Financie

Ako sa môže zamestnanec chrániť, ak spôsobí škodu zamestnávateľovi? Existuje poistenie, ktoré kryje aj chybne vykonanú prácu

Takéto poistenie sa vyplatí nielen zamestnancovi, ale aj zamestnávateľovi.
  • Existuje poistenie pre zamestnanca na krytie škôd spôsobených zamestnávateľovi
  • Zodpovednosť zamestnanca za škodu – dá sa jej vyhnúť?
  • Kto vlastne zodpovedá za škody pri dopravnej nehody na služobnom vozidle?

 

Dopravná nehoda alebo škodová udalosť na službnom vozidle, poškodenie majetku zákazníka, vinou nesprávneho postupu spôsobené omeškanie dôležitej dodávky tovaru či služieb, to všetko sú veci, ktoré sa dejú každý deň.

Azda najčastejšie sa stretávame s poškodením služobných automobilov, čo zvykne byť aj častou otázkou pre poradcov o poisteniach: kto vlastne zodpovedá za škody pri dopravnej nehody na služobnom vozidle? Odpoveď je pritom pomerne jednoduchá. Škoda na druhom vozidle sa kryje z povinného zmluvného poistenia PZP majiteľa vozidla v prípade, že za škody je preukázateľne zodpovedný vodič vozidla – teda aj zamestnanec na služobnom aute.

A kto bude zodpovedať za škody na služobnom vozidle, ak si za ne zamestnanec môže sám? Na tento účel sa uzatvára havarijné poistenie, a to firmou, ktorá auto vlastní – avšak potrebné je dobre poznať aj pracovnú zmluvu zamestnanca, v ktorej by mala byť upresnená spoluúčasť na krytí takýchto škôd. Zamestnávateľ má nárok od svojho zamestnanca vyžadovať spoluúčasť.

Realita je častokrát odlišná od toho, čo si predstavujeme a čo mienime. Menšie i väčšie dopravné nehody, drobné pochybenia majúce za výsledok vážnejšie škody, to sú všetko veci, s ktorými je dobré počítať, aj keď si na ne dávame pozor.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca nie je určené len pre vodičov či inštalatérov, ale aj pre kancelárske pozície a množstvo iných, vrátane operátora vo výrobe.

Obávate sa, že od vás bude zamestnávateľ vymáhať škodu?

Našťastie, aj na takéto udalosti, a mnohé ďalšie, existujú dnes na finančnom trhu produkty, ktoré pomôžu ochrániť peniaze zamestnanca.  Takýmto produktom je Zodpovednosť zamestnanca za škodu od poisťovne Allianz.

Poistenie vám poskytne poistnú ochranu v prípade, ak vášmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh, respektíve v priamej súvislosti s nimi, spôsobíte škodu, za ktorú budete zodpovedať.

Poistenie platí na celom území Európy, teda aj na celom území Slovenska, navyše poistenie si môže uzatvoriť ako  zamestnanec, tak aj zamestnávateľ v prospech svojich zamestnancov. Takýmto spôsobom si môže zamestnávateľ zabezpečiť pokojný spánok istotou, že svojho zamestnanca prípadné krytie škôd spoluúčasťou nezruinuje.

Základnú cenu produktu si môže každý vypočítať sám pomocou online kalkulačky poistenia zodpovednosti zamestnanca. Vyzerá nasledovne:

 

Napríklad administratívny pracovník s poistným krytím do 10 000 eur zaplatí ročne 131 eur, čo fakticky zodpovedá necelým jedenástim eurám mesačne. Popri ročnej platbe Allianz ponúka aj platby poistenia dvakrát ročne, prípadne štyri platby ročne.

Užitočným doplnkom k tomuto poistnému produktu sú pripoistenia, napríklad škoda na zverenom vozidle, chybne vykonaná práca, služba, škoda na dopravovaných veciach, rozšírenie na celý svet (teda nielen EÚ) či sumu poistného možno znížiť výmenou za vyššiu spoluúčasť.

A čo také nezvyčajné zamestnania? Allianz ponúka riešenia aj pre menej tradičné povolania, ako astrofyzik, animátor, anketár, bábkoherec, biofyzik, botanik, dojička, fotograf, garbiar, hrobár, choreograf, kombajnista, knihovník, kvetinár, moderátor, námorník, ornitológ, zvrškár či dokonca poslanec! Samozrejme, v ponuke je aj slovenská klasika, operátor vo výrobe. Ceny sa líšia v závislosti od zamestnania, iné ceny sú pre automechanika, ktorý denno-denne dochádza do styku s vysokými hodnotami, a administratívnym pracovníkom.

V každom prípade sú ceny nastavené férovo, prehľadne a s možnosťou rozloženia splátok na ročné, polročné či kvartálne platby.

Rozhodne odporúčame každému prejsť si ponuku poisťovne a zvážiť, či práve takéto poistenie nevyrieši vaše prípadné obavy z finančnej neistoty.

 

 

 

 

Pokračujte na ďalší príspevok »