Ekonomika a Biznis Slovensko

Slovenský startup pomôže deťom s rečovými vadami

  • 28 októbra, 2014
  • 6 min read
Slovenský startup pomôže deťom s rečovými vadami

Nesnažíme sa nahradiť logopéda, dávame mu do rúk nástroj, ktorým môže motivovať dieťa k terapii.” tvrdí Veronika Štrbáková, spoluzakladateľka slovenského startupu Speekle. Ten sa v posledných mesiacoch dočkal mimoriadneho záujmu médií, pretože má potenciál pomôcť logopédom a výrazne zeefektívniť ich prácu.

 

 

Existuje veľa detí (a patrili sme medzi nich možno aj my) s rečovou vadou, ktorá by ich mohla bez vhodnej terapie u logopéda v dospelosti mrzieť. Naučiť však dieťa spolupracovať a poctivo trénovať logopédom navrhnuté cvičenia nie je vôbec ľahká úloha, predovšetkým, ak si svoj problém ešte ani neuvedomuje. Z opačnej strany na to išli tvorcovia projektu Speekle. Pomocou počítačovej hry motivujú deti k tomu, aby sa naučili správne vyslovovať napríklad “š”.

Speekle ste mohli v priebehu tohto roka vidieť v pozícii mediálne úspešného startupu so slovenským kapitálom. Či už ide o samotný nápad alebo jeho technickú realizáciu, patrí mu nálepka “Vyrobené na Slovensku”. Na otázku, ako vôbec partia štyroch študentov Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity prišla s takto zaujímavým a spoločensky prospešným produktom, odpovedá Veronika Štrbáková, mediálna tvár projektu Speekle, prekvapivo: “Vedeli sme, že chceme robiť niečo, čo pomôže ľuďom. Najprv sme zvažovali niečo v súvislosti s Alzheimerovou chorobou, cukrovkou a rôznymi inými problémami, neskôr sme chceli učiť rozprávať nepočujúcich. Bol tam však veľký komplexný zložitý problém. Neskôr nám jedna naša profesorka povedala, že prečo by sme mali riešiť nepočujúcich, keď problémy s rečou majú aj obyčajné deti. Tak sme sa pustili do logopédie.”

INZERCIA

Prekvapivá je najmä skutočnosť, že predmet snahy študentov sa vyvíjal postupne a nebol presne stanovený od úplného začiatku.

V hre Goldy napríklad dieťa vyslovovaním spoluhlásky “š” uspáva draka, aby si nevšimol trpaslíka. Trpaslík získava poklady a v prípade neúspechu stráca životy. Jednoduchý koncept, ktorý funguje a deti motivuje k cvičeniu. Momentálne má Speekle tri hry – Goldy, TailTrails a Squak, ďalšie sa pripravujú a ich aktualizácia bude pre držiteľov licencie bezplatná.

INZERCIA

Softvér slúžiaci na aktívnu podporu logopedickej terapie sa začal rysovať pri príležitosti národného kola súťaže Imagine Cup 2013. Vývoj celkom novej a dovtedy neexistujúcej platformy pokračoval ďalej a zbieral úspechy aj na ďalších súťažiach. Vyhral dokonca prestížne ocenenie Podnikateľský nápad roka 2013 a s ním aj výhru 33-tisíc eur. Veľká časť tejto sumy bola projektu, dnes už spoločnosti s ručením obmedzeným, poskytnutá v marketingových a právnych službách, zabezpečila mu však aj nevyhnutné finančné zázemie pre budúci rozvoj.

“Momentálne ešte fungujeme z vlastných zdrojov, ale určite v blízkej dobe budeme hľadať aj investorov.” uvádza Štrbáková a tiež dodáva, že investori majú záujem o dialóg. V súčasnosti si firma ešte vystačí s vlastnými zdrojmi nadobudnutými zo súťaží a z predaja licencií rodičom a logopédom, v budúcnosti zvažuje nejakú investíciu. Licencie sa dnes predávajú nielen odborníkom logopédom, ale najmä bežným domácim používateľom – rodičom, ktorí takto môžu motivovať svoje deti lepšie artikulovať.

Inzercia

Mediálny a komerčný úspech značky Speekle by však mal ešte len nabrať na obrátkach. Aktuálna verzia pre operačný systém MS Windows sa pripravuje rozšíriť na tablety, teda na prostredie iOS a následne Android. Súčasťou prechodu na mobilné zariadenia sú nielen technologické nároky, ale aj záujem o predaj licencií vo forme platenej aplikácie prostredníctvom Google Play a App Store. V tomto prípade by mala byť cena výrazne nižšia, ako u desktopovej verzie, upravený bude aj biznis model.

 

Tím Speekle na Imagine Cup
Tím Speekle na Imagine Cup

 

Najpodstatnejším predpokladom na to, aby bol softvér komerčne úspešný a predaj licencií dostatočný na plnenie dlhodobého plánu, je jeho efektívnosť. Zaujímalo nás aj to, či už dnes disponuje Speekle údajmi o tom, že ich softvér reálne pomáha deťom.

“Vzhľadom na to, že pôsobíme na trhu veľmi krátko, sa tieto údaje ešte nedajú namerať. Navyše, my sa nesnažíme nahradiť logopéda, dávame mu do rúk nástroj, ktorým môže motivovať dieťa k terapii. Terapia tak môže byť rýchlejšia, pretože dieťa chce zrazu cvičiť. A toto funguje. Máme reakciu od logopedičky, ktorej malý pacient sa naučil správne polohovať jazyk a vyslovovať “š” práve preto, lebo chcel nazbierať čo najviac pokladov bez toho, aby jeho trpaslík strácal životy.”

Tvorcovia Speekle skvele odhadli príležitosť a využili ju. Zo študentského projektu sa stal skutočný obchod s vynikajúcimi vyhliadkami. Pre potencionálnych investorov môže byť motivujúca najmä skutočnosť, že Speekle je jediný softvér na riešenie drobných deficitov v artikulácii a pre jedinečnosť slovenčiny je prakticky nemožné, aby jeho alternatívu na náš trh priniesol zahraničný vývojár. O skutočnom komerčnom potenciále produktov značky Speekle rozhodne zvyšok tohto roka a začiatok toho nasledujúceho. Práve počas tohto obdobia budú uvedené verzie pre mobilné platformy a nové hry.

About Author

Erik Stríž

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings