Ľudia

Tomáš Baťa: „Kto nebojuje, nemôže ani vyhrať.“

  • 23 mája, 2017
  • 7 min read
Tomáš Baťa: „Kto nebojuje, nemôže ani vyhrať.“

Meno Baťa sa väčšine ľudí spája so známou obuvníckou firmou s dlhou tradíciou a medzinárodným pôsobením. Tomáš Baťa (1876 – 1932) bol však predovšetkým človek so zaujímavými a revolučnými myšlienkami na svet, prácu a celkovo na život. Nechajme sa teda inšpirovať a motivovať jeho nevšedným príbehom.

 

V súlade s dlhoročnou rodinnou tradíciou Tomáš už ako 12-ročný vedel topánky nielen vyrobiť, ale snažil sa ich aj čo najlepšie predať. Aj napriek spoločnému záujmu o obuvníctvo sa už ako 14-ročný chlapec rozhodol odísť od rodiny zo Zlína do Prostějova, kde sa zamestnal vo firme vyrábajúcej obuvnícke stroje. Odtiaľ ho však prepustili a Tomáš sa musel vrátiť k otcovi. Nespokojnosť ho opäť presvedčila odísť, tentoraz za sestrou do Viedne, kde s jej podporou založil vlastnú dielňu. Talent v spojení s finančnou podporou mohol byť zárukou úspechu, ale mladý Baťa doplatil na neznalosť rakúskeho trhu. V chlapcovi stále pretrvávalo presvedčenie, že spoločnosť sa delí na pánov a “nepánov”, a on chcel patriť k lepšej spoločnosti. Až po rokoch si uvedomil, že toto nie je správna motivácia.

 

Tomáš Baťa nosil na čele jazvu po nehode a v čase svojho najväčšieho úspechu trpel na bolesti nôh. Aj napriek tomu vybudoval impérium pre ľudí.
Tomáš Baťa nosil na čele jazvu po nehode a v čase svojho najväčšieho úspechu trpel na bolesti nôh. Aj napriek tomu vybudoval impérium pre ľudí.

Druhú šancu na vlastné podnikanie Tomáš dostal po vyplatení dedičstva po zosnulej matke. Spolu so starším bratom Antonínom v roku 1894 založili obuvnícku živnosť v Zlíne. Venovali sa najmä výrobe valašskej prešívanej obuvi, ktorá mala rovnaký tvar kopyta pre ľavú aj pravú nohu. Už vtedy zaujal Tomáš revolučný postoj k zamestnancom, ktorým ponúkol nevšedné pracovné podmienky: fixnú pracovnú dobu a pravidelnú týždennú mzdu. Ani teraz sa však nestretol s úspechom a firma sa rútila do krachu. Po Antonínovom odchode na vojnu sa vedenia ujal Tomáš, ktorý firme doslova obetoval celý život. Venoval sa všetkým robotníckym prácam, donáške surovín, príprave materiálu, odovzdaniu tovaru aj výplatám a účtovníckej práci. Vďaka tomu dokonale spoznal všetky vstupy a dokázal skonsolidovať financie. Dlhov sa napokon zbavil, no prišla ďalšia rana. Firma, v ktorej mal uložené zmenky, skrachovala. Tomáš sa ani tentoraz nevzdal a rozhodol sa situácii čeliť presmerovaním výroby na plátenné topánky s koženou podrážkou a elegantnou špičkou z pravej kože, ktoré sú dnes známe ako “baťovky”.

INZERCIA

Firma začala s ich výrobou prosperovať a Baťa mohol v Nemecku kúpiť šijacie stroje. Neskôr Baťa postavil prvú výrobnú budovu, v ktorej pracovalo až 120 ľudí. Firma sa v roku 1900 premenovala na T&A Baťa a jej hlavnou činnosťou bola výroba plátennej a rúnovej obuvi.

Tomáš Baťa sa s týmto úspechom neuspokojil a rozhodol sa odcestovať na pol roka do Ameriky, kde pracoval ako bežný zamestnanec vo výrobe. Po návrate zaviedol v podniku zmeny, ktoré sa týkali využívania výkonnejších strojov, ale aj napríklad zrážok zo mzdy zamestnancov za zle vykonanú prácu. Takéto niečo bolo dovtedy nevídané a viedlo to k štrajku zamestnancov, ktorý vyústil až do prepúšťania nespokojných pracovníkov a prijímania nových. Tí však prichádzali z okolitých miest, a tak bolo nutné riešiť aj otázku ich ubytovania. Vtedy sa začala éra výstavby tzv. Baťových domčekov, ktoré sú dnes pre mesto Zlín typické. A keďže firma už prosperovala, mohla sa vrátiť aj k výrobe koženej obuvi.

