Na zamyslenie

Aká bola naozaj sparťanská výchova: Umenie prežiť!

  • 9 septembra, 2022
  • 7 min read
Aká bola naozaj sparťanská výchova: Umenie prežiť!

#A, Sparťania museli preukázať svoju zdatnosť už ako malé deti

 

Zabíjanie novorodencov bolo v starovekom svete znepokojujúco bežným aktom, a v Sparte túto prax organizoval a riadil štát.

Všetky spartské deti boli predvedené pred radu inšpektorov a vyšetrené na fyzické defekty a tie, ktoré nespĺňali štandardy, nechali zomrieť.

Staroveký historik Plutarchos tvrdil, že tieto „zle narodené“ sparťanské deti boli hodené do priepasti na úpätí hory Taygetus, ale väčšina historikov to teraz odmieta ako mýtus.

INZERCIA

Ak bolo sparťanské dieťa posúdené ako nevhodné pre svoju budúcu úlohu vojaka, s najväčšou pravdepodobnosťou bolo opustené na neďalekom svahu. Ponechané osamote, dieťa buď zomrie na následky vystavenia svetu na vlastnú päsť, alebo ho zachránia a adoptujú cudzí ľudia.

Bábätká, ktoré prešli kontrolou, to stále nemali ľahké. Na testovanie ich schopností sa spartské deti často kúpali vo víne namiesto vody. Často ich tiež ignorovali, keď plakali a prikazovali im, aby sa nikdy nebáli tmy alebo samoty. Podľa Plutarcha tieto rodičovské techniky „tvrdej lásky“ cudzinci tak obdivovali, že sparťanské ženy boli široko vyhľadávané pre svoju zručnosť ako zdravotné sestry a pestúnky.

 

#B, Sparťanské deti boli zaradené do vzdelávacieho programu vo vojenskom štýle

 

Vo veku 7 rokov boli sparťanskí chlapci odobratí z domovov svojich rodičov, a začali „agoge“, štátom podporovaný tréningový režim, ktorý z nich mal vyformovať skúsených bojovníkov a morálnych občanov.

Oddelení od svojich rodín a umiestnení v obecných kasárňach sa mladí vojaci učili scholastike, vojne, poľovníctvu a atletike.

Vo veku 12 rokov boli zasvätenci zbavení všetkého oblečenia okrem červeného plášťa a boli nútení spať vonku a ustlať si vlastné postele z trstiny. Aby ich pripravili na život v poli, boli chlapčenskí vojaci tiež povzbudzovaní, aby zbierali a dokonca kradli jedlo, a ak boli odhalení, boli potrestaní bičovaním.

Rovnako ako sa od všetkých spartských mužov očakávalo, že budú bojovníci, od všetkých žien sa očakávalo, že budú mať deti.

Sparťanské dievčatá mali dovolené zostať so svojimi rodičmi, ale boli tiež podrobené prísnemu vzdelávaciemu a školiacemu programu. Zatiaľ čo chlapci boli pripravení na život v boji, dievčatá sa venovali tancu, gymnastike, a hodu oštepom a diskom, o ktorých sa predpokladalo, že podporia ich fyzickú silu na materstvo.

 

Sparťanské zápasenie. Zdroj: thebioneer.com

#C, Sparťanskí mladíci boli rituálne bití a bičovaní

 

Jedna z najbrutálnejších praktík Sparty zahŕňala takzvanú „súťaž vytrvalosti“, v ktorej boli mladiství bičovaní – niekedy až na smrť – pred oltárom vo svätyni Artemis.

Táto každoročná prax, známa ako „diamastigóza“, sa pôvodne používala ako náboženský rituál, aj ako skúška statočnosti a odolnosti chlapcov voči bolesti.

Neskôr sa to zmenilo na krvavý šport po tom, čo Sparta upadla a dostala sa pod kontrolu Rímskej ríše.

#D, Medzi sparťanskými deťmi sa podporovalo šikanovanie a bitky

 

Veľká časť sparťanskej agógy zahŕňala typické školské predmety ako čítanie, písanie, rétoriku a poéziu, no tréningový režim mal aj krutú stránku.

S cieľom posilniť mladých bojovníkov a podporiť ich rozvoj ako vojakov, ich často podnecovali k bojom a hádkami medzi sebou. Agóga bola čiastočne navrhnutá tak, aby pomohla mládeži odolávať ťažkostiam, ako je zima, hlad a bolesť, a chlapci, ktorí vykazovali známky zbabelosti alebo bojazlivosti, boli vystavení šikanovaniu a násiliu zo strany rovesníkov, aj nadriadených.

Dokonca aj sparťanské dievčatá boli známe tým, že sa zúčastnili tohto rituálneho šikanovania.

Počas určitých náboženských a štátnych obradov dievčatá stáli pred sparťanskými hodnostármi, a spievali zborové piesne o mladých mužoch agogy, pričom často vyberali konkrétnych chlapcov, aby ich zahanbili.

 

Vyobrazenie sparťanskej výchovy. Zdroj: sites.google.com

 

#E, Jedlo bolo zámerne obmedzené a slabá kondícia bola dôvodom na posmech

 

Aby sa vojaci pripravili na vojnové napätie a pripravili sa na silnú kondíciu, dávky jedla vydávané v spoločných jedálňach, boli vždy slabé a nedostatočné.

Sparťania boli známi svojou oddanosťou fyzickej kondícii a správnej strave, a veľký odpor vyhradzovali občanom s nadváhou, ktorí boli verejne zosmiešňovaní a riskovali vyhostenie z mestského štátu.

Víno bolo základom sparťanskej stravy, ale málokedy pili nadmerne, a často varovali svoje deti pred opilstvom. V niektorých prípadoch dokonca prinútili otrokov, aby boli zúrivo opití, ako spôsob, akým ukázať mladým Sparťanom negatívne účinky alkoholu.

 

#F, Sparťanskí muži nesmeli žiť so svojimi manželkami až do veku 30 rokov

 

Spartská spoločnosť neodrádzala od romantickej lásky, ale manželstvo a výchova detí podliehali určitým zvláštnym kultúrnym, a vládnym obmedzeniam.

Štát odporučil, aby sa muži ženili vo veku 30 rokov, a ženy vo veku 20 rokov. Keďže všetci muži museli žiť vo vojenských kasárňach až do veku 30 rokov, páry, ktoré sa zosobášili skôr, boli nútené žiť oddelene, kým manžel neukončil svoju aktívnu vojenskú službu.

Sparťania považovali manželstvo predovšetkým za prostriedok na splodenie nových vojakov. V skutočnosti sa od manželov, ktorí nemohli mať deti, očakávalo, že budú hľadať náhrady na oplodnenie svojich manželiek.

 

 

#G, Od všetkých spartských mužov sa očakávalo, že budú doživotnými vojakmi

 

Akokoľvek môže byť systém bojového vzdelávania Sparty vyčerpávajúci, život vojaka bol jedinou možnosťou pre mladých mužov, ktorí sa chceli stať rovnocennými občanmi, čiže „Homoioi“.

Podľa ediktov spartského zákonodarcu a reformátora Lycurgusa bolo mužským občanom legálne bránené zvoliť si akékoľvek iné povolanie ako vojenské. Tento záväzok mohol trvať desaťročia, pretože bojovníci museli zostať v zálohe až do veku 60 rokov.

Kvôli ich zaujatiu štúdiom vojen, boli výroba a poľnohospodárstvo Sparty úplne ponechané nižším triedam.

Kvalifikovaní robotníci, obchodníci a remeselníci boli súčasťou „Perioeci“, triedy slobodných neobčanov, ktorí žili v okolitom regióne Laconia. Medzitým poľnohospodárstvo a výroba potravín pripadli zotročeným Helotom, poddanskej triede, ktorá tvorila väčšinu obyvateľov Sparty.

About Author

Natália Jančušková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings