Články z UnitedLife na tému Diskriminácia


Ako sa diskriminácia a korupcia vzájomne ovplyvňujú?

V súčasnosti je LGBTQI+ komunita často diskutovaná téma. Pre niektorých to je tabu, pre iných je to problém, proti ktorému je potrebné bojovať a nájdu sa aj takí, ktorí sa snažia ľudí z menšiny obhájiť. Čo má spoločné LGBTQI+ komunita s korupciou?

Štipendiá a podpora študentov na Slovensku

Slovensko dlhodobo bojuje s odlivom mozgov do zahraničia. Najlepší študenti sa zvyčajne rozhodnú skúsiť šťastie za hranicami, s vidinou získania kvalitnejšieho vzdelania a viacerých možností pre osobnostný rozvoj. Čo ich však od našej krajiny najviac odrádza a čo by ich mohlo motivovať k zotrvaniu?