Ekonomika a Biznis Osobné financie

Ako sa môže zamestnanec chrániť, ak spôsobí škodu zamestnávateľovi? Existuje poistenie, ktoré kryje aj chybne vykonanú prácu

  • 13 augusta, 2021
  • 4 min read
Ako sa môže zamestnanec chrániť, ak spôsobí škodu zamestnávateľovi? Existuje poistenie, ktoré kryje aj chybne vykonanú prácu
  • Existuje poistenie pre zamestnanca na krytie škôd spôsobených zamestnávateľovi
  • Zodpovednosť zamestnanca za škodu – dá sa jej vyhnúť?
  • Kto vlastne zodpovedá za škody pri dopravnej nehody na služobnom vozidle?

 

Dopravná nehoda alebo škodová udalosť na službnom vozidle, poškodenie majetku zákazníka, vinou nesprávneho postupu spôsobené omeškanie dôležitej dodávky tovaru či služieb, to všetko sú veci, ktoré sa dejú každý deň.

Azda najčastejšie sa stretávame s poškodením služobných automobilov, čo zvykne byť aj častou otázkou pre poradcov o poisteniach: kto vlastne zodpovedá za škody pri dopravnej nehody na služobnom vozidle? Odpoveď je pritom pomerne jednoduchá. Škoda na druhom vozidle sa kryje z povinného zmluvného poistenia PZP majiteľa vozidla v prípade, že za škody je preukázateľne zodpovedný vodič vozidla – teda aj zamestnanec na služobnom aute.

A kto bude zodpovedať za škody na služobnom vozidle, ak si za ne zamestnanec môže sám? Na tento účel sa uzatvára havarijné poistenie, a to firmou, ktorá auto vlastní – avšak potrebné je dobre poznať aj pracovnú zmluvu zamestnanca, v ktorej by mala byť upresnená spoluúčasť na krytí takýchto škôd. Zamestnávateľ má nárok od svojho zamestnanca vyžadovať spoluúčasť.

INZERCIA

Realita je častokrát odlišná od toho, čo si predstavujeme a čo mienime. Menšie i väčšie dopravné nehody, drobné pochybenia majúce za výsledok vážnejšie škody, to sú všetko veci, s ktorými je dobré počítať, aj keď si na ne dávame pozor.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca nie je určené len pre vodičov či inštalatérov, ale aj pre kancelárske pozície a množstvo iných, vrátane operátora vo výrobe.

Obávate sa, že od vás bude zamestnávateľ vymáhať škodu?

Našťastie, aj na takéto udalosti, a mnohé ďalšie, existujú dnes na finančnom trhu produkty, ktoré pomôžu ochrániť peniaze zamestnanca.  Takýmto produktom je Zodpovednosť zamestnanca za škodu od poisťovne Allianz.

Poistenie vám poskytne poistnú ochranu v prípade, ak vášmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh, respektíve v priamej súvislosti s nimi, spôsobíte škodu, za ktorú budete zodpovedať.

Poistenie platí na celom území Európy, teda aj na celom území Slovenska, navyše poistenie si môže uzatvoriť ako  zamestnanec, tak aj zamestnávateľ v prospech svojich zamestnancov. Takýmto spôsobom si môže zamestnávateľ zabezpečiť pokojný spánok istotou, že svojho zamestnanca prípadné krytie škôd spoluúčasťou nezruinuje.

Základnú cenu produktu si môže každý vypočítať sám pomocou online kalkulačky poistenia zodpovednosti zamestnanca. Vyzerá nasledovne:

 

Napríklad administratívny pracovník s poistným krytím do 10 000 eur zaplatí ročne 131 eur, čo fakticky zodpovedá necelým jedenástim eurám mesačne. Popri ročnej platbe Allianz ponúka aj platby poistenia dvakrát ročne, prípadne štyri platby ročne.

Užitočným doplnkom k tomuto poistnému produktu sú pripoistenia, napríklad škoda na zverenom vozidle, chybne vykonaná práca, služba, škoda na dopravovaných veciach, rozšírenie na celý svet (teda nielen EÚ) či sumu poistného možno znížiť výmenou za vyššiu spoluúčasť.

A čo také nezvyčajné zamestnania? Allianz ponúka riešenia aj pre menej tradičné povolania, ako astrofyzik, animátor, anketár, bábkoherec, biofyzik, botanik, dojička, fotograf, garbiar, hrobár, choreograf, kombajnista, knihovník, kvetinár, moderátor, námorník, ornitológ, zvrškár či dokonca poslanec! Samozrejme, v ponuke je aj slovenská klasika, operátor vo výrobe. Ceny sa líšia v závislosti od zamestnania, iné ceny sú pre automechanika, ktorý denno-denne dochádza do styku s vysokými hodnotami, a administratívnym pracovníkom.

V každom prípade sú ceny nastavené férovo, prehľadne a s možnosťou rozloženia splátok na ročné, polročné či kvartálne platby.

Rozhodne odporúčame každému prejsť si ponuku poisťovne a zvážiť, či práve takéto poistenie nevyrieši vaše prípadné obavy z finančnej neistoty.

 

 

 

 

About Author

Erik Stríž

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings