Korupcia a LGBTQI+ komunita

Ako sa diskriminácia a korupcia vzájomne ovplyvňujú?

Nedávno, 17. mája bol medzinárodný deň boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii. Tento medzinárodný deň je spomienkou na vyradenie homosexuality z Medzinárodnej klasifikácie chorôb Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Skratka LGBTQI+ znamená lesbické, homosexuálne, bisexuálne, transrodové / transsexuálne , queer (osoby s inou ako heterosexuálnou identitou),  intersexuálne osoby alebo osoby s inou sexuálnou alebo rodovou identitou…. Prečítať celé
Vydané 14. júna 2021 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , , ,

Copywriterka so zameraním na financie, sociálne postavenie a korupciu. 

Ľudia z LGBTQI+ komunity sa často stanú obeťami vydierania.

Nedávno, 17. mája bol medzinárodný deň boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii. Tento medzinárodný deň je spomienkou na vyradenie homosexuality z Medzinárodnej klasifikácie chorôb Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Skratka LGBTQI+ znamená lesbické, homosexuálne, bisexuálne, transrodové / transsexuálne , queer (osoby s inou ako heterosexuálnou identitou),  intersexuálne osoby alebo osoby s inou sexuálnou alebo rodovou identitou.

Rôzne firmy, či známe osobnosti podstupujú kroky a robia kampane pre podporu tejto komunity. No často vidíme vystupovať aj vplyvných ľudí, ktorí sa snažia presadiť svoje myšlienky a presvedčenia proti LGBTQI+ komunite. Reklamy, prejavy a verejné presadzovanie názorov sú veci, prostredníctvom ktorých vnímame túto tému. Ale čo sa deje v zákulisí, tam kde my už nevidíme?

Ako súvisí diskriminácia s korupciou?

Korupcia, diskriminácia a prehlbovanie nerovnosti je zlá všeobecne pre spoločnosť. Pre marginalizované skupiny môže byť ešte viac nebezpečnejšia. Je málo výskumov, ktoré sa zaoberajú vzťahom korupcie a diskriminovaných skupín, no organizácia Transparency International upozorňuje na to, že doterajšie skutočnosti, informácie a prípady nasvedčuje tomu, že je to problém.

Organizácia zaoberajúca sa korupciou, nerovnosťou a transparentnosťou, začala skúmať  vplyv nerovnosti ľudí na korupciu. Organizácia Transparency International sa zaoberá aj opačným vplyvom, pôsobnosťou korupcie na nerovnosť ľudí. Pribúda čoraz viac dôkazov o vzájomnej korelácii medzi diskrimináciou a korupciou.

Sú rôzne nepriame dôkazy, ktoré môžu mať podobu zvláštnych, život meniacich následkov. Niektoré indície, že niečo nie je v poriadku, si môžete všimnúť aj vy, môže to byť napríklad bezdôvodný odchod zo školy, z dobre plateného zamestnania, zmena správania človeka, zmena jeho psychického stavu a podobne.

Zo štúdií vyplynulo, že v rôznych krajinách je rozdielna miera korupcie v marginalizovaných skupinách a korupcia závisí od ekonomického, sociálneho a politického postavenia krajiny. Avšak spoločné majú to, že v práve ľudia v menšine majú väčšie riziko, že sa stanú obeťami korupcie. Táto situácia nastáva v dôsledku mocenských asymetrii.

V mnohých krajinách a mnoho ľudí veľmi odcudzuje inú sexuálnu a rodovú identitu. Sú medializované prípady, že títo ľudia sú často napádaní, znásilňovaní, či dokonca vraždení. Kvôli spoločenskej neakceptovateľnosti a pocitu hanbi sa ľudia z komunity LGBTQI+ boja brániť a často nevyhľadajú pomoc. A aj to je príčina prečo sú títo ľudia viac zraniteľnejší a ohrozenejší a tým, že skutočnosti nenahlásia, hrozí im, že budú obeťami opakovane.

Inzercia

V týchto prípadoch je najbežnejšia forma korupcie vo podobe vydierania. Pri homosexuáloch alebo transsexuáloch dochádza aj takzvanému sexuálnemu vydieraniu (Sextortion), čo je častou, ale do značnej miery neviditeľnou formou korupcie. Je to forma, pri ktorej sú ľudia nútení platiť úplatok skôr sexuálnymi činmi ako peniazmi.

Nie je to len o LGBTQI+ komunite

Neplatí to len pre ľudí z LGBTQI+ komunity. Ohrozené sú aj rôzne iné etnické komunity, osoby, ktoré sú vystavené diskriminácii na základe svojej identity, postavenia alebo viery, alebo aj na základe pohlavia, etnického pôvodu, náboženského vyznania, národnosti, rodovej identity, veku alebo aj zdravotného postihnutia. Z toho vyplýva, že korupcia a diskriminácia sú dve hlavné prekážky dosiahnutia inkluzívneho rozvoja spoločnosti.

Ak chceme bojovať proti korupcii a chceme žiť v spravodlivejšej krajine, mali by sme bojovať aj proti diskriminácií. A to platí aj naopak, ak chceme bojovať proti diskriminácii, mali by sme bojovať aj proti korupcii. Korupcia a diskriminácia sa navzájom ovplyvňujú.

Marginalizované komunity sú menej schopné čeliť donucovacím korupčným praktikám. Každý jedinec je výnimočný a jedinečný, každý má svoj názor, pohľad na svet, ale jedno máme všetci spoločné. Všetci chceme žiť v bezpečnej a v spravodlivej krajine, kde sa nebudeme musieť báť a hanbiť za to, kto sme.

Pokračujte na ďalší príspevok »Cestovanie autom

Kam na dovolenku autom

  • Plánujete letnú dovolenku, ale radi by ste sa vyhli preplneným a stresujúcim letiskám?
  • Cestovanie autom vám dáva slobodu ísť kamkoľvek chcete, kedykoľvek chcete. Nemusíte sa riadiť cestovnými poriadkami autobusov ani lietadiel a môžete sa zastaviť na miestach, ktoré vás po ceste zaujmú.