Fake news a hoaxy

Ako rozlíšiť objektívne informácie od hoaxov?

Čo je to vlastne hoax a čo sú fake news? S týmito cudzími výrazmi sa na internete stretávame čoraz častejšie, vieme však čo znamenajú? Možno medzi hoaxom a fake news nie sú diametrálne rozdiely, treba sa však pred nimi vždy chrániť a vedieť ich odlíšiť od faktov. Hoax je poplašná správa, ktorá sa šíri internetom…. Prečítať celé
Vydané 22. apríla 2021 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , , , ,

Zbieranie a overovanie informácií. Aktuálne témy čerpané z relevantných zdrojov. To sú zásady pri mojej tvorbe. Vo voľnom čase, ale nechávam priestor mojej umeleckej duši. Práca s farbami je môj relax. Najlepšie sa odreagujem pri vytváraní trendových „make up looks“. Neodmysliteľnou súčasťou mojich dní je aj dobrá kniha, či seriál na Netflixe.

Čo je to vlastne hoax a čo sú fake news? S týmito cudzími výrazmi sa na internete stretávame čoraz častejšie, vieme však čo znamenajú? Možno medzi hoaxom a fake news nie sú diametrálne rozdiely, treba sa však pred nimi vždy chrániť a vedieť ich odlíšiť od faktov.

ilustračný obrázok

Hoax je poplašná správa, ktorá sa šíri internetom. Väčšinou sa takáto správa tvári ako varovanie pred údajne vážnym nebezpečenstvom, ktoré v skutočnosti neexistuje.

Slovné spojenie fake news označuje tie správy, ktoré sú falošné a nepodložené faktami. Často sa s nimi stretávame najmä na sociálnych sieťach, kde sa správy šíria veľmi rýchlo a jednoducho, a čitateľ si málo kedy overí ich pôvodný zdroj.

 

Pri vyhľadávaní a získavaní nových informácií je dôležité čerpať z viacerých zdrojov. Nikdy sa netreba spoliehať len na jeden článok, či odkaz, ktorý na sociálnej sieti zdieľa moja dobrá kamarátka alebo príbuzný. Pokiaľ sa článok zaoberá aktuálnou a dôležitou témou, určite k nemu bude dostupných viacero zdrojov.

INZERCIA

Pri čítaní sa treba na problematiku dívať s nadhľadom, objektívne, a zapojiť kritické myslenie. Až pri kritickom myslení sa naučíme správne pracovať s informáciami.

Kritické myslenie

Inzercia

Pokiaľ ste článok našli na webe, ktorý ste predtým nenavštívili, treba si všimnúť najmä autorov článku, odkiaľ čerpali a čím podložili svoje tvrdenia. V takomto prípade je určite vhodné „preklepnúť“ si aj celkovú obsahovú charakteristiku webu, portálu  (o akých témach najčastejšie píšu, ako často a akým štýlom).

V neposlednom rade si pri neznámych, či „novo-nájdených“ internetových portáloch treba zistiť, aká je ich redakčná štruktúra.  Kto je vydavateľom? Kto šéfredaktorom?

V dnešnom svete je dôležité vedieť rozoznať pravdivé a objektívne informácie od tých nepodstatných, nehodnoverných či hoaxov. K tomu, aby sme si tieto obsahy vedeli správne vybrať a odlíšiť ich, nám pomáha mediálna výchova. V skratke možno povedať, že mediálna výchova je procesom učenia sa o médiách. Pri práci s informáciami nám má pomôcť zlepšiť si kritické myslenie a schopnosť samostatného, kreatívneho riešenia problémov.

 

Ak vás táto problematika zaujíma, a aj v tomto prípade si chcete overiť pravdivosť informácií, pre inšpiráciu vám tu nechávame nejaké tipy na odbornú literatúru zaoberajúcu sa témami mediálna výchova a fake news.

  • Základy mediální výchovy – Marek Mičienka, Ján Jirák (2007)
  • Dobré médiá – Viera Kačinová (2017)
  • Nejlepší kniha o fake news – Miloš Gregor, Petra Vejvodová (2018)
  • Fake News: Separating Truth from Fiction – Michael Miller (2019)

 

Pokračujte na ďalší príspevok »Poradňa

Operatívny leasing: Prečo sa oplatí?

  • Táto stále populárnejšia forma prenájmu vozidiel sa oplatí nielen firmám, ale aj jednotlivcom. Predpoklad, že operatívny leasing sa oplatí, len ak kupujete väčší počet vozidiel, je už dávno nesprávny. Stojí za to zamyslieť sa, či práve takáto cesta nie je pre vás tá najvhodnejšia. Zistite, prečo je operatívny leasing lepšia možnosť, ako financovať kúpu nového vozidla z vlastných zdrojov.
  • Titulná fotografia: freepick.com