UMELÁ INTELIGENCIA

Používanie umelej inteligencie sa za posledný polrok takmer zdvojnásobilo. Ako ovplyvnilo podmienky na pracovnom trhu?

Podľa najnovšieho prieskumu spoločnosti Microsoft nástroje umelej inteligencie v súčasnosti využíva 75 % pracovníkov.
O jej funkcie prejavili záujem aj Slováci.

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Technologický pokrok ide neustále dopredu. Kým pred pár desiatkami rokov ľudia za najväčší míľnik považovali vznik internetu, v súčasnosti možno hovoriť o umelej inteligencii (AI). Keď pred rokom jej funkcie začali čoraz viac prenikať do každodenného života, mnohí jedinci boli voči jej pravidelnému používaniu skeptickí. Nielenže môže nahradiť niektoré pracovné pozície, ale aj študentov, napríklad pri písaní záverečných prác.

Niektoré vysoké školy zobrali situáciu do svojich rúk a vymysleli opatrenia, ako predísť jej zneužívaniu. Príkladom je Podnikohospodárska fakulta Vysokej školy ekonomickej v Prahe, ktorá zrušila písanie bakalárskych prác. Namiesto toho študentov čaká vypracovanie bakalárskeho projektu, v ktorom preukážu svoje praktické zručnosti, informuje Forbes. Čo prinieslo jej používanie po roku od jej najväčšieho rozmachu?

Nové podmienky na pracovnom trhu

V súčasnosti umelú inteligenciu využíva v práci 75 % znalostných pracovníkov, pričom za posledný polrok sa jej používanie takmer zdvojnásobilo, uvádza Forbes. Jej benefity vidia predovšetkým lídri, ktorí ju považujú za efektívny nástroj, ako si udržať konkurencieschopnosť. Avšak až 60 % z nich tvrdí, že ich spoločnosti chýba plán na jeho implementáciu. Vyplýva to z výsledkov tohtoročného Indexu pracovných trendov, ktorý vydala spoločnosť Microsoft v spolupráci so sociálnym médiom LinkedIn.

V prípade samotných zamestnancov ide o tvrdenia, že AI im šetrí čas, zvyšuje kreativitu či umožňuje sa sústrediť na dôležitú prácu. Až 78 % z nich prináša do svojho zamestnania svoje nástroje, čo však podľa Microsoftu môže ohrozovať firemné údaje.

Súčasné podmienky na pracovnom trhu si priam vyžadujú, aby potenciálni pracovníci vedeli narábať s nástrojmi umelej inteligencie. V súvislosti s tým 55 % zamestnávateľov má obavy z nedostatku vhodných zamestnancov, ktorí môžu obsadiť určité pracovné pozície. Najväčší tlak sa pociťuje v oblastiach kybernetickej bezpečnosti, inžinierstva alebo kreatívneho dizajnu.

umelá inteligencia

Počet užívateľov umelej inteligencie neustále stúpa. Zdroj: pexels.com

Pre zamestnávateľov sú dané zručnosti priam rozhodujúce, pričom až 66 % z nich odmieta zamestnať niekoho, kto nimi nedisponuje. V nevýhode je však viacero pracovníkov, pretože len 39 % užívateľov AI absolvovalo školenie v danej oblasti v spoločnosti, v ktorej pracovali alebo pracujú. Firmy však o daný krok neprejavujú príliš záujem, pričom len 25 % z opýtaných ho v nasledujúcom roku plánujú uskutočniť.

„Vo výskume sa objavili štyri typy používateľov AI, od skeptikov, ktorí zriedkavo používajú AI, až po pokročilých používateľov, ktorí ju používajú vo veľkej miere. V porovnaní so skeptikmi pokročilí používatelia AI zásadným spôsobom preorientovali svoje pracovné dni, prehodnotili obchodné procesy a ušetrili viac ako 30 minút denne,“ uzavrela spomínaný prieskum spoločnosť Microsoft.

Záujem o jej služby majú aj Slováci

Ako vyplýva z reprezentatívneho prieskumu, ktorý prebehol v jeseni minulého roka, v danom časovom období si stihlo umelú inteligenciu v podobe jazykových generatívnych modelov (UI) vyskúšať viac ako trištvrte milióna Slovákov. V praxi ide o 18 % slovenskej populácie, píše portál aktuality.sk.

Najviac používateľov možno nájsť najmä u mladšej generácie, ktorá pozostáva z predovšetkým zo študentov stredných a vysokých škôl. O výsledkoch uvedeného prieskumu informovala agentúra Go4insight.

umelá inteligencia

Za častých používateľov nástrojov umelej inteligencie možno považovať študentov stredných a vysokých škôl. Zdroj: pexels.com

Pod UI si možno predstaviť nástroje, ako ChatGPT, Bing Chat či ďalšie obdobné služby, ktoré boli celosvetovo predstavené koncom roka 2022. Do októbra 2023 ich pravidelne využívalo sedem percent slovenského obyvateľstva, čo predstavuje približne 300-tisíc Slovákov. Zároveň podľa informácií Go4insight ich využívanie od mája 2023 narástlo približne o 40 %, čím vzrástol aj podiel ich pravidelných užívateľov.

Uvedený prieskum sa realizoval v dvoch formách, a to v podobe osobného a online interview s obyvateľmi Slovenska vo veku 15 až 79 rokov. Prebiehalo počas septembra a októbra 2023, pričom jeho reprezentatívnu vzorku tvorilo tisíc respondentov.

Pokračujte na ďalší príspevok »