Automobily EXTRA

Tento rok sa rozšíri platnosť metodík WLTP a RDE. Čo to znamená pre nové autá?

  • 24 apríla, 2019
  • 4 min read
Tento rok sa rozšíri platnosť metodík WLTP a RDE. Čo to znamená pre nové autá?

Medzinárodne uznávaná a moderná metóda merania spotreby a produkcie emisií je už nejaký čas súčasťou každého technického listu nových automobilov. Tento rok v septembri vstúpi do platnosti druhá fáza WLTP, ktorá rozšíri metódu aj na segment ľahkých úžitkových vozidiel.

 

WLTP znamená „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure“ a je to stále pomerne nový štandard merania spotreby paliva a produkcie emisií automobilov. Všetky automobily musia byť nevyhnutne certifikované metódou WLPT od 1. septembra 2018, pričom do platnosti novinka vstúpila ešte rok predtým a počas dočasného obdobia bola uvádzaná spoločne s predtým uznávanou metódou NEDC (New European Driving Cycle).

WLTP prinieslo do sveta osobných automobilov o niečo reálnejšie hodnoty spotreby a emisií, pretože počíta s viacerými spôsobmi prevádzky vozidla, samostatne hodnotí aj hybridy a elektromobily.

INZERCIA

Zatiaľ čo pri meraniach NEDC sa automobily sledovali počas 20 minút, na dĺžke 11 kilometrov a maximálna rýchlosť vozidla bola 120 km/h, WLTP autá sleduje počas 30 minút pri max. rýchlosti 131,3 km/h, zvlášť sa počítajú hodnoty spotreby a emisií pre jazdu v meste, na diaľnici, celková prejdená vzdialenosť dosahuje 23,25 kilometra. Celkovo sa pri metóde zohľadňujú štyri rôzne rýchlosti automobilu: 131,3, 97,4, 76,6 a 56,7 km/h. Okrem toho počíta aj so spomaľovaním, akceleráciou a kombináciami prevodových stupňov.

 

INZERCIA

Doteraz sa metóda vzťahovala iba na osobné automobily, od septembra 2019 ju ale nutne budú musieť zohľadňovať aj automobilky vyrábajúce ľahké úžitkové vozidlá. Dodávka bez certifikácie WLTP a RDE nedostane homologizáciu. Segment ľahkých úžitkových vozidiel je pritom podľa súčasných odhadov veľmi perspektívny, do roku 2021 by sa mali predaje tohto typu vozidiel pohybovať až okolo 900 000 nových kusov ročne.

 

Inzercia
Príklad ľahkého úžitkového vozidla (Toyota Proace City)

Metóda RDE

Nech sú metódy WLTP akokoľvek premyslené, stále sa nepovažujú za celkom presné. Kritické hlasy tvrdia, že WLTP je síce uznaný a štandardizovaný proces, ale stále prebieha v laboratóriu. Preto sú osobné automobily od 09/2017 a od septembra 2019 aj ľahké úžitkové vozidlá povinne testované aj metódou RDE (Real Driving Emissions Test, Test skutočných emisií), ktorá prebieha „v teréne“. Počas tohto testu má  auto zapnuté osvetlenie a napríklad aj klimatizáciu. Keď vozidlo prejde testami RDE, dostáva potvrdenie o splnení emisnej normy Euro 6d-Temp.

„Test RDE spája jazdu hore kopcom aj dolu kopcom, jazdu po mestských uliciach nízkou rýchlosťou, jazdu po cestách mimo obce strednou rýchlosťou a jazdu vysokou rýchlosťou po diaľnici. Do úvahy berie vysokú a nízku nadmorskú výšku a rozdiely v náklade vozidiel a okolitej teplote,“ uvádza japonská značka Nissan predávajúca aj v Európe.

Volkswagen proces merania RDE objasňuje nasledovne: „Počas merania RDE prejde vozidlo trasu, ktorá sa skladá vždy z jednej tretiny jazdy v meste, z jednej tretiny jazdy mimo mesta a z jednej tretiny jazdy na diaľnici s náhodným zrýchlením a spomalením, pričom sa vždy dodržiavajú predpisy cestnej premávky. Priemerná rýchlosť v meste sa pohybuje medzi 15 až 40 km/h a maximálne môže dosiahnuť 60 km/h, na ceste mimo mesta je to hodnota 60 až 90 km/h. Na diaľnici môže ísť vozidlo rýchlosťou 145 km/h a na krátky čas až do rýchlosti 160 km/h.“

 

Dočasné pozastavenie predaja ako dôsledok neskorého prispôsobenia sa

Čo to znamená v praxi? Samozrejme, pre automobilky vyššie náklady, ktoré sa potencionálne premietnu do koncových cien vozidiel. Doteraz používané motorizácie eventuálne nemusia dosahovať takých účinností, aby podľa metodík WLTP a RDE spĺňali moderné emisné štandardy platné v Európskej únii a v dôsledku toho budú eventuálne niektoré modely vytlačené z trhu.

Minulý rok sa napríklad koncern Volkswagen dostal do problému, pretože nestihol svoje osobné automobily včas homologizovať podľa metódy WLTP. Prejavilo sa to tak, že sa oneskoril príchod novej verzie sedanu a kombi Passat a výrobca musel dočasne stiahnuť z predaja až sedem z celkovo 14 ponúkaných modelových radov automobilov.

Takú silu majú nariadenia od EÚ a je na mieste predpokladať, že sa podobná situácia bude opakovať tento rok v septembri v súvislosti s ľahkými úžitkovými automobilmi.

 

About Author

Redakcia UnitedLife

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings