Zdravie

Koniec zabúdaniu? Pamäť by nám mohli povzbudiť špeciálne elektródy

  • 28 októbra, 2022
  • 5 min read
Koniec zabúdaniu? Pamäť by nám mohli povzbudiť špeciálne elektródy

Nebojte sa, nejde o terapiu šokom. Mnohé ochorenia, ktoré postupne pripravujú človeka o pamäť, by vďaka vývoju mozgovej protézy dokázali zlepšiť kvalitu života.

Ako zabrániť miznutiu spomienok?

Hovorí sa, že sa učíme celý život. Od prvých písmen a počítania až po stovky strán, z ktorých sa snažíme zapamätať si to najdôležitejšie. Učenie však nesúvisí iba so školou. Vždy, keď sa stretneme s novými informáciami – napríklad receptom či manuálom – v časti mozgu nazývanej hipokampus sa aktivujú neuróny vysielajúce elektrické signály do iných neurónov. Tento model je potom zakódovaný v mozgu, a keď si neskôr potrebujeme vybaviť informácie, neuróny sa spúšťajú na základe opakovaného vzoru.

pamäť
Vraj čím sme starší, tým viac zabúdame. Z nevinnej hlášky sa ale niekedy môže vykľuť závažné ochorenie. zdroj: unsplash.com

Občas sa stane, že zabudneme meno osoby sekundu po tom, ako sa s ňou zoznámime. Drobné výpadky pamäti nie sú ničím nezvyčajným. V prípade poškodeného hipokampu neuróny nedokážu úspešne vytvoriť vzorec čerstvo nadobudnutej informácie. Najčastejšou príčinou sú zranenia hlavy, ktoré poškodia funkciu mozgu. Spomedzi ochorení to môže byť Alzheimerova choroba – narúša schopnosť vytvárať si nové spomienky a pripravuje ľudí o tie existujúce.

V závislosti od závažnosti straty pamäti to bráni človeku v tom, aby mohol pracovať alebo žiť samostatne. Môže to byť neuveriteľne traumatické nielen preňho, ale aj pre blízku rodinu a priateľov. Alzheimer sa dodnes nedá vyliečiť, lekári sa ale nevzdávajú. Pamäťová protéza, ktorú vyvinuli výskumníci z univerzít v Severnej Karolíne, používa elektródy na prepínanie neurónov v hipokampe počas formovania spomienok.

INZERCIA

Pomoc pre amerických vojakov

Projekt začala v roku 2013 financovať americká Agentúra pre výskum pokročilých obranných objektov (DARPA). Cieľom programu s názvom „Obnovenie aktívnej pamäte“ je vyvinúť plne implantovateľné nervové zariadenie schopné obnoviť normálnu pamäťovú funkciu. Primárne má slúžiť vojakom, ktorí trpia mozgovým ochorením alebo žijú s následkami poranenia mozgu.

Výskumníci sa najskôr zamerali na epizodickú pamäť. Ide o informácie, ktoré sa v našom mozgu zdržia len krátko – kde je zaparkované auto, čo sa podávalo na večeru alebo kedy sme naposledy brali lieky. Hipokampus zahŕňa podoblasti nazývané CA3 a CA1, ktoré fungujú spoločne na podporu kódovania a získavania pamäte. Keď mozog zaregistruje informáciu na zakódovanie, spustia sa neuróny v CA3 oblasti. Označený vstup informácií do hipokampu spúšťa následnú sekvenciu nervovej aktivity v oblasti CA1.

INZERCIA

Testov sa zúčastnili dobrovoľníci, hlavne pacienti s epilepsiou, keďže po záchvatoch väčšinou dochádza k strate krátkodobej pamäti. Experti použili chirurgicky implantované elektródy na zaznamenávanie neuronálnej aktivity v oblastiach CA3 a CA1. Účastníkom štúdie ukázali jednoduchý obrázok (farebný štvorec). Po krátkom oneskorení, počas ktorého bola obrazovka prázdna, zo štyroch vzoriek vyberali tú správnu.

Dva skúšobné modely

Prostredníctvom predchádzajúceho výskumu vedci vyvinuli dve verzie unikátnej pamäťovej protézy: „model dekódovania pamäte“ (MDM) a model „multi-input, multi-output“ (MIMO).

Inzercia

Model MDM sleduje elektrickú aktivitu v hipokampe. Prostredníctvom elektród vytvorí priemerný vzor spojený s existujúcimi spomienkami a doručí ho späť do mozgu, keď sa osoba snaží vybaviť si zapamätanú informáciu.

Pokročilejší model MIMO analyzuje elektrickú aktivitu v časti hipokampu, ktorá prijíma nové informácie. Potom predpovedá najlepší vzor elektrických impulzov v inej časti pre úspešnú tvorbu spomienok.

Aby vedci zistili, či by stimulačné vzory predpovedané MIMO podobne vplývali na dlhodobú pamäť, pripravili druhý test. Dobrovoľníkom sa zobrazil výrazný obraz, po ktorom nasledovala dlhšia prestávka, kým uvideli ďalšiu ukážku. Následne museli identifikovať prvú fotografiu zo štyroch alebo piatich ďalších na obrazovke.

Prvý krok k úspechu

Sofistikovanejší model MIMO priniesol v priemere najlepšie výsledky. „Účastníkom sa dlhodobá pamäť zlepšila o 11 až 54%,“ uviedol neurovedec, Robert Hampson. Zároveň priznáva, že sme stále ďaleko od praktického zariadenia, ktoré pomôže ľuďom s demenciou alebo traumatickým poranením mozgu obnoviť stratenú pamäťovú funkciu.

pamäť
Spomienky tvoria podstatnú časť toho, kým sme. Progres vo vývoji zariadenia na ich zachovanie by určite bol prínosom pre tých, ktorí sa obávajú, že o ne prídu. zdroj: pexels.com

Dôležitým bodom výskumu je zdokonalenie elektród. Súčasné by nemohli fungovať ako trvalý implantát, keďže by okolo seba vytvorili zjazvené tkanivo. Zlyhanie by spôsobil aj nedostatok stimulovaných neurónov. Počas štúdie ich zaznamenali 40 až 100, v reálnom svete by na zlepšenie diagnózy potrebovali niekoľko stoviek.

Hipokampus nie je univerzálnou odpoveďou na pôvodcu problémov s pamäťou, preto je potrebné preskúmať aj ďalšie orgány a ochorenia. S ďalším vývojom je však možné, že táto nová pamäťová protéza by jedného dňa značne zmiernila problémy, ktoré sprevádza strata spomienok.

Zdroje: www.bigthink.com, www.sciencefriday.com

Zdroj titulnej fotografie: www.pexels.com

About Author

Tímea Prišticová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings