Ekonomika a Biznis EXTRA

Rýchly prehľad aktuálnych pravidiel dovozu tovarov z tretích krajín.

 • 5 júla, 2021
 • 4 min read
Rýchly prehľad aktuálnych pravidiel dovozu tovarov z tretích krajín.
Od prvého júla platia nové pravidlá pre cla a dane na dovoz tovarov z tretích krajín.

Je tu júl, začiatok prázdnin, dovolenkového obdobia, užívania si letných slnečných dní. No prišlo aj obdobie letných zliav a výpredajov. Ľudia si cez pandémiu zvykli na nákupy cez internet. Online nákupy vzrástli v celej Európskej únií a Slovensko nie je výnimkou.

Ľudia trávili posledné mesiace veľa času online. Slováci výrazne viac nakupujú cez internet, za posledných desať rokov sa počet online nákupov dvojnásobne zvýšil. V Európe cez internet najviac nakupujú obyvatelia Holandska, Dánska a Nemecka. Slováci minú v internetových obchodoch približne od 100 € do 500 € (TREND). Aj vy ste si obľúbili čínske internetové obchody alebo nakupovanie cez e – shopy zo Spojených štátov amerických? Aké sú nové pravidlá, kto ich určuje a kto ich musí dodržiavať?

Zmeny, ktoré sú v platnosti od 1. júla 2021

Od prvého júla sa menia colné podmienky pre krajiny z tretích krajín, teda krajín, ktoré sa nachádzajú mimo Európskej únie. Na dovoz tovaru z tretích krajín je po novom potrebné podať elektronické colné vyhlásenie (Podnikajte.sk). Zmeny neobišli ani daň z pridanej hodnoty pre zásielky nepatrnej hodnoty. Tovar, ktorý nepresahuje hodnotu 22 €, môže byť oslobodený od DPH.

Elektronický colný systém, takzvaný eCommerce pomáha uplatňovať daň z pridanej hodnoty pri všetkých zásielkach dovozených z krajín mimo Európskej únie. Nové colné pravidlá platia pre tovary, ktoré prevyšujú hodnotu 150 €. Finančná správa informuje, že zásielky do hodnoty 150 € je možné precliť jednoduchším spôsobom.

INZERCIA

Nové colné pravidlá a elektronický colný systém eCommerce platí pre všetky krajiny Európskej únie. Tento spoločný systém je vytvorený s cieľom podporiť spravodlivejšiu hospodársku súťaž medzi subjektami na trhu, ktoré majú záujem predávať z Európskej únie a tretích krajín.

Tovar, ktorého hodnota presahuje 150 €, alebo je predmetom spotrebnej dane, je možné preclievať prostredníctvom Centrálneho elektronického priečinka (CEP). Pravidlá platné od prvého júla sa týkajú všetkých právnických a fyzických osôb, ktoré nakupujú tovary z krajín mimo Európskej únie. To znamená, že všetkých nakupujúcich – občanov alebo aj firiem.

Na stránke Finančnej správy sú definované presné pravidlá pre výber daní a cla. Orgán štátnej správy vykonáva colný dohľad a plní úlohy aj v oblasti colných taríf, colnej sadzby, pôvodu tovaru, podieľa sa na realizácií colnej, daňovej a obchodnej politiky a takisto pomáha bojovať proti daňovým podvodom.

Všade sú aj nejaké výnimky

Finančná správa uvádza výnimky, ktoré je možné si uplatniť pri cle alebo pri dani z pridanej hodnoty.

Oslobodiť od cla je možné napríklad:

 1. Osobný majetok fyzických osôb sťahujúcich sa z bydliska v tretej krajine na územie Európskej únie.
 2. Tovar dovážaný pri príležitosti uzatvorenia manželstva.
 3. Osobný majetok nadobudnutý dedením.
 4. Výbavu, študijné potreby a vybavenie domácností žiakov a študentov.
 5. Zásielky nepatrnej hodnoty odoslané z tretej krajiny príjemcovi v Európskej únii, ktorých hodnota nepresahuje 150 EUR na jednu zásielku (napr. internetový nákup).
 6. Zásielky zasielané z tretej krajiny jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe žijúcej na colnom území Európskej únie ( zásielka do 45 € ).
 7. Tovar v osobnej batožine cestujúcich.

Oslobodiť od platenia DPH môžeme napríklad:

 1. Zásielky nepatrnej hodnoty (zásielka do 22 €).
 2. Zásielky zasielaných jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe (zásielka do 45 € ).
 3. Tovar v osobnej batožine cestujúceho.
 4. Dovoz pohonných látok v bežnej nádrži motorového vozidla, alebo v prenosnej nádrži, ktorá nepresahuje 10 litrov.

Pozor na alkohol a cigarety

Oslobodenie od cla však nemožno uplatniť na alkoholické nápoje, tabak a tabakové výrobky, parfumy a toaletné vody a v týchto prípadoch sa DPH bude platiť. Avšak aj na tieto druhy tovarov existujú výnimky, ktoré sú podmienené určitým objemom alebo počtom kusov.

Presne definované množstvá vo výnimkách cigariet alebo litre liehovín, destilátov, či vína, sú nastavené ako malé príležitostné množstvá, na súkromnú alebo osobnú spotrebu. Tieto množstvá je možno kombinovať priamo úmerne.

 

 

About Author

Jana Mäsiarová

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings