Kultúra Ľudia Svet

Potápač objavil 900 rokov starý križiacky meč

  • 21 októbra, 2021
  • 5 min read
Potápač objavil 900 rokov starý križiacky meč

Izraelský potápač objavil vzácne artefakty

Izraelský potápač Shlomi Katzin objavil pri pobreží Stredozemného mora staroveký meč, o ktorom sa odborníci domnievajú, že môže pochádzať z čias križiakov.

Počas svojho potápania pri pobreží severného Izraela narazil na viacero artefaktov. Poklady ležali južne od mesta Haifa (tretie najväčšie mesto v Izraeli) na dne mora. Podľa Izraelského pamiatkového úradu (Israel Antiquities Authority) objavil kamenné a kovové kotvy, úlomky keramiky a meč starý približne 900 rokov. Vzácne artefakty boli nájdené pri pobreží Karmelu. Ich odkrytie zapríčinili vlny a spodné prúdy, ktoré posunuli piesok na dne mora.

Kobi Sharvit, riaditeľ morskej archeológie Izraelského pamiatkového úradu (IAA) tvrdí, že práve tento úsek pobrežia má množstvo prírodných zátok. Lode sa v nich odjakživa chránili pred búrkami a niekedy po sebe zanechali aj archeologické poklady.

 

INZERCIA

Meč križiackeho rytiera

Šesť metrov dlhý meč bol pokrytý mušľami a inými zvyškami z morského dna. Katzin z obavy pred jeho ukradnutím či opätovným „zahalením“, meč vytiahol na povrch a odovzdal ho pamiatkovému úradu. Artefakt našiel zhruba 200 metrov od brehu a v hĺbke viac ako štyroch metrov. Bol pochovaný v hlbokej vrstve piesku bez kyslíka, a práve to je dôvodom dobrej zachovalosti. Jeho veľkosť a tvar naznačujú, že naozaj mohol patriť križiakovi. Rovnako k tomu prispieva aj skutočnosť, že bol nájdený iba niekoľko kilometrov od hradu Atlit – križiackej pevnosti.

Od roku 1096 do konca 13. storočia boli križiacke výpravy súborom vojenských expedícií západoeurópskych kresťanov. Následkom stáročia trvajúcich moslimských expanzívnych vojen, bolo ich opätovné získanie „Svätej zeme“ na Strednom východe.

INZERCIA

Inšpektor pre prevenciu lúpeží IAA Nir Distelfeld uviedol, že meč je vzácnym nálezom križiackeho rytiera, ktorý sa zachoval v perfektnom stave. „Našli ho pokrytý morskými organizmami, no zrejme je vyrobený zo železa. Je vzrušujúce stretnúť sa s takýmto osobným predmetom. Prenesie vás to o 900 rokov späť, do éry s rytiermi, brnením a mečmi.“

Meč momentálne váži asi päť – šesť kilogramov, avšak to spôsobuje inkrustácia (povrchové usadzovanie) kameňov a mušlí, samotný váži najviac dva kilogramy. Podľa úradu čepeľ meča (údajne vyrobená zo železa) meria asi jeden meter a rukoväť cca 35 centimetrov.

Inzercia
Amatérsky potápač Shlomi Katzin so svojím objavom. Zdroj: www.timesofisrael.com

 

Oblasť bude aj naďalej monitorovaná 

Spravodajský portál The Times of Israel uvádza, že archeológovia oblasť (spolu s prírodnými zátokami) monitorovali ešte pred Katzinovým objavom. Skoršie objavy ukázali, že lokalita bola aktívna už pred 4000 rokmi v mladšej dobe bronzovej. Pohyby pieskov však môžu spôsobiť to, že artefakty nebude jednoduché nájsť. Neprirodzené pohyby v oceáne, ktoré spôsobujú napríklad rekreační potápači, by mohli naopak dopomôcť k odkrytiu týchto objektov.

Riaditeľ morskej archeológie Koby Sharvit dodáva, že „aj najmenšia búrka dokáže pohnúť pieskom a odkryť oblasti na morskom dne, ale môže ich aj pochovať.“ 

Takisto potvrdil, že tím bude miesto v najbližších mesiacoch pozorne sledovať. Nie je totiž bežné nájsť takýto artefakt z križiackeho obdobia. Vysvetlil tiež, že meč mohol na mieste ostať po stroskotaní lode alebo križiackej výsadkovej skupine. Tento archeologický objav jednoznačne potvrdzuje využívanie prírodnej zátoky v čase križiackeho obdobia.

Sharvit verí, že meč patril križiakovi, ktorý sa plavil do Svätej zeme takmer pred 1000 rokmi. Zdroj: www.reuters.com

 

Dostupný i verejnosti

Medzičasom bude meč poslaný do laboratórií Izraelského pamiatkového úradu na vyčistenie. Samotný riaditeľ morskej archeológie Sharvit, sa chce dozvedieť o histórii meča oveľa viac. Po vyčistení a detailnom preskúmaní zaistia jeho vystavenie verejnosti.

Potápač Shlomi Katzin dokonca získal osvedčenie o uznaní dobrého občianstva, a to za nahlásenie meča pamiatkovému úradu.

Svätá zem je už po tisícročia náboženské a historické miesto, kde izraelskí archeológovia, ale aj verejnosť často informujú o vzácnych starovekých objavoch. V marci Izraelský úrad pre pamiatky oznámil, že v izraelskej púšti bol nájdený nový súbor zvitkov (rukopisov) Mŕtveho mora. Ide o biblické texty, pochádzajúce z obdobia spred 2000 rokov a prvý takýto objav za posledných 60 rokov.

 

Zdroje: www.smithsonianmag.com , www.edition.cnn.comwww.nbcnews.com

Zdroj titulnej fotografie: nationworldnews.com 

About Author

Juliana Nemcikova

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings