Slovenskí študenti skenujú historické pamiatky do virtuálnej reality

Vzdelávanie na Slovensku v porovnaní so zahraničím v mnohom zaostáva, avšak v súkromných rukách a so správnym financovaním môže prosperovať a ponúkať študentom aj praktické znalosti a skúsenosti.   Aj našou krajinou v posledných rokoch hýbe záujem zamestnávateľov o technicky zdatných absolventov a študenti majú záujem o budovanie si odbornosti práve v oblastiach, ktoré môžeme… Prečítať celé
Vydané 23. septembra 2016 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , ,

Vzdelávanie na Slovensku v porovnaní so zahraničím v mnohom zaostáva, avšak v súkromných rukách a so správnym financovaním môže prosperovať a ponúkať študentom aj praktické znalosti a skúsenosti.

 

Aj našou krajinou v posledných rokoch hýbe záujem zamestnávateľov o technicky zdatných absolventov a študenti majú záujem o budovanie si odbornosti práve v oblastiach, ktoré môžeme všeobecne pomenovať technické. Nie je to však klasická elektrotechnika alebo automatizácia, ale predovšetkým oblasti vývoja softvéru a praktického využívania hardvéru.

 

Priebeh prác v rámci vzdelávacieho projektu InovEduc

Priebeh prác v rámci vzdelávacieho projektu InovEduc

V kontexte budovania odbornosti a nadobúdania praktických znalostí a skúsenosti je prínosným projektom napríklad InovEduc (inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev). Je platformou pre spoluprácu slovenských a ukrajinských študentov, ktorí v rámci nej mapujú lokálne kultúrne a historické pamiatky a pripravujú ich pre budúci vzdelávací proces.

Výsledkom ich práce sú fotorealistické a precízne 3D modely stavieb, ktoré je možné prehliadať okrem iného aj vo virtuálnej realite. Využíva sa pritom moderná technika, vrátane dronov.

Drevené kostoly, technické pamiatky, hrady, kaštiele či prírodné zaujímavosti nasnímané medzinárodným tímom sa následne digitalizujú do podoby učebnej látky. Tá bude slúžiť na vzdelávanie stredoškolákov v predmetoch história, geografia, informatika, náuka o spoločnosti alebo regionálna výchova. Exteriéry objektov digitalizujú riešitelia projektu na oboch stranách našej východnej hranice pomocou fotografického snímania a letecky pomocou dronov. Interiéry objektov spracovávajú do formy panorámy.

 

Priebeh prác v rámci vzdelávacieho projektu InovEduc

Priebeh prác v rámci vzdelávacieho projektu InovEduc

Vzdelávací proces, ktorý zmapuje slovenské pamiatky

Nové digitalizované pamiatky budú ilustrovať historický vývoj stavieb, kultúru národov, ale aj geografickú a prírodnú rozmanitosť. Súčasťou projektu „InovEduc“ pre efektívne uchopenie týchto učebných materiálov a ich využívanie v rámci vzdelávacieho procesu je aj rad školení, ktorých sa zúčastňuje 20 slovenských a ukrajinských učiteľov. Na vytváraní metodických materiálov participujú pedagógovia, ktorí budú výsledky projektu využívať vo výučbe. Metodické materiály budú dostupné aj ďalším pedagógom spoločne s využitím dát a aplikácií, ktoré v projekte vzniknú.

Študenti sa podieľajú na vývoji jednotlivých platforiem priamo na vybraných predmetoch, ale aj prostredníctvom svojich záverečných bakalárskych a diplomových prác. Testy použiteľnosti, teda príprava podkladov do formy vhodnej pre bežného používateľa technológií, prebieha v spolupráci s Fakultou informatiky.

„V rámci projektu sme už zrealizovali tri z piatich seminárov pre stredoškolských učiteľov. Zorganizovali sme aj dve konferencie, na ktorých sme účastníkom poskytli základné informácie o projekte a taktiež ich zoznámili so zariadeniami virtuálnej a rozšírenej reality, ktoré budú podporovať prepojenie hmotného kultúrneho dedičstva s nehmotným“ uviedol k téme povedal RNDr. Ján Lacko, PhD., odborný riešiteľ projektu z Paneurópskej vysokej školy.

 

Priebeh prác v rámci vzdelávacieho projektu InovEduc

Priebeh prác v rámci vzdelávacieho projektu InovEduc

Práve ona zabezpečuje realizáciu projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grantom vo výške 579 486 EUR.

Finálne výsledky a výstupy projektu „InovEduc“ budú v apríli 2017 voľne k dispozícii aj širokej verejnosti . Na tento termín je naplánované ukončenie celého projektu.

 

Pokračujte na ďalší príspevok »