 

Dobová reklama na topánky značky Baťa
Dobová reklama na topánky značky Baťa

Počas vojny sa mnohým podnikom darilo a Baťa po vynaloženom úsilí získal zákazku na výrobu 50 tisíc párov vojenských bagandží. Na to potreboval nových pracovníkov, ktorí takto nemuseli narukovať. Do konca vojny sa im podarilo vyrábať neuveriteľných 6 tisíc párov topánok denne, pričom si firma vytvárala vlastné zdroje a otvárala ďalšie predajne po celej republike.

Po vojne však prišlo obdobie krízy. Ľudia nemali peniaze na kožené topánky a armáda ich viac nepotrebovala. Baťa sa snažil opäť vynájsť – tentoraz založil zamestnancom osobné účty z ich vlastných miezd a vkladov, ktoré sa úročili 10% úrokovou sadzbou a používali sa ako investície do prevádzkového kapitálu. Aj napriek tomuto opatreniu sa podnik nevyhol celonárodnému robotníckemu štrajku. Aby sa firma zbavila továrenských zásob, v ktorých mala uložený kapitál, Baťa sa rozhodol znížiť cenu topánok na polovicu. Mzdy klesli o 40%, ale zamestnanci mali iné výhody, napríklad o polovicu lacnejšie potraviny v podnikovom obchode. Tento krok sa čoskoro ukázal ako správny, pretože topánky išli na odbyt a značka Baťa rástla aj so svojimi 112 pobočkami.

Tomáš Baťa nebol nikdy iba manažér a podnikateľ, ale vždy sa zaujímal aj o osobné životy druhých. Deväť rokov bol dokonca starostom mesta Zlín, v podniku zriadil Baťovu školu práce, v ktorej si mohli najlepší zamestnanci zvyšovať kvalifikáciu a odbornosť a učiť sa cudzie jazyky. Tie boli veľmi potrebné, keďže v roku 1919 firma expandovala do zahraničia. Vtedy mala 5 tisíc zamestnancov, ktorí denne vyrobili 100 tisíc párov topánok. To si vyžadovalo progresívny manažment. Baťa vytvoril samosprávne dielne, ktoré si zodpovedali za svoj vlastný účet ziskov a strát. Dielňu viedol majster a členovia dielne sami zodpovedali za kvalitu a kontrolu tovaru. Vďaka tomuto systému sa firma mohla pýšiť perfektnou kvalitou obuvi.

Motivácia pracovníkov bola pre Baťu na prvom mieste. Cítil sa zodpovedný za to, aby naplnil finančné očakávania zamestnancov, a ako sám vyhlasoval, nepovažoval ich za robotníkov, ale za svojich spolupracovníkov. Tento prístup si priniesol z Ameriky, kde videl vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom v štýle “ja obchodník – ty obchodník”. Zaviedol 4 druhy miezd: pevnú, individuálnu, kolektívnu úkolovú a mzdu účasti na zisku. Baťa je tiež priekopníkom stanovovania ceny produktov tak, aby sa vždy končila číslom 9, čo podvedome pôsobilo ako nižšia cena pre kupujúceho. Veľkým krokom bolo takisto zavedenie pásovej výroby, ktorá zvýšila produktivitu až o 75%. Obrat firmy v rokoch 1926 – 1928 bol na tú dobu neuveriteľných 1,9 miliardy korún. Továreň tvorilo 30 budov, firma pôsobila aj v ďalších hospodárskych odvetviach a mala dcérske spoločnosti po celom svete. Okrem toho Baťa založil vlastné filmové štúdio na výrobu reklám pre svoje produkty.

Súkromný život Tomáša Baťu tvorilo jeho manželstvo s Máriou Menčíkovou, s ktorou mal jedného syna. Roky driny na začiatku podnikania sa podpísali na jeho zdraví: trpel kŕčovými žilami, ktoré si spôsobil nosením materiálu 10km zo stanice do továrne. Osudnou sa mu stala letecká havária cestou na otvorenie pobočky vo Švajčiarsku. Bola hustá hmla, no Baťa trval na odlete. Zomrel ako 56-ročný neďaleko továrne na Bahňáku.

„Konajme len takú prácu, ktorá slúži verejnosti. Obchod je služba ľudu. Čím dôkladnejšie obchodník pochopí túto pravdu, tým viac bude rozširovať okruh ľudí, ktorí budú stáť o obchodné spojenia.“
– Tomáš Baťa

 

Tomáš Baťa
Tomáš Baťa

 

About Author

Mária Synáková

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings