejomaľba sa robila na drevených paneloch, neskôr sa začalo používať pružné plátno.

Obraz: Tretí lunárny mesiac, prehliadka kvetov na kopci Asuka (c) Library of Congress

Čas potrebný na tvorbu

Obrazy zátišia namaľované západnými umelcami sú zvyčajne veľmi podrobné, dôraz sa kladie predovšetkým na detaily a tieňovanie. Západnému umelcovi zvyčajne trvá oveľa dlhšie, kým vyhotoví maľbu.

 

Perspektíva

Spôsob zobrazovania priestorových útvarov na ploche je v západných a východných maľbách zásadne odlišný. V minulosti sa západní maliari pokúšali vytvoriť presný pohľad na to čo vidia, alebo v čo veria. Vyvinuli geometrickú perspektívu na vytvorenie ilúzie trojrozmerného priestoru. Ázijský pohľad zdôrazňuje dynamickú štruktúru ľudských vzťahov s prostredím a vesmírom. Nezávisí od presných zobrazení alebo správneho napodobňovania objektov. Výskum T. Masudy a jeho kolegov na maľbách z 15. až 19. storočia z východoázijských a západných krajín poskytol dôkazy o tom, že východoázijskí umelci umiestnili horizontálne čiary vyššie ako západní umelci a veľkosť osôb vo východoázijských umeleckých dielach bola menšia ako v západných.

 

Sochárstvo

Na celom svete sa vyrábali sochy z rôznych materiálov. Dôležité postavenie vo východnej kultúre majú sochy vyhotovené v Indii. India je multikultúrna krajina, ktorej sochy propagujú rôzne náboženstvá. Najčastejšie však vyobrazujú bohov hinduizmu a dôležité postavy budhizmus. V západnom svete sa za najvýznamnejšie považujú sochy ovplyvnené kresťanstvom.

Sochy v Indii( Foto: Shivani Dedhia)

Kaligrafia

Kaligrafia je umenie pekne písať. Ide o návrh a realizáciu písma pomocou rôznych písacích nástrojov. Umenie kaligrafie bolo významné takmer pre všetky kultúry na svete. Azda najdôležitejšiu úlohu zohráva aj dodnes v arabskom svete. Islamské náboženstvo zakazuje vyobrazovanie boha, preto sa islamskí umelci snažia jeho vznešenosť preniesť do písma posvätných kníh. Najznámejší druh kaligrafie je nepochybne čínska a japonská kaligrafia. Západná kaligragia sa začala rozvíjať v období antiky a svoj najväčší rozmach dosiahla pošas baroka. Pre toto obdobie bola charakteristická ornamentálnosť písma často hraničiaca s nečitateľnosťou.

Arabská kaligrafia ( Foto: Sidik Kurniawan)

Pokračujte na ďalší príspevok »