Automobily

Prenajímať alebo kupovať? Otázky a odpovede o prenájme áut.

  • 15 mája, 2017
  • 5 min read
Prenajímať alebo kupovať? Otázky a odpovede o prenájme áut.

„Myslieť moderne znamená hľadať inovatívne riešenia. MaxiRent to spĺňa dokonale“.

 

Ak sa rozhodujete pri podnikaní alebo v súkromnom živote medzi voľbou vlastného vozového parku a leasingom alebo uvažujete nad prenájmom vozidiel, čítajte náš redakčný rozhovor ďalej.

 

Dnes už v podstate každá firma skôr či neskôr rieši otázku vozového parku. Na čo všetko treba pri rozhodovaní myslieť?

INZERCIA

Prvým dôležitým krokom je nájsť odpoveď na otázku, koľko vozidiel daná firma potrebuje na pokrytie aktuálnych potrieb. Veľkosť flotily je potrebné nastaviť optimálne v súlade so stratégiou rozvoja spoločnosti.

 

INZERCIA

16,17_Large range of fleet

Ako zvoliť správnu veľkosť vozového parku v dnešnej dobe, keď istoty v rámci podnikania neexistujú?

Inzercia

Našim zákazníkom odporúčame pripravovať stratégie a plánovanie vozového parku tak, aby dokázali flexibilne a pomerne rýchlo reagovať na svoj rast a narastajúci dopyt zo strany zákazníka, čo môže byť často pomerne náročné odhadnúť. Mať nafúknutý vozový park nie je práve dvakrát efektívne.

 

Povedzme, že už máme základnú predstavu o tom, koľko a akých vozidiel. Ako by malo vyzerať naše rozmýšľanie ďalej?

Firmy by si v procese rozhodovania mali uvedomiť, že ich hlavná obchodná činnosť je iná, ako starať sa o vozidlá. Väčšina firiem, samozrejme, na svoje podnikanie vozidlá potrebuje. Efektívne riešenie je prenechať správu vozidiel poskytovateľom služieb mobility.

 

Čo sa podľa Vášho názoru väčšmi oplatí, autá kúpiť alebo prenajať? Čo je z pohľadu efektívnosti nákladov pre firmy dnes výhodnejšie?

Každá firma s ambíciou rásť potrebuje na svoj ďalší rozvoj voľné finančné prostriedky. Vlastníctvo sa dnes stáva príliš drahým a neekonomickým. Kúpa je náročný proces nielen z pohľadu výberu vhodného vozidla a jeho konfigurácie, ale aj z pohľadu financií a účtovníctva firmy – vo väčšine prípadov je kúpa a vlastnenie áut menej výhodné oproti alternatívnym možnostiam.

 

Ako v praxi premýšľajú firmy? Kde dochádza k najčastejším zlyhaniam, problémom či zlým rozhodnutiam?

Dôležité je vedieť, koľko a akých vozidiel firma potrebuje, odhadnúť obdobie, kedy ich bude potrebovať, a tiež správne predpokladať, koľko kilometrov na danom vozidle firma najazdí. V neposlednom rade dodržiavať platobnú disciplínu. Ak vozidlo kúpite, flexibilitu strácate. Máte vozový park a plno práce a starostí s jeho správou, čo firmu zaťažuje aj z pohľadu ľudských zdrojov.

 

16,17_AVIS_CAR_PARK_WiFI_IN_CAR_01854

Aké je optimálne riešenie pre súkromnú osobu a aké pre podnikateľov?

Jednoznačne odporučiť konkrétny produkt nie je správne. Požiadavky konkrétneho zákazníka treba vyhodnocovať individuálne. Z môjho pohľadu aktuálnym trendsetterom a veľmi zaujímavým produktom je MaxiRent od spoločnosti AVIS a AVIS Van Rental. Ide o moderný produkt, ktorým v AVISe reagujeme na neuspokojený dopyt zo strany zákazníkov.

MaxiRent  je moderný nástroj riadenia vozového parku určený pre firmy akejkoľvek veľkosti, živnostníkov či súkromné osoby. Hlavnou devízou tohto produktu je flexibilita, ktorú ponúka za podmienok cenovo priaznivo nastavených v prospech zákazníka. Zákazník sa zaväzuje k 12-mesačnému prenájmu s vopred stanovenými službami a pevne stanovenou cenou. Dôležitým prvkom MaxiRentu je aj fakt, že ponúka iba nové vozidlá, kde sa tým pádom zákazník vyhýba potencionálnym technickým problémom. Dôležitým faktorom pri rozhodovaní zákazníkov pre tento produkt je, že vozidlo od nás dostávajú na dočasné užívanie ihneď, bez čakania a za zvýhodnenú MaxiRent splátku, kým im nebude dodané ich nové vozidlo.

 

Čo všetko je zahrnuté v mesačnej splátke?

Vo výške mesačnej splátky sú zohľadnené všetky bežné služby, menovite zaplatenie registračného poplatku, zákonné i havarijné poistenie, celoročná diaľničná známka platná v SR, sezónne prezutie pneumatík a ich uskladnenie, cestná daň a iné.

 

Krátka viazanosť, nízke splátky, nové autá. Tento produkt musia mať zákazníci v obľube. Viete nám prezradiť nejakého referenčného zákazníka?

Dnešný zákazník je veľmi náročný. Myslieť moderne znamená hľadať inovatívne riešenia. MaxiRent to spĺňa dokonale. Aeromobil je slovenské želiezko v ohni, čo sa týka globálnej startupovskej komunity, a využíva program MaxiRent na zabezpečenie potreby vozového parku.

 

 

About Author

Juraj Šulhaň

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings