Kultúra

Top 5 najdrahších obrazov sveta: Ktorý je prvý?

  • 9 júna, 2021
  • 5 min read
Top 5 najdrahších obrazov sveta: Ktorý je prvý?

Niet pochýb o tom, že veľa ľudí by súhlasilo s tým, že väčšina umelecký diel a obrazov v múzeách a súkromných zbierkach po celom svete je na nezaplatenie. Tým, že je obraz jedinečný, je dosť ťažké ho ohodnotiť.

Takmer každý deň sa umenie kupuje a predáva, často za takú cenu ktorú si väčšina nemôže dovoliť. V článku sme si pripravili umelecké diela – od starých až po súčasné – ktoré nikto nemôže poprieť, že patria k najdrahším na svete.

Salvator Mundi – Leonardo Da Vinci – 375 mil. €

Zdroj: Gettyimages

Najdrahšia maľba, ktorá sa kedy predala, sa predala v roku 2017 za 375 mil. eur. V novembri 2017 bol predaný v aukcii neznámemu kupcovi. Neskôr sa ukázalo, že je ním Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan al-Saud – saudský princ zo vzdialenej vetvy kráľovskej rodiny, ktorý nemá žiadnu históriu ako zberateľ umenia a žiadny verejne známy zdroj veľkého bohatstva. Odkiaľ nabral finančné prostriedky na kúpu tohto diela, je záhadou pre mnohých dodnes.

Mona Lisa – Leonardo Da Vinci – 600 (83 mil.) €

Obrazov Mona Lisa
Mona Lisa zdroj: culturetrip.com

Väčšina ľudí by pravdepodobne súhlasila s tým, že Mona Lisa, ktorú namaľoval známy renesančný umelec  Leonardo da Vinci, je na nezaplatenie. Stanoviť cenu za majstrovské dielo tohto kalibru je takmer nemožné. V roku 1962 bola však Mona Lisa poistená na 83 mil. eur, čo bolo v tom čase najvyššie maximum. V dnešnej dobe by to bolo takmer 600 mil. €.

Z Mona Lisy by sa tak stala veľmi ľahko najdrahšia maľba sveta. Ako jeden z najslávnejších obrazov, Mona Lisa, je krásnym portrétom, o ktorom sa verí, že je to Lisa Gherardini, manželka florentského obchodníka s odevmi Francesco del Giocondo. Kvôli svojej neoceniteľnosti je túto maľbu možné spoznať jedine návštevou parížskeho múzea Louvre – ale podľa ohlasov by ste mali byť pripravení na veľké davy.

Interchange – Willem De Kooning – 416 mil. €

Interchange obrazov
Interchange – William de Kooning zdroj: pinimg.com

Na jeseň v roku 2015 kúpil Gen Griffin, investor v investičnom fonde, dva obrazy od Davida Geffena. Geffen bol úspešný podnikateľ, ktorý bol známy neustálym nosením klobúkov. Od producenta po výkonného riaditeľa filmového štúdia, za celkovú sumu 416 mil. eur. Jeden z obrazov bol obraz z roku 1955 od Willema De Kooninga, s názvom Interchange.

Podľa zdrojov bola cena jednej abstraktnej expresionistickej maľby 250 mil. eur. Bohužiaľ, veľa diel so súkromnými kupujúcimi často putuje do súkromných zbierok, čo vo väčšine prípadov znemožňuje prístup verejnosti. Gen Griffin sa ale rozhodol inak a po kúpe obrazu sa rozhodol ho vypožičať múzeu v Chicagu, aby si tento obraz mohol pozrieť každý. Šlachetné, čo poviete?

Nafea Faa Ipoipo (Kedy sa so mnou oženíš?) — Paul Gauguin – 250 mil. €

Interchange obrazov
Obraz Kedy sa so mnou oženíš? zdroj: wikipedia.com

Písal sa rok 1891 a bolo to prvýkrát, čo Paul Gauguin vycestoval na Tahiti. Tam začal svoje milostné potulky po krajine s miestnymi ženami. Ako inšpiráciu pre mnohých moderných umelcov Gauguin namaľoval post impresionistickú Nafea Faa Ipoipo (Kedy sa so mnou oženíš?) v roku 1892. Zobrazuje dve ženy sediace medzi farebnou zlatou, zelenou a modrou krajinou.

Inzercia

Umelecké dielo sa predalo v roku 2015 na súkromnej aukcii. Bolo to za približne 250 mil. eur, čo toto dielo spája s dielom Interchange ako najdrahším umením, aké sa kedy predalo. Aj keď kupujúci nie sú na 100% potvrdení, mnohí v umeleckom svete veria, že ich teraz vlastní katarská kráľovská rodina.

Kombinácia obrazov hráčov kariet — Paul Cézanne – 225 mil. €

Obraz Hráči Kariet
Hráči kariet – zdroj: 1st.art.gallery.com

Obraz „hráči kariet“ z rokov 1892-93 je jedným zo série piatich, ktoré počas svojej kariéry produkoval neuveriteľný Paul Cézanne. Väčšina z týchto obrazov je umiestnená vo svetoznámych múzejných zbierkach. Niektoré sú napríklad v Musée D’Orsay v Paríži a Courtauld Institute of Art v Londýne. Milovníci umenia po celom svete sa v roku 2012 dozvedeli, že táto konkrétna verzia sa súkromne predala. Stalo sa to v predchádzajúcom roku, v roku 2011, za úchvatnú cenu viac ako 210 miliónov eur.

V dnešných peniazoch to je okolo 225 miliónov eur. V tom čase to bol najdrahší obraz, aký sa kedy predal. Aj keď sa nepotvrdilo, že by spomínaná práca bola v rukách kráľovskej rodiny z Kataru, je potvrdené, že tento obraz je v Katare.

Portréty obrazov Marty Soolmansovej a Oopjena Coppita – Rembrandta – 150 mil. €

Muž a žena
Portréty zdroj: theculturetrip.com

Portréty Marty Soolmansa a Oopjena Coppita, ktoré namaľoval Rembrandt v roku 1634, boli zakúpené ako pár za 150 mil. eur. Pretože tvorili pár, bolo vhodné, aby boli vždy vystavené spolu. Keď sa rodina Rothschildovcov rozhodla predať tieto diela, ktoré boli na verejnosti veľmi zriedkavo vystavené, rozhodli sa tieto obrazy nakúpiť rovno 2 múzeá.

Rijksmuseum v Amsterdame a Louvre v Paríži spoločne kúpili tieto dve diela a budú sa striedať pri predstavovaní týchto vzácnych obrazov.

About Author

Adam Nemcik

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings