Čítanie na 4 min.

Aké sú vaše hodnoty?


Ako hodnotíte tento príspevok?

Priemerné hodnotenie 0 / 5. 0

Celé roky rozmýšľam o svojich ústredných hodnotách. Menili sa, ako som rástol aj ako som dozrieval, ale vždy som ich mal.

 

Jednou z mojich ústredných hodnôt je ľudskosť.

Môj strýko mi povedal: „Keď si šťastný, oslavuj, keď si smutný, plač, a keď treba, pomôž.“ Celý život som sa usiloval podľa toho žiť. Ukazovať druhým svoju ľudskú stránku je úžasné. Nerobíme to pre odmenu, ale ľudia vás zato milujú.

Ďalšia z mojich hodnôt je úprimnosť. Mám pocit, že úprimnosťou nemám čo stratiť a správam sa tak.

Keď sme k druhým úprimní, a najmä ak sme pozitívni, dávame im pocítiť, že nám na nich záleží. Môžu zabudnúť, čo sme povedali, ale ten pocit s nimi ostane navždy.

Život ma naučil, že ak chcete byť ľudskí a starostliví, musíte byť angažovaní – angažovanosť je mojou treťou kľúčovou hodnotou.

 

Ilustračná fotografia

Ilustračná fotografia

Všetci stretávame a musíme znášať ľudí, ktorí nie sú zaangažovaní. Vďaka okolnostiam, ktoré nikto nemal pod kontrolou, som v detstve mal strýka, ktorý sa veľmi angažoval v mojej výchove. Pre zastarané zákony ma vtedy nemohol adoptovať, ale každú voľnú minútu venoval tomu, aby som vyrastal s morálnymi zásadami a úctou k sebe aj k druhým. Čas, ktorý mi venoval, naozaj trávil so mnou, nerozptyľoval ho mobil, počítače ani adrenalín z rýchlosti, akou žijeme dnes. Bol tam so mnou. Netušil som, že sa priúčam cennej životnej hodnote, ani on to tak nebral, jednoducho sa to stalo. Vyrástol som naplno angažovaný v tom, čo robím.

Angažovanosťou som získal náskok vo všetkom, o čo som sa pokúsil. V niečom som zlyhal a v mnohom som mal úspech – ale určite by som bol zlyhal vo všetkom, ak by zaangažovanosť nebola v mojej výchove a DNA. Prečo je angažovanosť taká dôležitá v 2017 aj v nasledujúcich rokoch?

Som presvedčený, že práve angažovaní ľudia nás povedú tam, kam smerujeme, a nepoznám nikoho, kto by nasledoval neangažovaného lídra. Hádam každý človek niekedy v živote povedie nejakú skupinu alebo k nejakej v minulosti patril. Položte si otázku: ako budete pristupovať k neangažovaným členom alebo ako ste sa k nim správali v minulosti?

Ani nie pred 30 rokmi bolo pre ľudí bežné zapísať si telefónne číslo a zapamätať si ho. Ani nie pred 30 rokmi bolo úplne bežné poslať niekomu lístok, adresát ho prijal a podľa situácie konal. Ani nie pred 30 rokmi bolo bežné dostať pohľadnicu k narodeninám či Vianociam a poďakovať sa za ňu.

Čo sa stalo? Zmenil sa systém telefónnych čísel natoľko, že sú pre náš priťažké na zapamätanie? Máme lepší spôsob, ako druhému čosi oznámiť, a boli narodeniny a Vianoce zrušené ako dôležité udalosti?

Nie, myslím si, že ľudia len prijali neangažovanosť ako spôsob života. Ako starší člen globálnej komunity a ako človek, ktorý rozmýšľa o minulosti, mám pocit, že je na čase pozvať ľudí, aby sa znovu naučili niečo z toho, čo z nás spravilo úžasnú civilizáciu.

Práve angažovanosť nám priniesla tento nádherný svet. A predsa trávime toľko času – a vždy tomu tak bolo – podmieňovaním druhých, aby robili to, čo od nich chceme my, aby sa správali, tak ako my chceme, a aby mali radi to isté čo my. Sme v tom veľmi úspešní – na úkor ľudskosti – a predsa odrazu akceptujeme neangažovanosť.

Môj život pri spätnom pohľade vyzerá ako hojdačka, ale som absolútne spokojný s tým, ako to všetko vypálilo: som požehnaný rodinou a priateľmi, ktorých som si vybral, ktorí ma milujú. Mám pocit, že som niečo priniesol tým, s ktorými som ho zdieľal. Na záver sa s vami ešte raz podelím s mojimi tromi kľúčovými hodnotami: Ľudskosť, Úprimnosť a Angažovanosť. Aké sú vaše?

 

„Ľudia často zabudnú, čo ste povedali, ale budú si pamätať, ako sa cítili.“

 

 

 

 

Ako hodnotíte tento príspevok?

Priemerné hodnotenie 0 / 5. 0