Clá a dane

Rýchly prehľad aktuálnych pravidiel dovozu tovarov z tretích krajín.

Je tu júl, začiatok prázdnin, dovolenkového obdobia, užívania si letných slnečných dní. No prišlo aj obdobie letných zliav a výpredajov. Ľudia si cez pandémiu zvykli na nákupy cez internet. Online nákupy vzrástli v celej Európskej únií a Slovensko nie je výnimkou. Ľudia trávili posledné mesiace veľa času online. Slováci výrazne viac nakupujú cez internet, za… Prečítať celé
Vydané 5. júla 2021 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , , , , , , ,

Copywriterka so zameraním na financie, sociálne postavenie a korupciu. 

Od prvého júla platia nové pravidlá pre cla a dane na dovoz tovarov z tretích krajín.

Je tu júl, začiatok prázdnin, dovolenkového obdobia, užívania si letných slnečných dní. No prišlo aj obdobie letných zliav a výpredajov. Ľudia si cez pandémiu zvykli na nákupy cez internet. Online nákupy vzrástli v celej Európskej únií a Slovensko nie je výnimkou.

Ľudia trávili posledné mesiace veľa času online. Slováci výrazne viac nakupujú cez internet, za posledných desať rokov sa počet online nákupov dvojnásobne zvýšil. V Európe cez internet najviac nakupujú obyvatelia Holandska, Dánska a Nemecka. Slováci minú v internetových obchodoch približne od 100 € do 500 € (TREND). Aj vy ste si obľúbili čínske internetové obchody alebo nakupovanie cez e – shopy zo Spojených štátov amerických? Aké sú nové pravidlá, kto ich určuje a kto ich musí dodržiavať?

Zmeny, ktoré sú v platnosti od 1. júla 2021

Od prvého júla sa menia colné podmienky pre krajiny z tretích krajín, teda krajín, ktoré sa nachádzajú mimo Európskej únie. Na dovoz tovaru z tretích krajín je po novom potrebné podať elektronické colné vyhlásenie (Podnikajte.sk). Zmeny neobišli ani daň z pridanej hodnoty pre zásielky nepatrnej hodnoty. Tovar, ktorý nepresahuje hodnotu 22 €, môže byť oslobodený od DPH.

Elektronický colný systém, takzvaný eCommerce pomáha uplatňovať daň z pridanej hodnoty pri všetkých zásielkach dovozených z krajín mimo Európskej únie. Nové colné pravidlá platia pre tovary, ktoré prevyšujú hodnotu 150 €. Finančná správa informuje, že zásielky do hodnoty 150 € je možné precliť jednoduchším spôsobom.

Nové colné pravidlá a elektronický colný systém eCommerce platí pre všetky krajiny Európskej únie. Tento spoločný systém je vytvorený s cieľom podporiť spravodlivejšiu hospodársku súťaž medzi subjektami na trhu, ktoré majú záujem predávať z Európskej únie a tretích krajín.

Tovar, ktorého hodnota presahuje 150 €, alebo je predmetom spotrebnej dane, je možné preclievať prostredníctvom Centrálneho elektronického priečinka (CEP). Pravidlá platné od prvého júla sa týkajú všetkých právnických a fyzických osôb, ktoré nakupujú tovary z krajín mimo Európskej únie. To znamená, že všetkých nakupujúcich – občanov alebo aj firiem.

Na stránke Finančnej správy sú definované presné pravidlá pre výber daní a cla. Orgán štátnej správy vykonáva colný dohľad a plní úlohy aj v oblasti colných taríf, colnej sadzby, pôvodu tovaru, podieľa sa na realizácií colnej, daňovej a obchodnej politiky a takisto pomáha bojovať proti daňovým podvodom.

Všade sú aj nejaké výnimky

Finančná správa uvádza výnimky, ktoré je možné si uplatniť pri cle alebo pri dani z pridanej hodnoty.

Oslobodiť od cla je možné napríklad:

 1. Osobný majetok fyzických osôb sťahujúcich sa z bydliska v tretej krajine na územie Európskej únie.
 2. Tovar dovážaný pri príležitosti uzatvorenia manželstva.
 3. Osobný majetok nadobudnutý dedením.
 4. Výbavu, študijné potreby a vybavenie domácností žiakov a študentov.
 5. Zásielky nepatrnej hodnoty odoslané z tretej krajiny príjemcovi v Európskej únii, ktorých hodnota nepresahuje 150 EUR na jednu zásielku (napr. internetový nákup).
 6. Zásielky zasielané z tretej krajiny jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe žijúcej na colnom území Európskej únie ( zásielka do 45 € ).
 7. Tovar v osobnej batožine cestujúcich.

Oslobodiť od platenia DPH môžeme napríklad:

 1. Zásielky nepatrnej hodnoty (zásielka do 22 €).
 2. Zásielky zasielaných jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe (zásielka do 45 € ).
 3. Tovar v osobnej batožine cestujúceho.
 4. Dovoz pohonných látok v bežnej nádrži motorového vozidla, alebo v prenosnej nádrži, ktorá nepresahuje 10 litrov.

Pozor na alkohol a cigarety

Oslobodenie od cla však nemožno uplatniť na alkoholické nápoje, tabak a tabakové výrobky, parfumy a toaletné vody a v týchto prípadoch sa DPH bude platiť. Avšak aj na tieto druhy tovarov existujú výnimky, ktoré sú podmienené určitým objemom alebo počtom kusov.

Presne definované množstvá vo výnimkách cigariet alebo litre liehovín, destilátov, či vína, sú nastavené ako malé príležitostné množstvá, na súkromnú alebo osobnú spotrebu. Tieto množstvá je možno kombinovať priamo úmerne.

 

 

Pokračujte na ďalší príspevok »