Korupcia a nerovnosť medzi krajinami

Ako funguje spravodlivosť počas pandémie?

Zdravotnícke zariadenia a aj samotní lekári, zdravotné sestry, či iní zdravotní pracovníci sú počas pandémie pod obrovským tlakom. Pandémia odhalila slabiny v zdravotníckych systémoch po celom svete. Slovenské zdravotníctvo trpí nedostatkom personálnych a priestorových kapacít, zdravotníckych prístrojov a pomôcok. Tieto faktory vytvárajú dobré podmienky pre korupciu. V zdravotníctve existujú rôzne riziká spojené s úplatkárstvom, podplácaním,… Prečítať celé

Copywriterka so zameraním na financie, sociálne postavenie a korupciu. 

Pandémia prehlbuje rozdiely medzi krajinami a vytvára dobré prostredie pre korupciu.

Zdravotnícke zariadenia a aj samotní lekári, zdravotné sestry, či iní zdravotní pracovníci sú počas pandémie pod obrovským tlakom. Pandémia odhalila slabiny v zdravotníckych systémoch po celom svete. Slovenské zdravotníctvo trpí nedostatkom personálnych a priestorových kapacít, zdravotníckych prístrojov a pomôcok. Tieto faktory vytvárajú dobré podmienky pre korupciu.

V zdravotníctve existujú rôzne riziká spojené s úplatkárstvom, podplácaním, alebo inou formou zneužitia moci. Sú to napríklad neformálne platby od pacientov, krádež, spreneverenie peňazí, manipulácia s údajmi a podobne. Korupcia pripravuje zdravotníctvo na celom svete o 500 miliárd dolárov ročne.

Krajiny s vyššou úrovňou korupcie bývajú počas krízy pandémie COVID-19 tiež najhoršími porušovateľmi demokratických princípov. V niektorých krajinách bolo riešenie pandemickej situácie sprevádzané veľkými obmedzeniami ľudských práv a slobôd médií.

Korupcia a Vakcíny

Na lukratívnom trhu s liekmi a vakcínami na COVID-19 je úplatkárstvo obrovskou výzvou. Vakcíny sú veľký pokrok modernej medicíny. Rôzne druhy vakcín každoročne zachránia 2 až 3 milióny životov. Organizácia Transparency International uvádza, že korupcia bola počas pandémie COVID – 19 hlásená v mnohých krajinách.

Niektoré krajiny nemajú spravodlivú a transparentnú distribúciu vakcín. Vlády vynakladajú v priemere asi 30 % zo svojich štátnych rozpočtov na verejné obstarávanie. V zdravotníctve sa korupciou a neefektívnosťou využívania financií stráca zhruba 7 % peňazí. Zmluvy s farmaceutickými firmami sú väčšinou neverejné a z dôvodu netransparentnosti a tajnosti je väčší priestor pre korupciu. Občania majú právo vedieť, ako sa prijímajú vládne rozhodnutia a ako sa narába s verejnými financiami.

INZERCIA

Prístup k informáciám pomáha predchádzať nekalým praktikám, zneužívaniu verejných financií, konfliktu záujmov, úplatkom a takisto zvyšuje dôveru vláde a zabraňuje dezinformáciám. Dôležité je hlásenie korupcie a žiadosť o transparentnosť voči vládam, to je jediný spôsob, ktorý pomôže zredukovať korupciu na minimum a zabezpečiť spravodlivejší štát.

Rozvojové verzus rozvinuté krajiny

Vedecké tímy vyvinuli vakcíny proti vírusu COVID-19  v rekordnom čase, avšak nestíhajú sa tak rýchlo vyrábať a distribuovať. V súčasnosti sú vakcíny nedostatkovým tovarom a vďaka obmedzenej ponuke a obrovskému dopytu sa bohatšie krajiny dostanú k vakcínam rýchlejšie ako rozvojové krajiny s menším počtom zdrojov. Chudobnejšie krajiny tak zostávajú pozadu.

Inzercia

Nie len samotná korupcia ale aj celková finančná nerovnosť medzi krajinami je veľký problém. Rozdiely v očkovaní medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami sú veľmi veľké. Do 31. marca bolo v Afrike zaočkovaných iba 0,6% populácie kontinentu. V porovnaní s ostatnými kontinentmi,  v Ázii to bolo 2,1%, v Južnej Amerike 6,7%, v Európe 12,7%,  a v Severnej Amerike boli na tom v očkovaní najlepšie, kde bolo do konca marca zaočkovaných 18,8% populácie (UNCTAD).

Podľa organizácie Transparency International, v máji 2021 bolo asi 80% celosvetovo vyrobených vakcín podaných iba v bohatých krajinách a v krajinách so strednými príjmami. Odhaduje sa, že väčšina obyvateľov chudobných krajín Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky nebudú v blízkej budúcnosti masívne očkovaní.

Je pravdepodobné, že sa až v roku 2024 rozvojové krajiny dostanú k takému počtu vakcín, ktoré by pokrylo celú ich populáciu. Čím budú mať ľudia v niektorých častiach sveta náročnejší prístup k vakcínam, tým bude mať vírus viac príležitostí na mutáciu, čo bude mať obrovské zdravotné a ekonomické dôsledky na celom svete.

Súčasná globálna pandémia COVID–19 zvýraznila problémy v nerovnosti medzi krajinami a odkryla možné riziká korupcie v oblasti zdravotníctva. Korupcia sa zastaví, až keď ľudia budú pracovať na zmene systému. Je dôležité, aby ľudia boli informovaní, aby zmluvy boli transparentné a taktiež aby medzi krajinami a aj jednotlivcami bola solidarita a empatia. Jednotný systém distribúcie liečiv a vakcín na boj proti vírusu COVID-19, by viedol k spravodlivému, nestrannému a transparentnému postupu, pri ktorom je možné ušetriť milióny životov a miliardy dolárov.

Pokračujte na ďalší príspevok »